Planer om en Rema 1000 i Rudkøbing splitter byen i to: 'Vi har brug for mere liv i byen'

Borgerne i Rudkøbing frygter, gågaden dør hen, hvis Rema 1000 får lov til at ligge udenfor bymidten.

Gasværksgrunden huser i dag Dyrenes Butik, men bygningen kan risikere at blive revet ned, hvis en ny Rema 1000 bliver til virkelighed. (Foto: Sille Ugelvig)

Spørgsmålet om en Rema 1000 i Rudkøbing er blevet et af de helt store politiske emner under kommunalvalget på Langeland.

For mens et politisk flertal har stemt ja til det indledende arbejde for at skabe plads til Rema 1000 på en grund lidt uden for det øvrige handelsliv i Rudkøbing, så er flere borgere, brugsejere og politikere utilfredse med en udvidelse af byplanen.

I dag har Rudkøbing allerede flere dagligvarebutikker, der ligger i bymidten indenfor et særligt afgrænset område, hvor dagligvarebutikkerne skal ligge.

Men hvis der skal findes plads til Rema 1000 i Rudkøbing, kræver det en udvidelse af bymidten.

Langelands SF-borgmester, Tonni Hansen, har derfor forslået at udvide det særlige område, så Rema 1000 kan bygge på Gasværksgrunden, der ligger nogle hundrede meter uden for bymidten.

- Hvis vi bliver ved bliver ved at placere større butikskæder i centermidten, så smadrer man den indre by, lyder argumentet fra Tonni Hansen.

Borgmesterens forslag har fået et spinkelt flertal i byrådet. Men en ny Rema 1000-butik er dog stadig langt fra at blive til virkelighed. Forslaget skal nemlig igennem flere politiske processer.

Men spørger man Bo Nissen, der er formand for teknisk udvalg i Langeland kommune, så bliver det et stort 'nej tak' til en udvidelse af bymidten.

- Vi har ikke brug for mere liv i yderområderne. Vi har brug for mere liv i byen, i centrum, mener han.

'Det går ud over lokalsamfundet'

Rema-sagen har ikke kun fået politikerne op af stolen, det skaber også stor debat blandt borgerne.

For mens nogle ønsker mere konkurrence mellem dagligvarebutikkerne, så mener andre, at en udvidelse af bymidten er forkert.

- Jeg kan godt lide tanken om en Rema 1000, men placeringen bryder jeg mig ikke om. Jeg vil gerne bevare de gamle huse deroppe, og jeg synes heller ikke, at man skal dele byen i to, siger Ellen Skovhus.

Men borger Karen Lisbeth Steen, der ofte handler i bymidten i Rudkøbing, frygter dog mere for den tunge trafik:

- Jeg tænker ikke, at vi har behov for flere butikker, men det er fint nok, hvis nogle gerne vil have det. Jeg synes dog, at de skal placere den ude ved omfartsvejen ved de andre store butikker, så vi ikke får mere tung trafik ind i byen.

  • Bodil Lilliegaard: - Jeg har nogle gange stået oppe på torvet og solgt ting på loppemarked, og en af de helt store udfordringer er parkeringspladser. Derfor tænker jeg, at en Rema 1000 tæt på med mange parkeringspladser er en rigtig god idé. (Foto: Sille Ugelvig)
  • Karen Lisbeth Steen: - Jeg tænker ikke, at vi har behov for flere butikker, men det er fint nok, hvis nogle gerne vil have det. Jeg synes dog, at de skal placere den ude ved omfartsvejen ude ved de andre store butikker, så vi ikke får mere tung trafik ind i byen. (Foto: Sille Ugelvig)
  • Ellen Skovhus: - Jeg kan godt lide tanken om en Rema 1000, men placeringen bryder jeg mig ikke om. Jeg vil gerne bevare de gamle huse deroppe, og jeg synes heller ikke, at man skal dele byen i to. (Foto: Sille Ugelvig)
  • Claus Krøyer Hansen: - De boliger, der ligger på Nørrebro, hvor Rema 1000 eventuelt skal ligge, er en total fejlplacering, fordi bygningerne er bevaringsværdige, og vi skal passe på dem. (Foto: Sille Ugelvig)
  • Kristian Nielsen: - Jeg tænker, at det er fin for udviklingen af byen, så jeg kan ikke se noget negativt i det. (Foto: Sille Ugelvig)
  • Hanne Nielsen: - Jeg synes, det er en god idé at få en Rema 1000 til byen. Vi skal være her alle sammen, og det er godt med lidt konkurrence. (Foto: Sille Ugelvig)
1 / 6

Andre borgere frygter, at en ny dagligvarebutik i Rudkøbing vil få nogle af de andre butikker i nærområdet til at lukke.

Og den bekymring deler Michael Højbjerg Larsen, der er formand for Tullebølle Brugsforening.

Tullebølle ligger kun få kilometer fra Rudkøbing, og derfor frygter han, at borgerne i byen vælger at handle i Rudkøbing fremfor Tullebølle, hvis man placerer en discountbutik udenfor bymidten.

- Der er andre butikker, der gerne ville bygge udenfor bymidten, men de fik ikke lov. Derfor undrer det mig, at Rema 1000 nu får lov, siger Michael Højbjerg Larsen.

Og hvis færre kunder kommer til Tullebølle for at handle, så kan det gå udover lokalsamfundet, mener han.

- Vi har pakkeudlevering, apotekervarer, og vi kører varer ud til dem, der har svært ved at komme ind at handle. Og det er måske noget af det, vi skal skære ned på, hvis vi mister kunder, lyder det fra Michael Højbjerg Larsen.

Alligevel holder borgmester Tonni Hansen fast i planerne om en ny Rema 1000 på Gasværksgrunden.

Han tror nemlig hverken på, at en ny dagligvarebutik vil udkonkurrere andre dagligvarebutiker eller tage fokus fra bymidten.

- Jeg tror ikke et sekund på, at bymidten vil lide, fordi der kommer et lille nyt centerområde. Jeg tror tværtimod, at det vil være til gavn for alle.

Hvis planerne om en Rema 1000 på Gasværksgrunden skal blive til virkelighed, skal kommunalbestyrelsen i første omgang stemme ja til en ændring af en ny lokalplan inden året er omme.

FacebookTwitter