Til daglig har hun et lederjob, i sin fritid er hun viceborgmester: 'Det kan være utaknemmeligt'

'Mange ved ikke, at vi har jobs ved siden af og ikke får en 'fed hyre'', fortæller viceborgmester Theresa Berg Andersen.

(Foto: Therese Kiesbye Øvlisen DR)

Theresa Berg Andersen har en Outlook-kalender, der vil gøre selv den vildeste arbejdsnarkoman forpustet.

Hun er leder af en daginstitution med 34 ansatte. Hun er mor til to og bor med sin familie i Vilsted i Nordjylland. Og nårh ja, så er hun viceborgmester i Vesthimmerland Kommune for SF.

Hendes kalender er et klassisk eksempel på, hvordan byrådspolitikere over hele landet jonglerer med både fuldtidsarbejde, politik og privatliv.

For hvor landets omkring 2.400 lokalpolitikere førhen var fritidspolitikere, er de i højere grad blevet deltidspolitikere.

Faktisk viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at de 650 byrådspolitikere, der svarede på deres undersøgelse, i gennemsnit bruger 18 timer om ugen på byrådsarbejde. Og smækker du 37 timer oveni til et fuldtidsarbejde, er der ikke mange vågne timer tilbage.

Nu går vi snart til valg og skal sætte krydset ved vores favoritkandidat, men hvad er det egentlig, byrødderne laver? Og hvordan er det nu lige, den der byrådstjans er skruet sammen?

Det kan man få et bud på ved at følge Theresa Berg Andersen nogle timer en tilfældig sensommerdag.

Skal hele tiden springe mellem job og politik

Theresa Berg Andersen viser rundt i den kombinerede daginstitution og børnehave, som hun er daglig leder af. Hun hilser på børnene med deres navne, og hun er hurtig til at springe ned på gulvet og hjælpe en lille gut af med sin jakke.

For at bruge en kliché kan man sige, at hun har lige så mange bolde i luften, som institutionens 145 børn har at lege med.

- Jeg tager én dag ad gangen, for ellers kan jeg ikke overskue det, fortæller hun.

En almindelig dag starter på gymnasiet og HF, hvor hun afleverer sine piger. Så går turen til arbejdspladsen i Aars, hvor hun hver morgen går en runde og hilser på de ansatte. Ved siden af lederstillingen skal hun tage imod opkald fra byrådskolleger, borgere og pressen. Hun skal besvare mails og messengerbeskeder. Hun skal deltage i snorklipninger, møder, facebookdebatter og alt det andet, det kræver at være medlem af byrådet og økonomiudvalget.

Derudover skal hun også være standin for borgmesteren, når han ikke har tid til for eksempel diamantbryllupper og vielser.

- Det allervigtigste for mig er, at det her hus skal fungere (daginstitutionen, red.). Det er det her, der giver smør på brødet, og som er mit levebrød.

De fleste lokalpolitikere får nemlig kun et mindre beløb for at sidde i byråd. Derfor er det typisk nødvendigt med et almindeligt aflønnet job ved siden af for at sikre indkomsten.

Det betyder, at hun hele tiden skal springe imellem sit job og sin byrådspost.

- Jeg er enormt bevidst om, at der ikke er nogen, der skal pege fingre ad mig og sige, at jeg ikke passer mit job. Så jeg kan godt få nogle lange aftener her. For jeg ved, at når jeg har tjekket ud, skal jeg også tjekke ind her igen.

Hun har ellers prøvet at gå all in på politikken. To gange har hun været vikar for en anden SF'er i Folketinget. Under begge perioder tog hun orlov fra sit normale arbejde, og i en af dem tog hun også orlov fra sin viceborgmesterpost. På den måde kunne hun koncentrere sig 100 procent om stillingen på Christiansborg.

Familien var noget tøvende over for det, fordi det betød, at Theresa Berg Andersen skulle bo i København op mod fem dage om ugen. Men nu ser de helt anderledes på det.

- Jeg fik at vide, at jeg er mere nærværende, når jeg er hjemme fra Christiansborg, end jeg er, når jeg er hjemme i det her flakkende liv, hvor man skal passe et fuldtidsjob, sin familie, være medlem af byrådet, sidde i økonomiudvalget og de andre ting, man også involverer sig i, fortæller hun.

I de perioder kunne hun ligefrem lægge telefonen fra sig. Det er ellers noget, hun har meget svært ved. For det er også der, hun får mange henvendelser fra borgere.

Dovne politikere til en fed hyre?

Hun støder ellers tit på den misforståelse, at byrådspolitikere er fuldtidspolitikere ligesom dem på Christiansborg. Men det er ikke tilfældet. I langt de fleste kommuner er det kun borgmesteren, som er ansat på fuldtid.

Resten af byrådet må klare det i fritiden med en mindre aflønning.

Theresa Berg Andersen kan ikke svare på, hvor mange timer hun bruger om ugen på at være byrådspolitiker. Dog kan hun sige, at hun kun spiser hjemme to til tre gange om ugen. Maks.

Derfor gør det hende harm, når folk påstår, at kommunalpolitikere er dovne og ikke sætter sig ind i tingene. For eksempel rejste en person sig op til et borgermøde engang og sagde, at folk lige så godt kunne lade være med at skrive høringssvar, fordi politikerne alligevel ikke læste dem.

- Jeg bliver SÅ provokeret, når jeg ved, hvor mange timer jeg bruger på at læse høringssvar. Når jeg møder den med, at jeg ikke er grundig nok, bliver jeg enormt ramt, jeg bliver SÅ tændt. Du kan spørge min mand, hvor mange gange jeg er gået i seng med høringssvar, siger hun og slår ud i luften.

Og så ser hun tit kommentarer fra folk, der snakker om lokalpolitikernes 'fede hyre'.

- Man bliver ikke fed af at være politiker. Det er ikke lønnen, der driver værket, fastslår hun.

Hun får samlet 18.600 kroner i runde tal om måneden før skat for sit politiske arbejde. 8.100 kroner for at være menigt byrådsmedlem. 8.200 for at være viceborgmester. Og 2.300 kroner for at sidde i økonomiudvalg.

'Fuck, var du med til at bestemme det der?'

Det giver byrådspolitikerne en finger på pulsen at have et almindeligt arbejde ved siden af lokalpolitikken. Men det gør også, at de kan blive udfordret på tiden.

- Nogle uger kan mit fuldtidsarbejde kræve rigtig meget af mig, som gør, at jeg må slække på andre ting. Det kan godt slække på kvaliteten i de beslutninger, man er med til at træffe i byrådet. Det er rigtig træls at indrømme, men sådan er det, fortæller Theresa Berg Andersen.

Derudover oplever hun også, at kompleksiteten er steget. Det vil sige, at det simpelthen kræver mere at læse op på tingene til byrådet, fordi det er sværere at forstå.

Hvor hun på Christiansborg havde rådgivere, der kunne hjælpe hende med at forstå de komplekse sager, er hun - og hendes byrådskolleger - ret meget overladt til sig selv.

- Jeg har ikke en jordisk chance som byrådspolitiker uden knowhow til al den lovgivning, der findes, forklarer hun.

Så når arbejdet både bliver mere tidskrævende og sværere at forstå, kan der opstå fejl og fortrydelse.

- Jeg kan tænke: Fuck, var du med til at bestemme det der, der var du godt nok ikke lige vågen...

Måske skifter Theresa Berg Andersen de vante omgivelser i daginstitutionen ud med rådhuset eller Christiansborg. Ved sidste folketingsvalg var hun 129 stemmer fra at blive valgt ind. Nu stiller hun op som borgmesterkandidat, og afhængig af hvordan det går, overvejer hun at stille op til Folketinget igen. (Foto: Therese Kiesbye Øvlisen DR)

Det komplekse stof kan også nogle gange gøre afstanden til borgerne lidt længere. For ligesom det kan være svært for et byrådsmedlem at forstå, hvordan det hele er skruet sammen, kan det være endnu sværere for os almindelige borgere.

For eksempel tror mange, at politikerne selv kan bestemme, hvor mange penge de må bruge på drift og anlæg. Men det er bestemt fra Christiansborg.

- Den kompleksitet er svær at forstå for vores borgere.

Mange opgiver nok på forhånd

Så hvis lokalpolitikerne bruger flere og flere timer på arbejdet, og det samtidig er blevet mere kompleks. Er det nuværende setup med fritidspolitikere så overhovedet holdbart?

Spørger man Rasmus Tue Pedersen, der er seniorforsker hos VIVE og som står bag undersøgelsen af politikernes oplevelse af byrådsarbejdet, vil nogen måske mene, at den oplagte løsning vil være at gøre byrødderne til fuldtidspolitikere.

Men det vil have to store ulemper, mener han.

For det første vil det være forfærdeligt dyrt. Og for det andet er der en stor værdi i eksempelvis at have en skolelærer med i byrådet, som ved, hvad beslutningerne betyder i klasselokalet. Eller en murer, som ved, hvordan kommunen behandler byggesager, forklarer han.

- Selvom det giver udfordringer at have politikere, som skal varetage deres erhverv ved siden af et andet job, så har det stor demokratisk værdi, at de tager en masse erfaring fra verden udenom ind i deres kommunalpolitiske arbejde, siger han.

I stedet bør kommunerne have fokus på at gøre politikernes arbejde lettere, ved at forvaltningerne bliver dygtigere til at formidle det tunge stof, så politikerne lettere kan forstå det.

Og så lægger han vægt på, at tidspresset har en konsekvens. For i runde tal er der sket en fordobling siden 1970'erne af den tid, som politikerne bruger på byrådsarbejde. Dog med et lille fald på to timer i den seneste byrådsperiode, som formentlig skyldes coronatiden.

- For mange mennesker er det ikke praktisk muligt eller attraktivt at lægge 20 timer om ugen, så det er helt oplagt, at mange ikke føler, at de kan være med i kommunalpolitik, siger han.

Går efter politik på fuldtid

Men på trods af det høje tidsforbrug genopstiller mange lokalpolitikere alligevel. Det gælder også for Theresa Berg Andersen.

Hun kan ellers kortvarigt overveje, om det er det værd, hvis hun for eksempel føler, at hun taler for døve øren.

- Jeg bliver vred og tænker, at det ikke kan betale sig. Du har brugt lang tid på det her, og ingen vil høre, og du får måske hånefulde bemærkninger med på vejen. Nu gider jeg ikke mere. Men så er jeg klar igen næste morgen, for man bliver bidt af det.

Men det flakkende liv med både fuldtidsjob og politik på sidelinjen vil hun gerne undgå. Derfor stiller hun op som borgmesterkandidat, og hvis det ikke lykkes at få maksimal indflydelse som enten borgmester, viceborgmester eller udvalgsformand, vil hun stille op til Folketinget ved næste valg.

- Det er ikke en klagesang, for jeg er bidt af politik. Jeg synes, det er spændende at få lov til at udvikle kommunen. Det er ikke legalt at sige, at jeg faktisk synes, det er hårdt i øjeblikket, og at der er run på. For jeg har jo selv valgt det. Men det er hårdt nogle gange.

Er det et utaknemmeligt job at være byrådspolitiker?

- Nogle gange ja. Det er et utaknemmeligt job, når du får at vide, at du ikke forbereder dig godt nok, eller at du har truffet en forkert beslutning, og du får skældud og bliver kaldt alt muligt på Facebook. Men andre gange føler jeg mig som verdens heldigste menneske, når jeg kommer ud og ser, at ting lykkes.

Om rapporten ’Kommunalpolitisk barometer 2021’

  • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udgav fredag rapporten Kommunalpolitisk barometer 2021.

  • Rapporten skal give et overblik over kommunalpolitikernes arbejde, vilkår og råderum.

  • Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er blevet sendt til alle landets kommunalbestyrelsesmedlemmer i foråret 2021. Rapporten sammenholder resultaterne med lignende undersøgelser fra 2009, 2013 og 2017.

  • I alt har 613 kommunalbestyrelsesmedlemmer besvaret hele spørgeskemaet – svarende til en svarprocent på 25,1 procent. Inkluderer man delvise besvarelser har i alt 799 kommunalbestyrelsesmedlemmer besvaret undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 32,7 procent.

  • Rapporten fokuserer på fem overordnede temaer: tidsforbrug, roller og råderum, oplevet indflydelse, økonomiske prioriteringer samt personangreb og krænkelser.

  • Undersøgelsen er ikke repræsentativ og siger kun noget om de bestyrelsesmedlemmer, der har svaret. Kilde: VIVE, Kommunalpolitisk barometer 2021

Facebook
Twitter