Udkast til rapport indeholder nye detaljer: Sådan kan mulig Kattegatforbindelse påvirke Østjylland

Flere boligområder kan blive påvirket af støj højere end grænseværdien, står der i udkast til ny rapport om Kattegatforbindelsen.

Et udkast til en ny rapport om Kattegatforbindelsen viser flere detaljer om linjeføringen igennem Østjylland. (Foto: Screenshot fra COWI-rapport)

Et udkast til en ny rapport om den mulige Kattegatforbindelse afslører flere detaljer om projektets påvirkning af Østjylland.

I en 652 sider lang rapport udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI for Vejdirektoratet fremgår det, at linjeføringerne er snævret ind siden den seneste undersøgelse fra marts 2020.

Derudover beskrives en lang række konsekvenser for natur, miljø og støj i hele området.

Udkastet til rapporten er kommet frem via en aktindsigt ved brug af miljøoplysningsloven og lagt i en Facebook-gruppe for modstandere af projektet.

Særligt i Odder Kommune er den mulige Kattegatforbindelse lige nu et hedt emne i valgkampen, blandt andet fordi mange borgere og lokalpolitikere er usikre på, hvad den kan få af konsekvenser.

Herunder kan du se de østjyske linjeføringer, der er undersøgt i udkastet til rapporten om en Kattegatforbindelse:

I udkastet til rapporten er mindst én linjeføring igennem Østjylland skilt fra. Kun fire såkaldte korridorer fra Kattegat og ind i landsdelen er analyseret grundigt – Hou, Søby, Gylling eller Gylling Næs.

Det betyder blandt andet, at en linjeføring mod Skanderborg ikke længere er i spil, og at et område øst og nord for Odder i udkastet til rapporten anses som det eneste område, hvor en forbindelse kan gå igennem.

Udkastet til rapporten er dateret juli 2021 og dækker kun landanlæg – og dermed ikke forbindelsen over Kattegat og eventuelt Samsø.

Forundersøgelsen skulle have været præsenteret i sin endelige form i slutningen af året, men er forsinket og ventes først at blive offentliggjort i foråret 2022 på grund af behovet for nye beregninger som følge af en infrastrukturaftale.

Herefter skal Folketinget beslutte, om der skal igangsættes en grundigere VVM-undersøgelse af en eller flere af linjeføringerne i udkastet til rapporten.

Den endelige forundersøgelse kan indeholde nye oplysninger om linjeføringerne.

Tidligere minister: Oplever bred opbakning

I udkastet til rapporten beskrives det, at de fire korridorer alle samles omkring Hou. Herfra og op til Ravnholt lidt syd for Aarhus er det en fælles strækning for både motorvej og jernbane. Her er der altså ikke undersøgt andre linjeføringer end lige præcis den.

Ved Ravnholt kan motorvejen dreje fra mod en tilslutning ved Aarhus Syd eller Stilling, mens jernbanen fortsætter mod Hasselager.

Fortalere for en Kattegatforbindelse har fremhævet, at den vil binde Danmark langt bedre sammen og gøre det muligt at komme fra København til Aarhus på to timer i bil - i tog måske ned til en time.

Ole Birk Olesen (LA) satte som transportminister i 2018 gang i projektet på ny, og han opfatter enhver delrapportering om Kattegatforbindelsen som ”spændende”.

- I Østjylland oplever jeg en bred opbakning til en Kattegatforbindelse. Der er selvfølgelig nogen, som ikke synes, at det er en god ide, også der hvor der motorvej på Odder-egnen. Men også her er det min opfattelse, at der er bred opbakning, siger Ole Birk Olesen, der er valgt til Folketinget i Østjylland:

- Fra Odder får man en bedre mobilitet i forhold til at komme på arbejde i Aarhus, og så får man også en mulighed for meget hurtigt at komme til Sjælland. Byen kan gå fra at være udkant til Aarhus til at være en selvstændig by i Østjylland, der kan få gavn af nye virksomheder, siger han.

I Odder har mange lokalpolitikere og borgere hængt deres hat på, at en mulig Kattegatforbindelse kunne gå igennem kommunen via en længere tunnel, men udkastet til rapporten nævner ingen mulig tunnelløsning i Odder Kommune - kun lige der, hvor forbindelsen rammer selve kysten.

Det er bemærkelsesværdigt, lyder det fra det radikale byrådsmedlem i Odder Kresten Bjerre, der også er medstifter af Den nye Kattegatkomité - for natur og bæredygtighed.

- Jeg er mere skræmt, end jeg var før. Det er voldsomt, at det kommer så tæt på Odder by. Det må jeg sige. Vi får en motorvej en kilometer fra byen. Det bliver svært at drikke sin kaffe uden støj en sommeraften, siger Kresten Bjerre om udkastet til rapporten.

Flere områder med støj over grænse

Kritikere af en mulig Kattegatforbindelse er meget optagede af, hvordan den vil påvirke unik natur og miljø.

I udkastet til rapporten er det beskrevet, at der i korridoren mod Aarhus findes beskyttede naturtyper som eng, mose, overdrev, sø og vandløb, og at de vil være ’væsentligt påvirket’, hvis det besluttes at bygge forbindelsen.

Korridoren vil også inddrage cirka 10 hektar østjysk fredskov og gå igennem Ravnholt Skov.

- For Ravnholt Skov vil der være tale om væsentlig påvirkning, da et bælte gennem skoven fjernes og skoven derved fragmenteres, hedder det i udkastet til rapporten, der også vurderer, at korridoren ikke vil påvirke områder med høj biodiversitet væsentligt.

Det vurderes i udkastet til rapporten, at det formentlig vil blive nødvendigt at bygge en bro over Odder Ådal og Rævs Å for at beskytte naturen.

Korridoren er også flere steder beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

- En påvirkning er derfor uundgåelig, står der i udkastet til rapporten.

Støj fra en mulig Kattegatforbindelse har også fyldt rigtig meget i debatten hidtil. Ifølge udkastet til rapporten vil en ny motorvej fra Hou til Ravnholt da også medføre påvirkning af flere boligområder med støj, som er højere end grænseværdien for boliger – 58dB.

Det gælder blandt andet ved Dyngby, Bjergager, Nølev, Tulstrup, Ask, Testrup og Ravnholt. Derudover vil en lille del af et sommerhusområde ved Dyngby Lyng også blive påvirket af støj fra motorvejen, som er højere end grænseværdien for støjfølsomme rekreative områder.

Udkastet til rapporten opridser også fordele og ulemper ved korridoren mod Aarhus.

Varianten mod Aarhus Syd vurderes at være den kortest mulige vej mod Aarhus og at gå tæt på områder, der allerede er forstyrret af tekniske anlæg. En fordel, hedder det i udkastet til rapporten.

Odder Kommune kan muligvis se frem til at få en Kattegatforbindelse. (Foto: Henning Bagger © Ritzau Scanpix)

Af ulemper nævnes blandt andet, at den kommer tæt på byområder, fredning omkring Solbjerg Sø og drikkevandsinteresser.

DR Østjylland har været i kontakt med Transportministeriet, men de ønsker ikke at kommentere udkastet til rapporten og henviser til, at forundersøgelsen ikke er færdig.

COWI henviser til Vejdirektoratet, som i et skriftligt svar oplyser, at "arbejdet med forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat er ikke afsluttet, idet en række analyser fortsat pågår".

- Rapporten er udleveret i forbindelse med en begæring om aktindsigt som Vejdirektoratet har modtaget. Rapporten er et udkast fra juli måned fra vores rådgiver (COWI), og afspejler situationen på daværende tidspunkt, skriver Vejdirektoratet i en mail til DR Østjylland.

FacebookTwitter