'Vi er reelt kørt ud på et sidespor': Byrådspolitikere vil kunne sige nej til flere svin

Næste to tredjedele af de kommunale kandidater mener, at Folketinget har for meget magt.

I den lille by Svejstrup tæt på Skanderborg vil en svinebonde samle produktionen fra flere stalde på én gård. Men det møder modstand i byrådet, hvor et flertal savner en mulighed for at sig nej til nye svine-udvidelser. (Foto: Martin Sorgenfrei / Grafik: Signe Heiredal)

- Kommunerne har mistet det lokale selvstyre i sager om industriel svineproduktion. Vi er reelt er kørt ud på et sidespor og skal lægge navn til tilladelser, som vi reelt ikke kan sige nej til.

Sådan lyder indledningen i et brev, som et flertal i byrådet i Skanderborg har sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i maj 2021.

Byrådet savner mere kommunal selvbestemmelse, når det kommer til landmænd, der gerne vil udvide deres svineproduktioner.

Byrådspolitikernes ønske er at kunne afgøre ansøgninger om udvidede svineproduktioner på samme måde, som de kan vurdere og afgøre sager om anden industri, vindmøller eller solcelleanlæg.

Men i dag er beslutningen bestemt af national lovgivning.

De skanderborgensiske politikere er ikke ene om at ville have mere magt i kommunen.

I en ny DR-rundspørge siger knap 62 procent af de 4308 kandidater, der har svaret, at Folketinget generelt bestemmer for meget på kommunalt plan.

Men kommunerne har magt som aldrig før, siger kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

- Hvis man kigger på kommunerne, så finder man simpelthen ingen kommuner i verden, der har større magt og indflydelse end de danske. Vi har simpelthen verdensrekord i lokalt selvstyre, siger han.

'Nej tak til flere svin i Skanderborg Kommune'

Verdensrekord eller ej, så er der brug for mere selvstyre på svineområdet.

Det mener Mira Issa Bloch fra Alternativet i Skanderborg, der er en af de byrådspolitikere, der gerne vil have en kommunal vetoret overfor svinebøndernes ansøgninger om udvidelse.

- Det er vigtigt fordi, hver udvidelse af et svinebrug er individuel. Og man kan ikke lave en overordnet lovgivning, der gør, at vi sikrer vores grundvand, støj og lugtgener, hvis det er på nationalt plan, siger hun.

Skulle kommunen få mulighed for at bestemme over svineudvidelserne, er Mira Issa Blochs budskab simpelt.

- Vi siger nej tak til flere svin i Skanderborg Kommune.

Også Peter Kjær fra Enhedslisten, som er medunderskriver på brevet, mener, at byrådet har meget få handlemuligheder, når det kommer til udvidelser af svineproduktion.

- Vi skal jo sådan set være behjælpelige med at få stablet den landbrugsproduktion på benene, som landmanden måtte ønske sig, siger han.

Det er dog ikke et samlet byråd i Skanderborg, der er ude på at få mere indflydelse på, om der må bygges nye svinestalde eller ej.

Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti er ikke medunderskrivere på brevet og er imod ønsket om mere kommunal magt på svineområdet.

Modstanderne mener, at det vil være 'et minefelt for landbruget', hvis kommunerne skal lave egner regler for, om en svinebonde får ja eller nej til sin ansøgning om udvidelse. Det siger Thomas Cordtz, byrådsmedlem for Konservative i Skanderborg.

- Det er meget vigtigt, at der er helt klare, ensartede regler i hele landet, for ellers ryger landbrugernes retssikkerhed og ensartetheden i behandlingen af landbruget som erhverv, siger han.

Større svineproduktioner er et krav for at kunne overleve

De danske svineproduktioner blive færre og færre, men til gengæld bliver de større og større.

Et notat om dansk griseproduktion fra 31. december 2020 fra Landbrug og Fødevarer viser, at især mange små svineproduktioner bliver nedlagt.

I Svejstrup har svinebonden Karl Ole Jokumsen store drømme for sin svineproduktion, og for ham er udvidelse af produktionen et krav for at kunne overleve.

Han har søgt om tilladelse ved Skanderborg Kommune til at øge produktionen på sin ene gård fra 15.000 slagtesvin og 26.000 smågrise til 28.000 slagtesvin og 38.000 smågrise om året.

Svindebonde Karl Ole Jokumsen har søgt tilladelse ved kommunen til at bygge en ny svinestand i forbindelse med en udvidelse af svineproduktionen. Den nuværende stald, som har selv har været med til at bygge i 1969, er nemlig brugt, slidt og har ikke plads til nok. (Foto: Martin Sorgenfrei)

Planen er at lukke svineproduktionen på flere omkringliggende gårde og samle dem ét sted. Selvom han vil lukke andre gårde, så kommer den samlede svineproduktion til at stige.

- Dengang, jeg blev født her, var det en anden størrelse. Sådan er det jo. Vi er måske bare fulgt med modsat mange andre, der er stoppet, men vi har prøvet at hænge ved. Og så er det jo oppe i den størrelse, eller også er vi her ikke, siger svineavler Karl Ole Jokumsen.

Naboklager kan bremse svineudvidelser

Selvom lokalpolitikerne ikke mener, de kan gøre meget andet end at godkende flere svine-udvidelser, så er Karl Ole Jokumsens ansøgning om udvidelse ikke gået så hurtigt.

På grund af naboklager om blandt andet mulige trafik-, støj-, lugtgener kører sagen i dag på ottende år på den tredje klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet.

Landmanden er modstander af, at kommunen skal kunne bestemme, hvorvidt han må udvide eller ej. Han er tilhænger af en national lovgivning, som vi har den i dag.

- Jeg ved ikke, om Skanderborg kommune er værre eller bedre end alle andre. Men vi vil få 98 måder at regulere det her på det i hele landet, og det kan man jo ikke, siger han.

Peter Kjær fra Enhedslisten i Skanderborg så helst, at det ikke var naboerne, der skulle bruge tid og kræfter på at bremse svineudvidelser som Karl Ole Jokumsens.

- I stedet for at der er nogle, der skal rejse en sag, så skulle det være os, der gjorde det, siger han.

Den tredje klagesag om udvidelsen af svineproduktionen i Svejstrup forventes afsluttet i 2022.

Rettelse 10:35: Artiklen indeholdt tidligere et for højt tal for, hvor mange slagtegrise og smågrise, svineavler Karl Ole Jokumsens har på sin bedrift. Det er nu rettet.

FacebookTwitter