Kommuner bryder loven: For få hjemløse tilbydes handleplan

Hjemløse har krav på at få tilbudt en handleplan fra kommunerne, men det sker alt for sjældent, viser ny rapport. Uacceptabelt, siger minister.

Det er et "stort svigt", at mindre end halvdelen af landets kommuner tilbyder hjemløse handleplaner, mener Rådet for Socialt Udsatte. (Foto: © NILS MEILVANG, Scanpix)

Som hjemløs har man krav på at få lavet en handleplan sammen med kommunen, som skal hjælpe en ud af hjemløshed.

Men når man kigger på landets kommuner, ser tallene ikke for gode ud.

En rapport fra Ankestyrelsen viser, at kun 37 procent af kommunerne tilbyder en handleplan for alle hjemløse. Dermed lever kun 37 procent af kommunerne op til lovkravet om handleplaner, og det er langt fra godt nok, siger formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

- Det er et stort svigt i forhold til mennesker, der har brug for hjælp, og som står med meget komplicerede problemer, siger han.

Ankestyrelsens rapport bygger på svar fra kommunerne selv. 62 procent af kommunerne svarer, at de trods alt laver handleplaner til de hjemløse, som er tilknyttet et forsorgshjem.

Handleplaner er nøglen

Men mange af de hjemløse, der ikke har tilknytning til et forsorgshjem, går glip af en handleplan, og det har stor betydning, siger Jann Sjursen.

- Handlingsplanerne angiver en retning for den hjælp, man har brug for. Den er nøglen til at dæmme op for nogle af de problemer, som hjemløse slås med, siger Jann Sjursen.

Fire ud af fem hjemløse har en psykisk lidelse og/eller et misbrug.

Handleplanen hjælper den hjemløse med at få sat konkrete mål. Det kan være, hvordan man kan komme ud af et misbrug, finde en bolig eller få klarlagt en psykisk sygdom.

Minister: Kommuner skal stramme op

Socialminister Mai Mercado (K) finder det uacceptabelt, at så få kommuner ikke tilbyder handleplaner til hjemløse.

- Der hersker ingen tvivl om, at kommunerne skal stramme op, fordi den plan er vigtig i forhold til den helhedsorienterede indsats, siger hun

Ankestyrelsens undersøgelse tager udgangspunkt i en beretning fra Rigsrevisionen fra 2014. Dengang viste undersøgelsen også, at kommuner ikke i tilstrækkelig grad tilbød handleplaner til hjemløse borgere.

Selvom problemet har stået på i lang tid, er det ifølge ministeren ikke regeringen, der skal gribe ind

- Vi kommer med en handlingsplan i efteråret. Jeg er ved at samle inspiration til det, som jeg vil tage med i planen. Men i sidste ende er det op til kommunerne at sørge for, at de lever op til loven, siger Mai Mercado.

Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at kommentere Ankestyrelsens rapport, før den er offentliggjort.

Handleplaner for hjemløse

  • Det er et krav i serviceloven, at landets kommuner tilbyder handleplaner for hjemløse eller andre borgere med ”alvorlige sociale problemer der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder”.

  • En kommunal handleplan skal dække over følgende fire punkter:

  • 1/ Formålet med kommunens indsats for den pågældende borger.

  • 2/ Hvilken indsats, der anses for at være nødvendig for at opnå formålet.

  • 3/ Den forventede varighed af indsatsen.

  • 4/ Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.