Kommuner ønsker mere åbenhed om brug af eksterne konsulenter

Udgifter til konsulenter skal frem i lyset. Flere kommuner lægger oplysningerne ud.

(Arkiv) I Køge Kommune er det forvaltningens beslutning at lægge en oversigt ud på kommunens hjemmeside omkring udgifter til eksterne konsulenter. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det skal være lettere for politikere og borgere at følge med i, hvilke opgaver kommunerne hyrer eksterne konsulenter til at løse, og hvor mange penge det koster kommunekassen.

Sådan lyder det i flere kommuner, hvor man har besluttet at lægge oplysningerne frem.

En af dem er Køge Kommune, hvor forvaltningen har lagt en oversigt ud på kommunens hjemmeside.

Det er nemlig politikernes ansvar at skatteborgernes penge bruges fornuftigt, og derfor skal der være mest muligt åbenhed om konsulentopgaverne, lyder det fra kommunaldirektør Peter Frost.

- I Danmark er der en stigende tendens til, at konsulenter bliver brugt i den offentlige sektor, og vi ser, at de bruges til at komme med forslag til, hvordan vi skal indrette vores velfærdssamfund.

- Derfor er det vigtigt, at der er en politisk kontrol med, at vi bruger nogle kvalificerede firmaer, og det er ikke kun en diskussion, som embedsmændene skal tage, siger han.

Prioritering kræver gennemsigtighed

Også i Århus Kommune har man besluttet at lægge oplysninger om brug af eksterne konsulenter frem.

Her har det været et politisk ønske at få bedre indblik i, hvilke firmaer der bruges til at lave konsulentrapporter, siger Mette Bjerre, der sidder i kommunens økonomiudvalg for SF og står bag forslaget.

- Hvis man ikke ved, hvad der bliver lavet af rapporter, er det meget svært at se, hvilke der giver mening. Så før vi kan diskutere, om der bliver lavet for mange, må vi vide, hvilke der bliver lavet, siger hun.

Regeringen har sammen med kommunerne aftalt, at der skal bruges færre penge på eksterne konsulenter.

Det er også målet for Mette Bjerre, og hun mener, at mere åbenhed er første skridt til at finde ud af, hvilke opgaver Århus Kommune selv kan løse.

- Jeg forestiller mig, at der er flere opgaver, som vi kan løse internt end eksternt. For eksempel når vi skal rekruttere folk og bruger et bureau. Jeg tænker, at kommunens egne folk bedre end et eksternt bureau ved, hvad det er for nogle medarbejdere, vi vil have.

For dyrt i København

Også i landets største kommune, København, vil man gerne nedbringe brugen af eksterne konsulenter.

Men det er ikke vejen frem at lægge oplysninger om brug af eksterne konsulenter frem, mener Socialdemokratiets politiske ordfører Jonas Bjørn.

- Vi ved, at vi bruger cirka 200 millioner kroner om året på eksterne konsulenter. Det, synes vi, er for meget, men det vil være en kæmpe opgave at gå ned i hver enkelt post og lægge frem, hvad hver enkelt krone går til. Vi vil hellere bruge kræfter på at få tallet ned end et bureaukratisk rapporteringssystem, siger han.

Mens det giver god mening at lægge oplysninger om konsulentopgaver frem i mindre kommuner, så vil det være for ressourcekrævende i København, mener Jonas Bjørn.

- Det er en størrelsesforskel på Køge og København som gør, at det er en meget større opgave i København. Hvis vi får nedbragt antallet af konsulenter så det bliver en mere overskuelig opgave, så må vi se på det.

DF vil tvinge kommuner til åbenhed

Christiansborg mener både Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at kommunerne bør lægge oplysningerne frem.

Dansk Folkeparti er parat til at tvinge kommunerne til det og vil stille forslag om, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om indkøb af eksterne konsulentrapporter.

- Det er fair nok, at man i kommunen har prioriteret, at der er opgaver, der skal løses eksternt, men der skal være gennemsigtighed, så vi kan få en ordentlig kontrol med, hvad de offentlige midler bruges til. Vi skal vide, hvem der har bestilt rapporten, hvem der betalt for den, hvem der laver den, og hvilke kvalifikationer de har for det, siger kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Hverken Socialdemokraterne, Venstre eller Radikale Venstre vil tvinge kommunerne til at lægge oplysningerne frem. Socialdemokraternes finansordfører Christian Rabjerg Madsen har forståelse for, at det i nogle kommuner vil være for bureaukratisk, men opfordrer til, at man gør det i de kommuner, hvor det er muligt.

- Jeg synes, der er grund til at hylde Køge for at lægge oplysningerne frem. Jeg tror, det kan være et godt redskab til at nedbringe brugen af konsulenter og i stedet bruge pengene på velfærd som pædagoger, ældrepleje, siger han.

Regeringen har et mål om at stat, regioner og kommuner frem mod 2025 skal bruge tre milliarder kroner mindre på eksterne konsulenter.