Kommuner skal ikke bestemme, hvem der må få seniorpension

Det haster med at få seniorpensionen på plads til nytår, lyder det fra et flertal uden om regeringen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og Det Radikale Venstres Morten Østergaard præsenterer aftale om seniorførtidspension 2. maj 2019. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Der var ét meget stort ubesvaret spørgsmål i den aftale om seniorpension, som VLAK-regeringen i maj indgik med Dansk Folkeparti og De Radikale: Hvem skal bestemme, om en borger kan arbejde mindre end 15 timer om ugen - og dermed kan få seniorpension?

Men nu er de fem aftalepartier, der i dag udgør et flertal uden om S-regeringen, blevet enige om, at det i hvert fald ikke skal være kommunerne, der står for visiteringen.

I et fælles brev til den nye mand for bordenden, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), beder partierne nu ministeren om at rubbe neglene og undersøge, hvordan man kan få Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen, til at løfte opgaven.

- De sidder i forvejen og kigger på folks nedslidning og vurderer, om man kan få en erstatning for en arbejdsskade. Derfor har vi bedt ministeren om – inden vi møder op til et møde i næste uge – at have en model klar til, hvordan det kan ske, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Det er vigtigt, at det ikke bliver kommunerne, der skal afgøre sagerne, istemmer De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Vi vil gerne have, at der er en ensartet, simpel og helbredsbetinget visitation til seniorpensionen. Og det gøres altså bedst ved at flytte det ud af de kommuner, der har haft svært ved at administrere seniorførtidspensionen på en tilfredsstillende måde.

Seniorpensionen skal netop erstatte den nuværende seniorførtidspension, som langt færre end ventet har fået tildelt, og den skal gælde for folk, der har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været 20-25 år på arbejdsmarkedet.

Troels Lund Poulsen: Vi skylder at give en afklaring

Det var Venstres Troels Lund Poulsen, der var beskæftigelsesminister, da aftalen blev præsenteret. Dengang ville han ikke lægge sig fast på, hvilke myndigheder der skulle vurdere, om en borger kan arbejde mere eller mindre end 15 timer om ugen.

Det var "en lidt større ting at beslutte", lød hans svar på spørgsmålet om, hvorfor beslutningen blev udskudt til efter folketingsvalget. I dag kalder Troels Lund Poulsen det "oplagt" at give opgaven til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

- De har den erfaring, der skal til. De tilkender erstatninger for erhvervsevnetab og er en dygtig myndighed, siger han.

Hvorfor er I først blevet enige om det nu - og ikke da du sad for bordenden?

- Det er vi jo, fordi vi har påtaget os at gå i dialog med hinanden om, hvordan vi kan komme videre med den her aftale. Nu skylder vi at give en afklaring om, hvad der er for en myndighed, der skal have ansvaret, siger Troels Lund Poulsen.

- Jeg tror, der er brug for at tænke nyt og anderledes. Kommunerne tildeler seniorførtidspensioner, og det har jo ikke været nogen succes.

Er det ikke en uløst opgave, du ikke formåede at løse som minister, som I nu skubber hen til en minister, der ikke engang var med i aftalen?

- Det er jo ikke min skyld, at Socialdemokratiet ikke var med. Nu løser vi det udestående, der var – og så afventer vi, at regeringen kommer med det lovforslag, der kan implementere aftalen.

Ministeren: Partierne ved udmærket, at det ikke er nemt

I dag hedder beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard (S), og han sidder i den lidt prekære situation at skulle implementere en aftale, som Socialdemokratiet ikke er med i - men som der er flertal for uden om regeringen.

Socialdemokratiet lovede under regeringsforhandlingerne med De Radikale at gennemføre seniorpensionen. Peter Hummelgaard ser derfor sig selv som "vicevært på den her aftale".

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) betegner sig selv som "vicevært" på aftalen om seniorpension, som han nu skal implementere - uden at have været med i aftalen. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I det brev, han i denne uge har modtaget fra de fem aftalepartier, understreger de, at "det haster" med at "få truffet de endelige beslutninger", så man kan få lovarbejdet i hus, før seniorpensionen skal træde i kraft 1. januar 2020.

Når I det?

- Hvis man ønsker, at en helt anden myndighed, som ikke har erfaring til at visitere, skal til at visitere, så skal vi være sikre på, at de rent faktisk kan nå at gøre det inden 1. januar. Ellers skal aftalepartierne beslutte sig for en senere ikrafttræden eller vælge den myndighed, der har ressourcerne og erfaringen til at visitere, siger Peter Hummelgaard.

Er du enig med partierne i, at det ikke skal være kommunerne?

- Det har jeg ikke nået at forholde mig til. Jeg vil gerne snakke med partierne om, hvad det var for diskussioner, de havde i de forhandlinger, som Socialdemokratiet blev smidt ud af. Hvorfor kunne de ikke blive enige om, hvem der skulle visitere?

- De fem aftalepartier er udmærket klar over, at det ikke er nemt. Af samme grund kunne de jo heller ikke blive enige om det, da de indgik aftalen.

Lektier til ministeren

De fem partier giver i brevet ministeren lektier forud for deres møde i næste uge: Han skal finde ud af, hvordan man kan give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgaven, "således at beslutningen om, hvem der skal administrere ordningen, ikke bliver årsag til forsinkelse af ikrafttrædelsen", lyder det i brevet.

Arbejder du på sådan en model nu?

- Altså, nu har jeg jo først lige modtaget brevet – og jeg modtog det, efter partierne i sidste uge aflyste et møde, hvor det var meningen, vi skulle drøfte det. Men vi går da naturligvis i gang med at kigge på, hvad mulighederne er, siger Peter Hummelgaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk