Kort: Så mange butikstyverier er der i din del af landet

I de første ni måneder af 2018 er der anmeldt næsten 13.000 butikstyverier.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lægger en hårdere linje overfor organiseret butikstyveri med syv konkrete tiltag Arkivfoto (Foto: GITTE SOFIE HANSEN © Scanpix)

Hvis du er erhvervsdrivende i København, så er der langt større risiko for, at din butik bliver udsat for tyveri.

Det viser udregninger, som DR Nyheder har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter under kortet:

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der de første ni måneder af 2018 er blevet anmeldt 12.872 butikstyverier. Af de anmeldelser står erhvervsdrivende i Region Hovedstaden for næsten halvdelen.

Kampen mod butikstyverier er i dag blevet sat højt på den politiske dagsorden. I regeringens udspil ”Tryghed for butiksejere” præsenterer Justitsministeriet nemlig syv initiativer i kampen mod butikstyve.

Regeringen foreslår at skrue op for antallet af patruljerende politibetjente i mellem fem og ti såkaldte ”hot spots”, hvor butikstyveri er særligt udbredt.

Politiet skal også have bedre mulighed for at bruge politiagenter, når hælervarer bliver solgt på nettet. Blandt de i alt syv nye initiativer er også højere bøder og en ny enhed, der skal sættes ind mod udenlandske tyvebander.

- Butiksejerne oplever, at det er de samme tyve, som kommer igen og igen og stjæler varer fra butikkerne. Nogle gange sker det sågar helt åbenlyst, hvor det er tydeligt, at de her kriminelle er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger, siger Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

Initiativerne ser ud til at have et flertal bag sig, da både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er positive.

- Det væsentligste for os er, at hvis man er butiksejer i det her land og bliver udsat for en decideret plyndring, så skal politiet selvfølgelig møde op. Og uanset hvor i landet man bor, skal tyvene stilles til ansvar, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, til DR Nyheder.

Antallet af butikstyverier er ikke stigende

I regeringens udspil lægger man særlig vægt på, at det er organiserede udenlandske tyvebander, som man skal sætte hårdt ind mod. Sidste år stod udenlandske statsborgere nemlig for 34 procent af alle tilfælde af butikstyveri, lyder det i udspillet.

Set på landsplan er der dog ikke sket en stigning i antallet af anmeldte butikstyverier de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2008 til 2014 lå tallet stabilt på omkring 20.000 anmeldelser. De seneste år har vi dog set et lille fald, og sidste år var vi nede på 17.693 anmeldelser, hvilket er det laveste, når man ser på den tiårige periode.

De syv initiativer fra regeringen

  • Hot spots - målrettet politiindsats mod butikstyveri: Politiet vil på landsplan udvælge mellem fem og ti såkaldte ”hot spots” på de steder, hvor der er de største udfordringer med butikstyverier. På de særlige ”hot spots” vil politiet have fokus på at forebygge butikstyveri, sikre målrettet patruljering og en hurtig og effektiv politiindsats, når der bliver begået et butikstyveri.

  • Hårdere straf for butikstyveri: Minimumstraffen for butikstyveri bliver fordoblet fra 500 til 1.000 kroner i bøde. Desuden skal bøden for butikstyveri altid være større end værdien af det, man har stjålet.

  • Ny enhed mod udenlandske tyvebander: Rigspolitiet er lige nu i gang med at etablere en ny enhed, der skal styrke politiets efterforskning af sager om omrejsende kriminelle grupper. Desuden vil regeringen have et øget fokus på at udvise kriminelle udlændinge enten administrativt eller ved dom. Reglerne skal udnyttes til fulde, lyder det i udspillet.

  • Styrket koordinering: Ifølge regeringen findes der flere eksempler på, at tyvekoster fra butikstyveri bliver videresolgt i kioskmiljøet. Man vil derfor forsøge at få skabt endnu mere klarhed om problemets omfang. Politiet, Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen vil i fællesskab iværksætte fem større, målrettede aktioner i kioskmiljøet i løbet af 2019.

  • Øget brug af hemmelige agenter i hælerisager: Omkring en tredjedel af de hælervarer, som danskerne tilbydes, formidles via internettet. Regeringen vil derfor give politiet beføjelser til at bruge politiagenter, der blandt andet skal bekæmpe hælerisager på nettet. Betjentene får derfor mulighed for at foregive at ville købe hælervarer og på den måde få fat i oplysninger om gerningsmandens identitet.

  • Mindre bureaukrati: Regeringen mener også, at det er for svært for de erhvervsdrivende at overskue regler og procedurer i forbindelse med butikstyveri. Politiet vil fra næste år have en ny digital anmeldelsesplatform klar, så butikstyveri fremover kan anmeldes digitalt. Desuden vil Justitsministeriet præcisere reglerne for, hvornår erhvervsdrivende må sætte overvågning op omkring deres butik.

  • Mulighed for lønindeholdelse i erstatningssager: Justitsministeriet vil også undersøge muligheden for at lønindeholde for private krav, herunder krav fra butikstyveri. Ifølge ministeriet sker det nemlig alt for ofte, at de erhvervsdrivende må se langt efter at få udbetalt de penge, som tyven skal betale tilbage til dem efter et butikstyveri.

  • Kilde: Justitsministeriet – ”Tryghed for butiksejere”