Kovending: S og V indleder opgør med politikeres løn og pension

Socialdemokratiet indkalder til forhandlinger og regner med aftale næste år.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, indkalder de øvrige partiers gruppeformænd til forhandlinger om politikernes løn- og pensionsvilkår. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Der er alt for store forskelle på en politikers pension og på den almindelige danskers pension. Så store forskelle, at det hverken kan forklares eller forsvares. Og derfor skal hele politikernes løn- og pensionssystem laves om.

Det mener både Socialdemokratiet og Venstre, der ellers hidtil som de eneste to partier har afvist at pille ved politikernes vilkår.

- Vi skal have kigget på det her, og vi skal have bragt balance i det, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, der nu vil indkalde de øvrige partiers gruppeformænd til forhandlinger.

- Vi skal have kigget hele vejen rundt, så der kommer mere overensstemmelse mellem vilkårene for politikere generelt i forhold til det omgivende arbejdsmarked, tilføjer han.

Forhandlinger om politikernes løn kommer til at foregå i Folketinget mellem partiernes gruppeformænd.

Især politikernes livslange pensioner er "et levn fra fortiden", lyder det fra Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen:

- Og jeg har svært ved at forklare, hvorfor det er sådan set i forhold til, hvordan det er på det private arbejdsmarked. Jeg har svært ved at forsvare det rimelige i det, siger han.

Artiklen fortsætter under grafikken, hvor du kan se folketingspolitikernes pensioner:

Alle partier løb fra aftale

Efter kovendingen fra Socialdemokraterne og Venstre vil samtlige partier i Folketinget nu tage politikernes løn- og pensionsvilkår op til revision. Igen.

De har nemlig været der før.

Tilbage i 2014 satte Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative sig for én gang for alle at få ryddet ud i mærkelige særregler og gamle privilegier.

De nedsatte Vederlagskommissionen og bad den komme med anbefalinger til et nyt samlet system. Samtidig gav de fem partier hinanden hånd på, at de ville følge kommissionens anbefalinger – uanset hvad.

Men kommissionen havde ikke engang fremlagt sin rapport, før partierne løb fra aftalen. En af anbefalingerne var nemlig blevet lækket, og den var uspiselig for politikerne: Lønnen for folketingspolitikere og ministre skulle hæves med 14 procent.

Tiden var ikke til lønstigninger, lød det fra alle partier. Og de var ikke til at omvende, da kommissionen et par uger senere fremlagde hele sin rapport, der også lagde op til at ændre de særlige livslange pensioner til almindelige arbejdsmarkedspensioner, hvor man ikke er sikret en livslang udbetaling.

På den måde ville manøvren hverken koste eller give statskassen noget.

Venstre vil følge Vederlagskommissionens anbefaling om at hæve politikernes løn og sænke deres pension, fortæller gruppenæstformand Karsten Lauritzen. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det er netop dén model, Venstre nu vil indføre.

- Vi ønsker ikke at forringe de samlede vilkår for folk, der er engageret i politik. Vi har brug for, at flere vil gå ind i politik, så der skal være rimelige og fair vilkår.

- Vi vil gerne veksle nogle af de urimelige vilkår - blandt andet en meget mærkelig pensionsordning, som ingen andre har, til en fornuftig og rimelig løn, der afspejler, hvor mange timer man arbejder som politiker, siger Karsten Lauritzen.

Der er elementer af politikernes vilkår, hvor man "med rette kan sige, at det ser mærkeligt ud", istemmer Flemming Møller Mortnesen:

- Det er dårligt for demokratiet, hvis man hele tiden kan fremhæve urimeligheder i forhold til politikernes vilkår. Der skal være nogle vilkår, som ikke er dårlige for politikere – men det skal selvfølgelig ikke være lukrative vilkår.

S om kovending: 'Der er nye folk, nye skikke'

Da SF for en måned siden netop foreslog at normalisere folketingsmedlemmernes pensionsforhold, var Socialdemokratiet og Venstre de eneste partier, der ikke ville være med.

Flemming Møller Mortensen udtalte til Berlingske, at de nuværende regler var fine:

- Vi lagde det stille i den forrige regeringsperiode, og vi har indtil videre den samme holdning, som vi havde dengang, sagde han til avisen den 30. september.

Hvad er der sket, siden I har lavet den her kovending?

- Der er nye folk, nye skikke – og også en ny regering. Så vi synes, det er det helt rigtige tidspunkt at starte drøftelsen, siger Flemming Møller Mortensen i dag til DR.

Nogenlunde samme forklaring lyder fra Karsten Lauritzen på Venstres kovending:

- Vi har fået en ny folketingsgruppe, og vi har besluttet, at vi bakker op om Vederlagskommissionens anbefalinger. Det er et fornuftigt og rimeligt forslag, siger han.

Hvorfor traf I ikke den beslutning, da I selv sad i regering og havde serveretten?

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så sad jeg ovre i Skatteministeriet og var optaget af en lang række andre ting. Så jeg kan ikke i detaljer redegøre for, hvorfor vi landede, som vi gjorde i den her sag, siger Karsten Lauritzen, der var skatteminister indtil valget i juni.

Artiklen fortsætter under grafikken, hvor du kan se ministrenes pensioner:

Socialdemokratiet tror på aftale næste år

Flemming Møller Mortensen har bedt Folketinget hjælpe med at opdatere talmaterialet fra Vederlagskommissionens snart fire år gamle arbejde, så gruppeformændene kan drøfte ud fra det.

Anbefalingerne så i hans optik "umiddelbart meget fornuftige ud", men han er ikke klar til at lægge sig fast på en konkret model endnu.

Men mener du, at I politikere har for lukrative pensioner?

- Nu spørger du direkte ind til pensionerne. Og ja, pensionerne er et af de punkter, hvor der helt klart skal skabes en bedre balance.

Er I klar til at hæve jeres egen løn?

- Vi skal have skabt de rigtige balancer mellem arbejdsmarkedets rammer og vilkår og politikernes rammer og vilkår.

Så er I klar til at hæve jeres løn, hvis I samtidig sænker pensionen til en almindelig arbejdsmarkedspension?

- Vi skal have en politisk drøftelse af Vederlagskommissionens anbefaling. Hvordan der skal flyttes rundt på pengene – der synes jeg, det ville være godt at lytte til de anbefalinger.

- Der er en ubalance i pensionerne på politikersiden i forhold til det gældende på arbejdsmarkedet. Og hvorfor skulle det dog ikke være sådan, at politikere selv beslutter at sætte mere til side til pension ud fra det vederlag, man får?

Flemming Møller Mortensen vil nu indkalde de øvrige gruppeformænd til drøftelser, og så mener han, at det er realistisk at have en aftale om det betændte emne på plads til sommer.

- Jeg kan klart se for mig – og jeg tror på – at det bliver i løbet af det nye år, vi kan have en forhåbentligt bred politisk aftale, siger han.