Kræver fire måneders fængsel til Støjberg: 'Det er simpelthen langt fra pladen'

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg skal i fængsel, hvis det står til anklagerne i Rigsretten. Hun fastholder krav om frifindelse.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus onsdag den 24. November 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: liselotte sabroe © Ritzau Scanpix)

Fire måneders ubetinget fængsel.

Så hård skal straffen mod den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg være, hvis det står til anklagerne. I dag har de haft tid til at levere deres afsluttende procedure i den blot anden rigsretssag i 100 år.

- Inger Støjberg har misbrugt den tillid, vores folkestyre baserer sig på, sagde den ene af sagens to anklagere, Anne Birgitte Gammeljord.

Inger Støjberg står tiltalt for at have 'iværksat' og 'fastholdt' en ulovlig ordning om at adskille alle asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig. Uden individuelle vurderinger og partshøringer, som ellers er et krav, inden man træffer sådanne afgørelser.

Men anklagernes vurdering i sagen er ikke en, der bliver delt af sagens hovedperson.

- Det mener jeg simpelthen er helt langt fra pladen. Det må jeg indrømme, sagde Inger Støjberg ude foran Rigsretten efter dagens retsmøde.

Hvad tænker du, hvis du ender med at skulle fire måneder i fængsel?

- Det kommer jeg ikke. Jeg regner stadig med at blive frifundet.

Pressemeddelelse var instruks

Sagen tog sin begyndelse i starten af 2016. Den 10. februar blev der udsendt en kategorisk pressemeddelelse fra Inger Støjbergs ministerium, som lagde op til, at alle unge asylpar skulle adskilles.

Inger Støjberg selv har erklæret sig ikke-skyldig i sagen og blandt andet sagt, at pressemeddelelsen var et stykke politisk kommunikation. Men den forklaring køber anklagerne ikke. De mener, at pressemeddelelsen var en instruks.

Anklagerne mener ikke, at Støjberg på noget tidspunkt har kommunikeret til embedsværket eller andre, at pressemeddelelsen - eller andre offentlige udtalelser - ikke skulle tages for pålydende.

Forstå sagen på fem minutter - se videoen herunder. Artiklen fortsætter herefter.

Der er ifølge anklagerne med andre ord ikke grund til at tro, at man skulle have kommunikeret en ting udadtil og en anden inadtil.

- Hvis tidligere minister Inger Støjberg ikke dømmes i denne sag, så er realiteten, at ingen ministre længere er forvaltningschefer. Så er de alene politikere og kan gøre, hvad de vil, uden at være ansvarlige, sagde den anden anklager i sagen, Jon Lauritzen.

Anklager: Støjberg havde direkte forsæt

Anklagerne procederede i Rigsretten for, at Inger Støjberg har haft en direkte intention - altså et direkte forsæt - om at adskille alle unge asylpar.

- Anklagerne gør gældende, at Støjberg forsætligt har overtrådt ministeransvarlighedsloven. De berørte er ikke kun parrene selv, men også deres børn. Der skal lægges vægt på indgrebets karakter og intensitet, sagde anklager Anne Birgitte Gammeljord.

Frem til proceduren har der været 29 dage i Rigsretten, hvor dokumenter er blevet læst højt, og en lang række vidner er blevet afhørt. Flere embedsmænd i Inger Støjbergs tidligere ministerium har forklaret, hvordan de flere gange gjorde det klart over for den tidligere minister, at man ikke kunne lave en undtagelsesfri ordning.

Anklagerne understregede også, at en minister naturligvis skal kunne trykteste embedsmænds vurderinger. Men at en minister ikke må trykke så hårdt, 'at man kommer op på kanten af lovligheden og som her iværksætter en ulovlig administration'.

- Hvis det er sket, og man er så uheldig, så er der en pligt som minister, efter at være blevet gjort bekendt med problemstillingen, til at sikre, at situationen straks lovliggøres.

Ifølge anklagerne blev den ulovlige administration opretholdt i ti måneder.

Reference til Tamil-sagen

Sidste gang, Danmark havde en rigsretssag, var i midten af 1990'erne. Her sad justitsminister Erik Ninn-Hansen på anklagebænken for at have syltet sager om familiesammenføring til tamilske flygtninge.

Her krævede anklagerne en 'betydelig, ubetinget frihedsstraf'. Ninn-Hansen endte med at blive idømt fire måneders betinget fængsel. Dommen blev gjort betinget på grund af hans helbred og alder.

Netop Tamilsagen blev der også draget en del paraleller til i den igangværende rigsretssag. Derfor blev Inger Støjberg også spurgt til, hvad hun egentlig tænkte om det, da anklagerne i dag var færdige med deres procedure.

- Jeg mener ikke, at der er ligheder mellem Tamilsagen og sagen omkring barnebrude, sagde Inger Støjberg.

- Den eneste lighed er, at vi i nyere tid indtil videre har kunnet finde ud af at rejse rigsretssager, når der var nogle udlændinge, som nogle mente ikke havde fået de rettigheder, som nogle mente, de skulle have.

I morgen har forsvarerne mulighed for at komme med deres afsluttende bemærkninger.

Til sidst har Inger Støjberg selv mulighed for at få ordet, inden sagen optages til dom. Den dom ventes afsagt i december - inden jul.

FacebookTwitter