Kriminalforsorgsforeningen: Pinds mobilstraffe er helt ude af proportioner

Brug hellere kropsscannere og visitation til at finde indsattes indsmuglede mobiltelefoner, anbefaler Kriminalforsorgsforeningen.

Sanktionerne i justitsminister Søren Pinds (V) 21 tiltag, der skal forhindre, at mobiltelefoner bliver smuglet ind i fængslerne, skævvrider strafferettens proportionalitetsprincip, lyder det fra Kriminalforsorgsforeningen. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Som et led i at bekæmpe indsmuglingen af mobiltelefoner i de danske fængsler og arrester vil justitsminister Søren Pind (V) blandt andet straffe de indsatte med udgangskarantæne eller isolation.

Men fra Kriminalforsorgsforeningen jubler man ikke just over de nye sanktionsmuligheder.

- Det er helt ude af proportioner. Proportionalitetsprincippet i strafferetten synes jeg bliver vredet så voldsomt, at det giver anledning til, at vi må råbe vagt i gevær, forklarer formand Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting.

Overordnet set ser John Hatting to hovedproblemer med justitsministerens sanktioner. Det ene er den øgede brug af isolation samt at indsatte, der bliver taget med mobiltelefoner både kan miste deres udgang og prøveløsladelse.

- På den led så gør vi lige præcis det, som vi ved ikke virker. Vi sætter folk i fængsel i længere tid og gør dem psykisk skrøbelige ved at isolere dem, forklarer han.

Hårdere sanktioner vil desuden få de stærkere indsatte til at udnytte de svagere og få dem til at opbevare mobiltelefonerne i stedet, påpeger formanden.

Han finder det også betænkeligt, at det er Kriminalforsorgen og ikke domstolene, der skal udmåle straffen.

John Hatting anbefaler i stedet, at man i højere grad bruger kropsscannere eller visitering, som også fremgår af de 21 tiltag.

Sagen Kort:

  • DR Nyheder kom på sporet af sagen i december sidste år og kunne fortælle, at en af de varetægtsfængslede for terrorangrebet i København lavede opdateringer på Facebook.
  • Det er på trods af, at de indsatte bliver skarpt kontrolleret, da der er forbud mod at have mobiltelefoner eller adgang til nettet i fængslet.
  • Gennem de sidste par måneder er sagen om mobiltelefoner blandt de varetægtsfængsledeløbende eskaleret.
  • På et samråd i januar oplyste Søren Pind, at i alt fire ud af fem sigtede har haft adgang til syv telefoner, og justitsministeren understregede, at der nu ville blive slået hårdt ned på ulovlige mobiler.
  • DR Nyheder kunne dog 1. marts fortælle, at der siden samrådet er fundet mindst endnu en mobiltelefon hos en af de tiltalte. I alt otte telefoner på det tidspunkt.
  • 1. marts landede redegørelsen af hele forløbet på Søren Pinds bord. Den blev præsenteret i dag.
  • Justitsministeren bestilte redegørelsen fra Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten med kommentaren om, at der er et åbenlyst problem, som der skal gøres noget ved.


Opdateret kl. 19.37: I rubrik og underrubrik fremgik det tidligere, at det var Kriminalforsorgen, der reagerede på justitsminister Søren Pinds (V) 21 nye tiltag. Det var en fejl. Det er nu rettet til Kriminalforsorgsforeningen.