Kristian Jensen om svære forhandlinger: Dansk politik er altid meget særpræget

- Jeg udtaler mig på vegne af regeringen, så må LA udtale sig på vegne af LA, siger finansministeren.

- Vi har først og fremmest behov for at stemme en rigtig god finanslovsaftale igennem her inden jul, siger finansministeren.

Dansk politik står fortsat i en yderst mærkværdig situation med et regeringsparti, der ikke kan garantere at stemme for den finanslovsaftale, partiet ellers selv har været med til at lave.

På fredag 22. december samles Folketinget for at tredjebehandle finansloven og vedtage den, men Liberal Alliance lader det stadig blafre i vinden, om de kan tilslutte sig. Det er en nødvendighed først at lave aftaler om skattelettelser og udlændingestramninger, lyder det fortsat.

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) forhandles der i øjeblikket på højtryk for, at de to aftaler kan lande inden tredjebehandlingen på fredag. Han udtrykker sig i meget overordnede vendinger, når det drejer sig om processen og Liberal Alliances manglende garantier for at stemme for finansloven.

- Dansk politik er altid meget særpræget. Det er det bare på forskellige måder, og vi er i en situation lige nu, hvor vi er i gang med at skabe nogle forhandlinger omkring en god skatteaftale og en god udlændingeaftale.

- Vi har behov for begge dele i dansk politik, men vi har først og fremmest behov for at stemme en rigtig god finanslovsaftale igennem her inden jul, siger finansministeren.

Ingen garantier

Da Liberal Alliances økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille mandag aften blev spurgt om, om hans parti ville stemme for finansloven 22. december, nægtede han at give garantier, og svarede kun:

- Jeg deler statsministerens optimisme i forhold til, at vi lander en skatte- og udlændingeaftale inden tredjebehandlingen, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Finansminister Kristian Jensen ønsker ikke at gå ind i, hvad der konkret er blevet sagt og ikke er blevet sagt, men siger:

- Jeg udtaler mig på vegne af regeringen, så må Liberal Alliance udtale sig på vegne af Liberal Alliance. Regeringen har lavet en rigtig god finanslovsaftale med mange gode ting.

- Den aftale vil vi selvfølgelig gerne have stemt igennem, og det arbejder vi benhårdt på at få sikret, at vi gør den 22. december, siger Kristian Jensen.

Han forholder sig heller ikke til, hvorvidt han tror, at Dansk Folkeparti er villige til at lave aftaler om skat og udlændinge inden jul.

- Jeg spekulerer ikke i, hvad andre partier vil. Jeg arbejder på at få lavet en aftale. Vi har konstruktive drøftelser ovre ved mig. Jeg tror på, at det er muligt at lave en aftale, hvis den politiske vilje er til stede, og det arbejder jeg på, siger finansministeren.

- Dramatisk, uhørt

Så sent som i går beskrev DF-formand Kristian Thulesen Dahl det politiske forløb som "vildt, dramatisk og uhørt".

- Vi har ikke før oplevet et regeringsparti, der indgår en aftale med sit støtteparti, som man så ikke vil garantere at stemme for, sagde Kristian Thulesen Dahl, der heller ikke var optimistisk i forhold til at lande aftaler om skat og udlændinge før jul:

- Det er meget svært at forestille sig, at vi er færdige inden tredjebehandlingen af finansloven, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Forhandlingerne om Dansk Folkepartis krav om udlændingestramninger vist sig særdeles svære.

Området er juridisk kompliceret, og mens det i Finansministeriet er nogenlunde ligetil at udregne konsekvenserne af et forslag, så skal alle stramninger på udlændingeområdet forbi Udlændinge- og Integrationsministeriets jurister for at få vurderet, om forslagene holder sig på den rigtige side af konventionerne.

Samtidig kræver Dansk Folkeparti et opgør med regeringens egen integrationspolitik, hvor alle flygtninge som udgangspunkt skal i arbejde så hurtigt som muligt - og gerne igennem den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU).

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har bekræftet, at IGU'en er til forhandling, men presses blandt andet af LO og DA, der i et sjældent fælles brev, har advaret mod at ændre eller sløjfe uddannelsen, der blev grundlagt i forbindelse med en trepartsaftale i 2016.

Forhandlingerne om udlændinge og skat fortsætter fredag.

 • Disse elementer om skat er allerede på plads i indgåede aftaler:

 • Lavere registreringsafgift på biler

 • Aftalt i særlig aftale 21.9.17

 • Prisen er 300 mio. kr. og finansiering er aftalt.

 • Erhvervspakke

 • Aftalt i særlig aftale 12.12.2017.

 • Prisen er 2,2 mia. kr.

 • Socialt frikort

 • Aftalt i satspuljen.

 • Der er afsat 45 mio. kr. i 2018-2020

 • Skat af fri telefon fjernes

 • Er med i finanslovsaftalen.

 • Prisen er 700 mio.kr.

 • Udligningsskat på pensionsudbetaling fjernes

 • Er med i finanslovsaftalen

 • Prisen er 100 mio. kr. i 2018 – ellers ingen udgift, da skatten allerede var udfaset fra 2020.

 • Disse elementer udestår:

 • Jobfradrag til de lavestlønnede

 • Regeringen vil indføre et nyt jobfradrag, der kan give en skattelettelse på op til 4.500.

 • Prisen er 4,8 mia. kr.

 • Loft over beskæftigelsesfradrag fjernes

 • I dag er der loft over beskæftigelsesfradraget for indkomster over 351.200 kr. Hvis loftet fjernes, vil det være en skattelettelse til alle med indkomst over den grænse – altså også til de højestlønnede.

 • Prisen er 6,3 mia. kr.

 • Topskattegrænsen

 • Den allerede vedtagne forhøjelse af topskattegrænsen til 510.900 kr. i 2022 fremrykkes til 2018.

 • Koster kun penge i 2018 (300 mio.), 2019 (300 mio.) og 2020 (100 mio.)

 • Nyt pensionsfradrag

 • Et nyt fradrag for pensioner skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension.

 • Pris 2,2 mia. kr.

 • Udvidelse af beskæftigelsesfradrag

 • Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag.

 • Pris 400 mio. kr.

Facebook
Twitter