Kristian Jensen: Rimeligt at lovlydige, selvforsørgende flygtninge kan blive

På trods af “paradigmeskiftet” i udlændingepolitikken, mener finansministeren, at visse flygtninge skal have lov at blive.

I sidste uge blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en finanslov, der ifølge parterne selv indeholder et “paradigmeskifte” i udlændingepolitikken. Fokus skal flyttes fra integration til hjemsendelse af flygtninge.

Hvorvidt der er tale om et politisk nybrud - et paradigmeskifte - var emnet for ‘Debatten’ på DR2 torsdag aften. Her deltog Kristian Jensen, der som finansminister har siddet for bordenden ved forhandlingerne.

I programmet siger han:

- Hvis du spørger mig, hvad min holdning er, så mener jeg, at hvis man har været her i ti år, forsørget sig selv, ikke brudt loven, så er det også rimeligt, at man får lov til at blive her.

Paradigmeskiftet i finanslovsaftalen

Det kan altså være “rimeligt”, at man som flygtning får lov at blive i Danmark, mener finansministeren. Slår man imidlertid op i finanslovsaftalen, kan man læse at:

“Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der under flygtninges ophold i Danmark skal være en ny klar ramme og en forventningsafstemning fra dag 1 om, at opholdet er midlertidigt, og at indsatsen rettet mod job og selvforsørgelse ikke ændrer på, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart beskyttelsesbehovet ophører.”

Samme budskab blev understreget af Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup, lige efter finanslovsaftalen faldt på plads:

- Vi gør det fra dag ét, at når man kommer til Danmark, fortæller vi folk, at man skal ikke belave sig på at blive i Danmark resten af ens liv. Man skal hjem igen og hjælpe med at genopbygge det land og de områder, man kommer fra. Så på alle mulige måder gennemsyrer det vores nye politik i forhold til flygtninge. Det er midlertidighed og det er midlertidig husly, indtil man kan vende tilbage.

Kristian Jensen: Flygtninge skal vende hjem

Undervejs i ‘Debatten’ lød der lignende toner fra Kristian Jensen:

- Jeg mener faktisk, at flygtninge, det er nogle, der er her en periode, indtil de kan vende tilbage, siger ministeren, og tilføjer:

- Jeg synes, at vi i højere grad skal give mulighed for, at når man er her som flygtning, så er man selvforsørgende, så er man en del af det aktive samfund. Men man er også klar over, at den dag ens land giver mulighed for, at man kan vende tilbage, så vender man tilbage, for det er hele grundlaget for flygtningebegrebet.

Men det gælder dog ikke, hvis man som lovlydig flygtning har levet i Danmark i ti år uden offentlig støtte, må man forstå ud fra ministerens tidligere udtalelse.

Se ‘Debatten’ her, hvor du også kan høre udlægningen af “paradigmeskiftet” fra bl.a. Dansk Folkepartis Martin Henriksen og en række borgere.

Facebook
Twitter