Kritik af indsats mod kvindehandel preller af på ministre

Ofre for kvindehandel beskyttes bedre i dag, lyder det fra ministre efter kritik fra flere organisationer.

Socialminister Manu Sareen (R) kan ikke forstå kritikken om, at regeringen har svigtet i kampen mod kvindehandel fra organisationer som Reden International og Hope Now.

Den hårde kritik af regeringen for at svigte løfterne i regeringsgrundlaget om at bekæmpe kvindehandel og hjælpe de handlede udenlandske prostituerede preller af på justitsminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Manu Sareen (R).

De mener begge, at regeringen har levet op til løfterne om at sætte kraftigt ind over for kvindehandel.

- Handel med mennesker er forkasteligt og forargeligt. Vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte ofre for menneskehandel, og det gør vi med udvidelsen af refleksionsperioden og en række sociale initiativer, siger justitsministeren.

Frederiksen: Vi er kommet langt

Med refleksionsperioden mener Mette Frederiksen, at handlede kvinder, der samarbejder med de danske myndigheder om at rejse hjem, har fået 20 dage mere, inden de sendes af sted.

Justitsministeren henviser også til, at det ikke er helt umuligt for handlede kvinder, der er i fare i hjemlandet og har et beskyttelsesbehov, at få asyl i Danmark.

- Vi er kommet langt, men vi er ikke færdige endnu, siger Mette Frederiksen, der på S-kongressen i 2009 slog på tromme for at give handlede kvinder mulighed for humanitær opholdstilladelse, hvis de samarbejdede med myndighederne om at få ram på bagmændene.

På netop det område erkender justitsministeren, at regeringen har valgt "at gå en anden vej".

- Vi er ikke uenige i målet, hverken med os selv eller med organisationerne. Menneskehandel er rædselsfuldt og en af vor tids udfordringer på tværs af grænser, og derfor skal vi selvfølgelig hjælpe ofrene. Og har man et beskyttelsesbehov, er der mulighed for at søge asyl i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Sareen forstår ikke kritikken

Heller ikke socialminister Manu Sareen (R) kan forstå kritikken fra organisationer som Reden International og Hope Now, der arbejder med at bekæmpe menneskehandel.

- Vi har sat ind med en række gode initiativer, så jeg forstår ikke kritikken, siger Manu Sareen.

Han henviser til en amerikansk undersøgelse, der ifølge socialministeren rangerer Danmark meget højt internationalt, når det kommer til bekæmpelse af menneskehandel.

Center mod Menneskehandel, der hører under Socialministeriet, har officielt registreret 71 personer, der har været udsat for menneskehandel i 2014. Et tal, der har været støt stigende de senere år.

Men Center mod Menneskehandel vurderer samtidigt, at det reelle tal i 2014 er større end 71. Det antal dækker nemlig kun over de ofre for menneskehandel, som myndighederne har kunnet finde frem til.