Kritik af olieboringer i Nordsøen: "Regeringen sminker sig grøn"

Et stop for udvinding af olie og gas på land er at sætte barren for lavt, lyder det fra flere sider. Minister afviser.

Regeringen og klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) får kritik for ikke også at sætte en stopper for udvinding af råstoffer i Nordsøen. (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

Det er godt, men det er langt fra godt nok.

Regeringens beslutning om at indstille al efterforskning og boring efter olie og gas på land og de indre danske farvande får i første omgang ros fra Greenpeace og partier som Enhedslisten og Alternativet.

Men Greenpeace kalder det samtidig ”dybt problematisk”, at Nordsøen ikke omfattes af regeringens beslutning.

- Hvis vi skal leve op til Paris-aftalens mål, så skal langt de fleste af de allerede fundne reserver af kul, olie og gas blive i jorden, ligesom man skal stoppe med at lede efter nye reserver, siger energi- og klimarådgiver Tarjei Haaland fra Greenpeace.

- Derfor bør regeringen tage den fulde konsekvens klimamæssigt og stoppe efterforskningen af olie og gas i Nordsøen, siger han.

Grøn sminke

Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, er enig i, at regeringens stop for olie- og gasboringer på land kun for alvor ville have en positiv effekt på klimaet, hvis beslutningen også omfattede Nordsøen.

- En ægte grøn regering ville påbegynde en udfasning af olie- og gasudvinding i Nordsøen. Fordi vi som et rigt land også skal tage et ansvar for at bremse klimaforandringerne, og det kan vi kun, hvis alle lande lader deres fossile reserver blive i undergrunden, siger Maria Reumert Gjerding.

Samme toner lyder der fra Alternativet.

- Det er en større sag at få lukket ned for olie- og gasefterforskning i Nordsøen, men det er det, vi skal i gang med nu. Regeringens beslutning er et lille, positivt signal i den rigtige retning, men det er ikke noget, der gør en forskel, før vi tager fat i Nordsøen, siger energiordfører Christian Poll (Å).

Hos Socialdemokratiet er man grundlæggende enig med regeringen i, at man fortsat skal lede efter råstoffer som olie og gas i Nordsøen.

Klimaordfører Jens Joel (S) giver ikke dog meget for klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholts (V) udsagn om, at VLAK-regeringen med sin beslutning om et stop for udvinding på land er en decideret ”grøn” regering.

- Hvis regeringen vil gøre det her til en meget stor klimagevinst, så synes jeg, at de sminker tallene, siger Jens Joel.

- Regeringens klimapolitik bliver jo ikke grønnere af, at man i dag ikke udvinder olie og gas på land, og at man heller ikke fremover kommer til at udvinde olie og gas på land. Derfor skylder regeringen ekstremt meget på klimadagsordenen, hvis den gerne vil tage et skridt fremad, siger han.

Minister: Regeringen har en grøn profil

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt affejer kritikken fra Greenpeace og oppositionspartierne.

Regeringen har ingen planer om at afvikle olie- og gasudvindingen i den danske del af Nordsøen, hvor der ”fortsat er et ret stort potentiale”, siger ministeren.

- Der er brug for olie og gas i rigtig mange år endnu. Danmark er et olie- og gasland og skal fortsat være det, og udvinding af olie og gas skal ske på Nordsøen, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Den måde, som det foregår på i Nordsøen, er meget miljørigtig sammenlignet med andre steder, siger han.

Lars Chr. Lilleholt mener, at beslutningen om at afvikle al efterforskning og boring efter gas og olie på land og i de indre farvande viser, at regeringen er en særdeles grøn en af slagsen.

- Regeringen har en grøn profil, vi står i spidsen for en grøn omstilling, og vi kommer snart med et udspil om energipolitikken frem mod 2030. Det er det her også et led i.