Kronvidne advarede om manglende lovhjemmel: "Vi skriver rimelig tydeligt, at der ikke er hjemmel til at slå dyrene ned"

Maratonafhøring bød på nye oplysninger om den manglende hjemmel.

Mink aflives og pelses på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. De afgørende dage kulegraves i disse dage i minkkommissionen. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

I den hidtil længste afhøring i Minkkommissionen slog et af sagens kronvidner, Tejs Binderup, afdelingschef i Fødevareministeriet, fast, at han advarede om den manglende hjemmel til at slå alle mink ned.

I mere end otte timer - kun afbrudt af en pause hist og her - blev Tejs Binderup afhørt af udspørgeren Jakob Lund Poulsen og flere bisiddere, der gik skarpt til afdelingschefens forklaring.

Bisiddere er en slags forsvarsadvokater for dem, der skal afhøres.

Vidnet er en af de absolutte nøglepersoner i minksagen. Af samme årsag var spørgelysten stor.

Tejs Binderup blev blandt andet spurgt ind til en sms-korrespondance, der tidligere har været vist i kommissionen.

Den er fra den 8. november 2020 og er med Line Nørbæk, tidligere erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, hvor Tejs Binderup slår fast, at det stod klart for regeringen, at der ikke var hjemmel.

Han blev spurgt i dag, om det stadig var hans vurdering. Svaret var ikke til at tage fejl af:

- Det er det da. Vi har lige gennemgået bilag 2.a, og der synes jeg, vi skriver rimelig tydeligt, at der ikke er hjemmel til at slå dyrene ned.

Bilaget, Tejs Binderup henviste til, var en del af det materiale, der var med på mødet i koordinationsudvalget den 3. november om aftenen, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink.

På det tidspunkt foregik tingene i et stærkt opskruet tempo, har flere vidner forklaret. Og i gårsdagens afhøring kom det frem, at mødedeltagerne kun havde få minutter til at orientere sig i det endelige materiale.

Løftede pegefinger på chefmøde

Det var dog ikke kun i materialet til mødet i koordinationsudvalget, at Tejs Binderup havde luftet sine bekymringer.

På et møde den 4. november mellem en række afdelingschefer blandt andet fra Justitsministeriet og Sundhedsministeriet tog Tejs Binderup ordet.

- Jeg mindede dem om, de skulle huske på, at når de skulle i gang med aflivning uden for zone 1 og zone 2, så kunne man ikke længere brug lov om hold af dyr. Den kunne ikke strækkes mere.

- Der var ikke nogen af dem, der var med på det møde, der var overraskede. Man var fuldt ud opmærksom på, at det var sådan, det var.

Så det kom ikke bag på dem?

- Så skjulte de det godt.

I et referat af mødet står der:

"Tejs Binderup rejste på mødet et spørgsmål om hjemmelsgrundlag for aflivning af mink, idet man hidtil kun havde aflivet mink i smittede farme og risikozonerne omkring smittede farme."

Binderup mente dog ikke, den udlægning var helt korrekt.

- Jeg rejste ikke noget spørgsmål. Jeg sagde, de skulle huske på, der ikke var hjemmel, sagde han.

Det omtalte møde bliver altså holdt om formiddagen den 4. november, nogle timer før Mette Frederiksen holdt pressemøde.

Fik Mette Frederiksens tale

Netop talen til pressemødet læste Tejs Binderup også igennem – dog uden at påtale den manglende lovhjemmel. Og det faktum borede statsministerens bisidder Lars Kjeldsen i, da han spurgte Tejs Binderup, hvorfor han ikke slog alarm om den manglende lovhjemmel her.

Svaret var, at Tejs Binderup opfattede Mette Frederiksens udmelding som en ”fortælling til danskerne”.

- Da jeg læste talen til statsministeren igennem, tænke jeg på intet tidspunkt, at det kunne blive opfattet som et påbud til minkavlere. Det er for mig en fortælling til danskerne om en politisk beslutning, der er truffet. Når den er truffet, skal der efterfølgende etableres et grundlag, forklarede han.

Han medgav dog, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis der havde stået i talen, at der manglede hjemmel til beslutningen.

- Jeg ville da ønske, at jeg havde tænkt over, at man kunne skrive det mere præcist, sagde Binderup.

Han så det dog heller ikke som sin opgave at lufte sin bekymring for Statsministeriet.

- At det skulle forventes, at der er mig, der griber knoglen og ringer til Statsministeriet og siger noget, som alle ved, er pudsigt, sagde han.

"Fatal"-passage forsvandt

Afhøringen kredsede i lang tid omkring forløbet op til det skelsættende koordinationsudvalgsmøde 3. november. Især én detalje fik stor opmærksomhed.

I et af dokumenterne til mødet i det magtfulde koordinationsudvalg blev en sætning om fremtiden for mink-erhvervet taget ud:

- En total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen.

I sidste øjeblik var passagen blevet taget ud af materialet. Og det undrede Tejs Binderup.

- Det undrede mig meget, at man tog den information ud af sagen, sagde han.

- Det var vores klare faglige vurdering, at hvis man slog alle mink inklusiv avlsdyr ned, kom branchen aldrig op at stå igen. Den danske branches fordel var avlsmaterialet. Hvis man slår det ned, så er der ikke en branche.

Det var ifølge Tejs Binderup ikke det eneste, han uden held forsøgte at få ind i regeringssagen.

Politiet ville ikke gribe ind

Tejs Binderup forklarede således flere gange, at det i oktober var svært at få aflivet nok mink. Smitten spredte sig, og de syge dyr og mink i sikkerhedszoner skulle aflives.

Ifølge Binderup ville politiet og Forsvaret ikke hjælpe.

- Indsatsen blev båret af Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, og enkelte medarbejdere fra Banedanmark havde meldt sig frivilligt. Hvis bare Forsvaret og politiet var villige til at stille op, kunne kapaciteten øges, sagde Binderup.

Han forsøgte derfor at få skrevet ind i sagen til regeringen, at tempoet i indsatsen kunne øges, hvis politiet og Forsvaret begyndte at hjælpe.

Dog uden held.

Næste afhøring er torsdag, hvor daværende fødevareminister Mogens Jensen skal afhøres.