Kulturgenstande er ødelagt af fugt og svamp

Museumsgenstande er ifølge Rigsrevisionen gået tabt, fordi opbevaring på Nationalmuseet er for dårlig.

Kulturgenstande på Nationalmuseet er gået tabt eller er blevet beskadiget, fordi flere magasiner har været udsat for svamp og fugt. Det skriver Rigsrevisionen i et notat til Statsrevisorerne.

Allerede i 2007 påpegede revisionen, at der var problemer med bevaringen af kulturgenstande.

- Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Nationalmuseets magasinproblemer endnu ikke er løst, ti år efter at beretningen er afgivet, skriver Rigsrevisionen.

Særligt i to magasiner - Andelsmagasinet og kældrene i Prinsens Palæ - har forholdene været dårlige.

I Andelsmagasinet er 987 ud af 18.000 genstandsnumre blevet kasseret på grund af skader og dårlig bevaringstilstand.

I Oldtids- og Middelaldersamlingen i Prinsens Palæ blev der i 2017 konstateret et omfattende skimmelangreb på arkæologiske genstande.

Kulturministeriet har bebudet, at man vil opføre et nyt fælles magasin med planlagt indflytning i midten af 2021.

Rigsrevisionen finder det også utilfredsstillende, at Kulturministeriet ikke har sikret, at tre ud af fem statslige museer overholder museumslovens krav om at indberette museumsgenstande og -værker i centrale registre.

Det gælder Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling.

Rigsrevisionen vil i begge sager følge udviklingen og orientere de politisk valgte statsrevisorer, oplyses det i notatet.

/ritzau/

Facebook
Twitter