Kulturminister kræver svar fra Radio- og tv-nævnet: 'Vil have rene linjer'

Rasmus Prehn bryder tavsheden omkring DAB-kanalen, der gik til radiokanalen Loud.

(Arkiv) Da kulturminister Joy Mogensen er på orlov på ubestemt tid er minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, fungerende kulturminister. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) kræver, at Radio- og tv-nævnet stiller op og besvarer spørgsmål omkring et stormombrust udbud af den nye DAB-kanal.

- Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio- og tv-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om DAB-udbuddet er mere end velkomment, og alle skal have svar. Derfor må Radio og tv-nævnet også stille op og besvare alle spørgsmål, der måtte være, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

- Jeg vil nu tage initiativ til et møde med formandskabet for nævnet, hvor også ordførerne fra Folketingets partier inviteres med, så vi kan få svar på alle spørgsmål, fortsætter ministeren.

I tirsdags afgjorde Radio- og tv-nævnet, at det bliver konsortiet bag radiostationen Loud, der får lov til at drive den nye DAB-Kanal. Det kom bag på mange, der havde forventet, at denne kanal ville tilfalde Radio24Syv, og afgørelsen er blevet mødt med kritik fra flere kanter.

Kritikken er især gået på det pointsystem, som afgørelsen baserer sig på samt kvaliteten af Louds ansøgning.

Rasmus Prehn formoder dog, at alt er gået, som det skal. Det siger han til DR mandag morgen.

- Mit udgangspunkt er jo, at der er lavet et udbud af den tidligere regering med kulturminister Mette Bock i spidsen. Det udbud har den socialdemokratiske regering videreført efter valget, og der er så et uvildigt nævn, der har håndteret den her sag, hvor der altså har siddet jurister og vurderet, hvordan det her skulle gøres.

Du taler om rene linjer. Men har linjerne været beskidte?

- Det håber jeg så sandelig ikke. Men jeg må jo bare konstatere, at der er en hel del utilfredshed i offentligheden omkring det her forløb. Og der er en masse mistanker om snart det ene snart det andet, der er gået galt. Det må det være sådan, når der bliver så stor en usikkerhed om så vigtig et udbud, så må vi tage det alvorligt, og så må vi sætte os ned og få svaret på det med de mennesker, der har arbejdet juridisk med det - nemlig Radio og tv-nævnet.

'Skal overholde armslængdeprincippet'

Torsdag krævede den radikale medieordfører, Jens Rohde, at udbuddet om den nye DAB-kanal skulle gå om. Siden har både Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, og Venstres Claus Hjort Frederiksen erklæret sig enige, mens SF's Jacob Mark har opfordret ministeren til at indkalde til et hastemøde. Indtil videre har Rasmus Prehn været tavs.

- Jeg har noteret mig kritikken af mig for ikke at stille op i offentligheden i forbindelse med denne sag. Det ærgrer mig, for jeg stiller gerne op, men jeg skal også overholde armslængdeprincippet, hvilket betyder, at det er det uvildige Radio og tv-nævn, der står for processen om udbuddet, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Begynder jeg at udtale mig, risikerer jeg at bryde med dette princip. Mit ønske er, at alt foregår korrekt. Derfor har jeg sat gang i denne proces, hvor alle kritiske spørgsmål og indsigelser besvares.

Mens nogle partier ligesom De Radikale har krævet, at hele udbudsrunden skal gå om, har flere andre partier ønsket en redegørelse for processen. Især det pointsystem, som har været afgørende for, at Loud vandt udbuddet, har vakt undren.

Medieforlig fra tidligere regering

Udbuddet af en ny digital public service-radiokanal er oprindeligt en del af medieaftalen, som blev indgået af den tidligere VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti.

Efter regeringsskiftet traf den nye regering beslutning om at gennemføre udbuddet af DAB-kanalen med baggrund i den udbudsbekendtgørelse, som blev udarbejdet af den tidligere regering.

Radio- og tv-nævnet har tilkendegivet, at juridiske og administrative spørgsmål, som byderne stiller inden tirsdag den 29. oktober kl. 12.00, som udgangspunkt forventes besvaret inden fredag den 1. november kl. 12.00.

Det vil altså sige, at de fravalgte kanaler, Radio 24Syv og DK4 Radio, indtil tirsdag middag har mulighed for at stille spørgsmål, men åbenbart udelukkende, hvis de drejer sig om den juridiske og den administrative del af udbuddet.

28. oktober klokken 7.45: Opdateret med kommentarer fra Rasmus Prehn.