Kulturministeren om ny publicservicekontrakt: DR skal følge danskernes medievaner

Tv- og radiokanaler nedlægges i DR, kor og orkestre består

Kulturminister Mette Bocks ønsker, at DR bliver et 'smalt fyrtårn'. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Seks tv-kanaler reduceres til tre, og otte radiokanaler bliver til fem. Det fremgår af den publicservicekontrakt mellem DR og regeringen, som Kulturministeriet har offentliggjort tirsdag formiddag.

- DR skal adressere den øgede digitalisering og danskernes forandrede medievaner ved distributionen af DR’s indhold – og samtidig vil samarbejdsrelationerne med både private aktører og kulturlivet blive styrket, siger kulturminister Mette Boch (LA) i en pressemeddelelse

Af kontrakten mellem DR og kulturministeren fremgår det, at såkaldt kerne publicservice-indhold skal styrkes inden for områderne: nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning, uddannelse og læring samt den regionale dækning.

DR’s kor og orkestre videreføres, og andelen af dansk musik på radio øges til 48 procent på såvel P3 som P4 - mens P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz bliver nedlagt.

Ændringen af tv- og radiokanalerne skal ske 'senest i 2020'.

Konkurrencen til private medier

Den politiske debat om dr.dk afspejles også i kontrakten, hvor det hedder 'DR kan bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler.'

Desuden understreges flere steder i aftalen et politisk ønske om hensynet til private producenter: 'DR må ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public serviceformål.'

- Jeg ser meget frem til at følge DR’s arbejde i de kommende år, når public-service-kontrakten skal udfyldes, siger kulturministeren.

Medieforliget er indgået med det snævrest mulige flertal i Folketinget. Det seneste medieforlig, der udløber ved nytår, havde til sammenligning opbakning fra samtlige partier i Folketinget.

Forløbet frem mod medieforliget

  • I august 2017 forslog Dansk Folkeparti forud for medieforligforhandlingerne, at DR burde skæres med 25 procent, og at licensen burde afskaffes.

  • I december 2017 kunne dagbladet Politiken bringe oplysninger fra regeringens forhandlinger med DF, der afslørede et udspil om at skære DR med 12,5 procent.

  • I april 2018 offentliggjorde regeringen sin aftale med DF om et medieforlig, der reducerer DR med 20 procent over fem år og reducerer DR's seks tv-kanaler til fire. DR skal være et ’smalt fyrtårn’, sagde kulturminister Mette Boch (LA).

  • Medieforliget indebærer desuden, at licensen afskaffe og omlægges til finansloven, samt at Radio24Syv skal flytte sit hovedsæde til Vestdanmark.

  • Oppositionen forlod forhandlingerne med argumenter om, at aftalen vil betyde en forringelse af public service som værn mod fake news fra udenlandske aktører – og med indtog fra techgiganter som Netflix, Facebook og Google.

  • 29. juni 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti 'Medieaftale for 2019-2023'

  • Kilde: DR, Politiken m.fl.