Premiere på aarhusiansk letbane er yderligere forsinket

Letbanen bliver ikke klar til brug i slutningen af november som antaget efter den aflyste premiere.

På lørdag er det otte uger siden, at den storstilede åbningsfest af Letbanen blev aflyst på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Der kommer formentlig til at gå en rum tid endnu, før den aarhusianske letbane kan medbringe passagerer.

Da åbningen af letbanen i september blev aflyst i 11. time, vurderede Trafikstyrelsen, at godkendelsen til at køre med passagerer ville være i hus inden fem til otte uger.

På lørdag er det nemlig otte uger siden, at åbningen blev aflyst til stor overraskelse for mange, men efter et møde i går mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane ligger det fast, at det skøn var for optimistisk.

Letbanen forventer først at aflevere en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport til Trafikstyrelsen i uge 48.

Det fremgår af Letbanens hjemmeside.

Når rapporten er afleveret, skal styrelsen bruge tid på at sagsbehandle de nye oplysninger. Hvor lang tid, denne sagsbehandling tager, er uvist.

Den storstilede premiere på Aarhus Letbane blev aflyst den 23. september med kort varsel, da Trafikstyrelsen meddelte, at man ikke kunne sikkerhedsgodkendte letbanen.

Efter den nye forsinkelse kalder Venstre i Aarhus byråd det for en "farce" og beder nu Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) om at tage kontakt til Transportministeren for at få trådene redt ud.

- Nu er bægeret fyldt, og nu synes jeg, vi skal et niveau højere op. Der er behov for, at der er nye øjne, som ser på sagen, siger Gert Bjerregaard, politisk ordfører for Venstre i Aarhus Byråd.

- Jeg vil opfordre borgmesteren til at gå ind i sagen og tage kontakt til trafikministeren, så vi får syn for sagen. Der må laves en liste over fejl og mangler, og så må den efterleves, og så skal vi ud og køre letbane, siger han.

Inviterer til dialogmøde

Borgmester Jakob Bundsgaard inviterede i går sammen med den afgående formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (S), i et brev direktøren for Trafikstyrelsen, Carsten Falk Hansen, til et møde i slutningen af næste uge.

Her ønsker de at drøfte udfordringerne med de udestående sikkerhedsgodkendelser af Letbanen. I brevet, som DR Østjylland har fået adgang til, står der:

- Vi er som interessenter bag selskabet (Letbaneselskabet, red.) meget optaget af, om der er noget, vi kan gøre for at fremme den igangværende proces. Det er svært for os at forstå, hvori problemerne består.

Borgmester Jakob Bundsgaard har ikke ønsket at kommenterer sagen overfor DR Østjylland.