Det er på spil i Albertslund

70’er by bejler igen til børnefamilierne.

(Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Vestegnskommunen Albertslund så dagens lys i halvfjerdserne i store monterede rækkehusbyggerier. Børnefamilierne valfartede dertil fra Københavns trange baggårde. Ud til lys, luft og fællesskab. Nu er børnene blevet voksne, og mor og far er blevet pensionister. Derfor passer byens huse ikke længere til borgerne, og man har sat gang i en større renovering, hvor det gælder om igen at få fat i de eftertragtede børnefamilier fra storbyen.

Projektet Albertslund Midtby og de mange lejligheds- og husrenoveringer i byen optager både borgere og politikere i disse år. Og den politiske diskussion går fra højre til venstre på, hvem man skal bygge de mange nye boliger til? For glemmer man de ældre i iveren efter at tilfredsstille børnefamilierne med økologiske bofællesskaber og kulturtilbud i de tidligere fængselsbygninger? Det mener flere borgerlige politikere, som også har tænkt sig at bruge krudt på emnet i valgkampen.

Albertslund er en typisk arbejderkommune, men ligger højt når det gælder kommunal service og er en af de kommuner i landet, der bruger allerflest penge på kultur som biblioteker, teatre og aktiviteter for børn. Kommuneskatten er da også blevet hævet ad flere omgange, samtidig med at kommunen modtager en del penge udefra blandt andet i forbindelse med udligningsordningen.

Socialdemokraterne styrer i arbejderkommunen

Socialdemokratiet sidder solidt på magten i Albertslund, og den borgerlige opposition udgør ikke nogen reel trussel mod det stemmeslugende parti, der ved sidste valg fik 9 ud af 21 mandater. Socialdemokratiet har en god samarbejdspartner i SF, som sikrer flertallet til mange politiske beslutninger. Noget overraskende stemmer Enhedslisten ofte imod de ellers røde partiers forslag og er ofte i opposition. Enhedslisten og SF kan i år blive pustet i nakken af den nye dreng i klassen, Alternativet, som allerede har markeret sig ved at være primus motor bag det første borgerforslag, som blev stemt igennem i kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti er det største borgerlige parti i Albertslund og er i teknisk valgforbund med de andre borgerlige partier: Venstre, Konservative, DF og Liberal Alliance. De fem partier står ofte sammen, når der skal stemmes og har flere gange skrevet alternative budgetaftaler, de år de ikke har været tilfredse med den vedtagne.

Politikerne vil snakke om byudvikling, rotter, de ældre og erhvervseventyr

Byudvikling: Albertslund ligner i disse år en stor byggeplads. En masse huse især i den sydlige del af byen skal renoveres, og samtidig bliver der bygget nye huse, rækkehuse og bofællesskaber. Hvilke huse der skal bygges, og hvordan det foregår vil stensikkert blive et emne i valgkampen. Ombygning af boligerne og en renovering af kanalen i den sydlige del af byen har skabt et stort problem med rotter med en stigning i rotteanmeldelser på over 56 procent. Dansk Folkeparti har blandt andet på sit valgprogram, at kommunen skal blive bedre til at håndtere rotteproblemet.

Ældre: Der bliver flere og flere ældre i Albertslund, og det rejser blandt andet udfordringen: Hvor skal de bo, når parcelhuset bliver for stort og uoverskueligt at tage sig af? Fra politisk side, blandt andet i Venstre, vil man have bygget mindre ældreboliger, så de ældre kan overlade deres store huse til attraktive børnefamilier. Men politisk er man ikke enige om, hvilket nybyggeri der er brug for. Derudover mangler der i øjeblikket plejehjemspladser til dem, der har brug for det. Og ventetiden kan snige sig op over 100 dage, efter man blandt andet lukkede plejecenteret Albo. Noget der også har mødt modstand blandt andet fra Enhedslisten og Venstre.

Erhverv: Der er brug for at få mere erhverv til Albertslund, men hvilken slags erhverv man skal satse på, er de politiske partier ikke helt enige om. Mens socialdemokraterne gerne vil tiltrække iværksættere, særlige socioøkonomiske virksomheder og nye innovative virksomheder, vil flere af de borgerlige partier gerne have industri og erhverv, der passer til ufaglærte og folk med en kort uddannelse, som der bor en del af i Albertslund.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk