Frivillige passer genbrugsplads: Det er med armen vredet om

Billund Kommune misbruger de frivillige, lyder det fra lokalråd. Kan give mere sammenhold, mener politiker.

Genbrugspladsen i Vorbasse drives af frivillige. Det har Billund Kommune besluttet. (© DR)

Det er ikke ligefrem kærligheden til genbrug, som driver værket på genbrugspladsen i Vorbasse.

Her har frivillige siden midten af oktober stået for driften, efter at Billund Kommune valgte at afskedige de to lønnede pensionister, som tidligere stod for driften.

Og det har givet en vis mukken i lokalsamfundet, forklarer Ole Juul Gram, der også er næstformand i byens lokalråd.

- Det er dybest set som om, vi får armen - om ikke vredet om, så i hvert fald noget i den retning, forklarer han.

- Vi har fået det til at køre, og der er folk, som stiller op en time engang imellem hver anden, tredje eller fjerde uge eller sådan noget lignende. Men det er meget fodslæbende, og vi kan dybest set ikke identificere det her som noget frivilligt.

Kommunen misbruger begrebet

Det er ikke fordi, borgerne i Vorbasse ikke gider løfte en frivillig finger for lokalområdet, understreger Ole Juul Gram.

Han er selv en af dem, som har valgt at give en hånd med for at kunne drive byens bibliotek videre, efter kommunen egentlig havde besluttet at lukke det. Et arbejde, som han også selv finder glæde i.

- Vi er frivillige i mindst samme omfang som andre byer på den her størrelse. Alt vores sociale og kulturelle liv beror på frivillige, og det er fint, men når vi nærmest bliver udkommanderet, så er det ikke frivilligt mere. Så synes jeg, at man misbruger begrebet, forklarer han.

Genbrugspladsen i Vorbasse er blevet renoveret og omdøbt til "Borgernes Genbrugsplads". (© DR)

Ole Juul Gram forklarer dog, at der har været en fin dialog med forvaltningen om den nye struktur og pladsens indretning.

Med omdannelsen af genbrugspladsen er åbningstiderne også blevet udvidet. Hvor den tidligere var tilgængelig to timer om dagen i seks af ugens syv dage, og de to lønnede pensionister stod for ansvaret, er den nu døgnåbnet med frivilligbemanding en time i hverdagene og to timer om lørdagen.

Frivillige holder taksterne i ro

Overdragelsen af genbrugspladsen til de frivillige er sket, da Billund Kommune har ønsket at oprette fire såkaldte "nærgenbrugspladser". Foruden at den allerede eksisterende plads i Vorbasse er blevet omdannet og renoveret, er der også oprettet tre helt nye pladser i andre dele af kommunen.

- Og for at kunne opretholde en god service til borgerne og stadig holde vores takster på affaldsområdet på et fornuftigt niveau, så har vi valgt, at vi ville prøve det med frivillige, forklarer formand for kommunens Teknik- og MIljøudvalg Per Nyhus (DF).

Beslutningen blev truffet af et enigt udvalg og byråd.

Per Nyhus forklarer, at det har knebet lidt med at finde frivillige til opgaven, men at 23 havde meldt sig som frivillige ved åbningen i Vorbasse for et par uger.

- Så de står ligefrem i kø herude. Jeg tror faktisk, at vi kan sige, at det er blevet en succes, forklarer han.

Ifølge udvalgsformanden er brugen af frivillige ikke en strategi fra kommunens side, og der er også grænser for, hvilke områder, de frivillige kan komme i spil til, og hvor mange opgaver, man kan lange over til de frivillige.

- Vi skal som politikere passe på, at vi ikke bare bliver ved med at skubbe opgaver over på de frivillige, men der synes jeg slet ikke, at vi er endnu, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune Per Nyhus (DF) (© DR)

Men han tror dog også, at løsningen med en frivilligt drevet genbrugsplads kan gøre noget godt for et lokalsamfund som Vorbasse, hvor borgere er vant til at skulle gøre noget aktivt for at fastholde diverse aktiviteter.

- Hvis man har frivillige, så får man også noget ejerskab herude. Jeg tror, at der vil foregå meget socialt her, at man mødes og lige får en snak om tingene, forklarer han.

- Så jeg tror også, at det på den lange bane vil give et endnu bedre sammenhold herude.

3F: Det skal være kommunale

Hos den lokale afdeling af 3F er der ikke den store begejstring over kommunens projekt.

- Hvis der er tale om en genbrugsplads, som der skal serviceres fra, så er det selvfølgelig kommunale specialarbejdere, som skal foretage arbejdet, siger formand for 3F Varde-Billund Villy Nielsen.

- Det skal ikke være frivillige.

3F Varde-Billund oplyser, at man har forsøgt at komme i kontakt med Billund Kommunes lokalpolitikere, men uden held. Lokalafdelingens ansvarlige for det offentlige område er desuden blevet sat til at undersøge sagen til bunds.

Intet imod serviceforringelser

Tilbage i Vorbasse har Ole Juul Gram intet imod, at andre lokalsamfund får adgang til en genbrugsplads.

Han kan også godt leve med, at genbrugspladsen i Vorbasse har mistet nogle af sine funktioner - for eksempel kan der ikke længere kan afleveres hårde hvidevarer, kemikalier eller elektronik på stedet.

- Det har vi ikke noget imod, men at vi selv skal stå for den, og at man afskediger et par veltjente pensionister, som har suppleret pensionen, det, synes vi, ikke er i orden, siger han.