Det er på spil på Bornholm

En ø i fremgang.

(Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det går på mange måder godt på Bornholm. Efter 16 år med konstant tilbagegang i indbyggertallet er det stabiliseret og ligger lige under 40.000 personer. Da andelen af ældre i befolkningen er høj, mens de unge er en mangelvare, er det tilflytningen, der holder indbyggertallet oppe. Der dør nemlig cirka 250 flere om året, end der bliver født.

Den økonomiske vækst de senere år er blandt den højeste i landets kommuner. Turismen vokser, og øens bærende private erhverv inden for landbrug, fødevarer og jernindustri oplever alle fremgang.

Brandet Bornholm står stærkere end nogensinde, og billetpriserne på de for øen så vigtige færgeruter rasler ned. Når Molslinjen afløser den nuværende reder, Danske Færger, i september 2018 på en tiårs-kontrakt, sker det med 371 millioner kroner årligt fra statskassen i ryggen. Den trafikale ligestilling, hvor prisen på at rejse over vand svarer til prisen for at køre på land, er stort set en realitet. Det skaber en forventning om et stort boom i øens turisme – ikke mindst i månederne før og efter skolernes sommerferie, hvor der i forvejen er nærmest alt udsolgt. 2.000 nye arbejdspladser på sigt er tidligere nævnt i en rapport fra det lokale Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø.

Så der er langt fra tale om, at klippeøens politikere står på en brændende platform op til kommunalvalget. Opgaven er nærmere at fortsætte og forstærke de senere års positive udvikling.

Mange ældre – få erhvervsaktive

Den største udfordring for at holde fast i fremgangen er at skaffe arbejdskraft. Allerede nu mangler der faglærte håndværkere, social- og sundhedsassistenter og højtuddannet arbejdskraft som fx it-specialister, ingeniører og læger. Et samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet på tilflytterområdet er et af de tiltag, der allerede er i gang.

Et nybygget Campus Bornholm, som samler erhvervsskolen, gymnasiet og øens mellemlange uddannelser under et tag, åbner fra starten af næste skoleår. Det er håbet, at det nye campus kan være med til at sikre mere af den arbejdskraft, der er brug for.

Desuden kører kommunen flere målrettede projekter for at få borgere uden for arbejdsmarkedet - som for eksempel folk på langvarig kontanthjælp ud i job.

Så øen prøver at løse rekrutteringsproblemet, der med formanden for Bornholms Vækstforum, Lars Nørby Johansens, ord er den uden tvivl største udfordring for at sikre, at væksten fortsætter.

Et andet problematisk grundvilkår for øens kommende kommunalbestyrelse er demografien. Allerede nu er mere end hver fjerde bornholmer over 65 år gammel. Det tal ventes at stige til en tredjedel inden længe. Det kræver resurser i ældreplejen samtidig med, at skatteindtægterne kommer under pres som følge af, at den store generation af halvgamle bornholmere forlader arbejdsmarkedet.

Her er et af de politiske tiltag rehabiliteringen, der går ud på at hjælpe de ældre til at klare sig selv i stedet for at sende en Sosu-medarbejder afsted. Men det har vist sig lettere sagt end gjort at strække pengene i øens ældre pleje. Formentlig fordi man har undervurderet andelen af meget plejekrævende ældre.

Winni Grosbøll for tredje gang

Den bornholmske kommunalbestyrelse har besluttet at skære sig selv ned fra 27 til 23 medlemmer fra næste valgperiode. Det sætter især de små partier som Radikale Venstre, De Konservative og Kristendemokraterne under pres. De prøver gennem valgforbund at redde mandatet, men de er samtidig presset af et meget stærkt Socialdemokrati og et Dansk Folkeparti i fremgang.

For Venstre ser det mere problematisk ud efter interne magtkampe og et sammenbrud i det politiske ægteskab med socialdemokraterne, der ellers har ført til en fælles SV-konstituering ved de to seneste valg.

Der er opstået et tillidsproblem mellem liste A og liste V, der gør det tvivlsomt med endnu en fælles konstituering.

Nu skal vælgerne jo naturligvis stemme først, men det ser ud som om den socialdemokratiske borgmester de seneste to perioder, Winni Grosbøll, står stærkt. Den 41-årige bornholmske kvinde udstråler på flere måder en modpol til den pessimisme, som øen bar præg af ind til for få år siden.

Socialdemokratiet har også en anden fordel. Der er nemlig rigtig mange pensionister og offentligt ansatte blandt vælgerne. Valgstedet Rønne har rekord i Danmark med over halvdelen af vælgerne ansat i kommune, region eller stat. Det skaber alt andet lige et stemmepotentiale for Socialdemokratiet, der ved seneste kommunalvalg samlet set fik 42 procent af stemmerne.

Så det sandsynlige udfald er, at Winni Grosbøll og hendes parti igen står stærkt, men skal finde nye venner, når nu det ser svært ud med Venstre. Måske Alternativet, Radikale Venstre eller SF, hvis de da overhovedet kommer ind. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og borgerlisterne er lige som Venstre mere tvivlsomme partnere i den kommende konstituering.

Det tyder på, at den nuværende borgmester, Winni Grosbøll, tager en tredje periode. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Så valget på Bornholm ser ud til at få som et vigtigt omdrejningspunkt at finde ud af, hvem der kan komme på tale i et samarbejdet med Winni Grosbøll og Socialdemokratiet. Der er den vej pilen peger klart og tydeligt - trods en aktuel sag om en rundkirke-skulptur i en rundkørsel, hvor folkestemningen er imod, mens borgmesteren står fast på det tidligere besluttede projekt. Et tilsyneladende meget populært lindetræ i den pågældende rundkørsel skal fældes for at få plads til skulpturen, og det er mange bornholmere stærkt utilfredse med. Men selv om træet formentlig fældes som planlagt, så vil sagen næppe trække Winni Grosbøll med i faldet.

FacebookTwitter