Danskere bruger mere end 300 millioner timer om året på frivilligt arbejde

Danmark er et af de lande, hvor flest engagerer sig frivilligt. Men hvem er de frivillige?

Danskerne bruge millioner af timer årligt på frivilligt arbejde. (Foto: © Grafik Mads Rafte Hein)

Vidste du, at 39 procent af danskerne har været frivillige inden for det seneste år?

Eller at hele 36 procent af de danskere, som ikke er frivillige i forvejen, ville være det, hvis bare de blev spurgt?

Rundt omkring i det danske land leverer frivillige millioner af timers arbejdskraft, for at løse lokale udfordringer til gavn for samfundet - lokalt som nationalt. Og danskernes lyst til at være frivillige er stor - Danmark kan stadig bryste sig af, at være blandt de lande i verden, hvor den største andel af befolkningen engagerer sig frivilligt.

Derfor sætter DR fokus på de frivillige "Lokale Løsninger" i forbindelse med kommunalvalget. Det gør vi blandt andet med en portal over “Lokale Løsninger” fra de enkelte kommuner, hvor du både kan læse om løsninger i din egen kommune, men måske også blive inspireret af projekter fra andre kommuner.

Og så er der naturligvis også mulighed for at bidrage til debatten og selv uploade eksempler på frivilligprojekter - eller “Lokale Løsninger”.

DR har allieret sig med dugfriske tal fra Frivillighedsrapporten 2016-2018 udarbejdet Center for Frivilligt Socialt Arbejde for at belyse, hvem de frivillige danskere er, og hvor meget de egentligt arbejder.

Millioner af timer

Når danskerne arbejder frivilligt, så lægger de en masse timer i det.

I gennemsnit bliver der brugt 15 timer om måneden på det frivillige arbejde. Og når man lægger tallet oveni de omkring 1,84 millioner danskere mellem 16 og 94 år, som er frivillige, så betyder det, at danskerne arbejder mere end 327 millioner timer i deres frivillige arbejde i løbet af et år.

Det svarer til omkring 184.523 fuldtidsstillinger.

De fleste vil gøre en forskel

Adspurgt, hvad der motiverer de frivillige, svarer langst størstedelen, af de gerne vil gøre en forskel.

At det frivillige arbejde også skal være sjovt og inden for fællesskabets rammer, er endvidere også meget betydningsfuldt for knap tre ud af hver fjerde af de frivillige.

Og selvom det altid pryder flot på ens LinkedIn-profil, så er det kun 16 procent af de frivillige, det gør det for at styrke CV'et.

De ældste er de mest aktive

Er du +70, er der en god chance for, at du er frivillig. Det er nemlig i denne gruppe, den højeste andel frivillige findes. Hele 43 procent af gruppen +70 er har nemlig været frivillige inden for det seneste år.

En anden aldersgrupper bider dog den +70'erne i haserne. Det er de unge mellem 16 og 19 år. Her har hele 41 procent været frivillige inden for det seneste år.

Thomas P. Boje er professor på RUC’s Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og har blandt andet skrevet bogen ”Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse” fra 2017.

Han forklarer, at dem som er frivillige typisk er dem, som i forvejen er aktive - altså dem som er beskæftiget, har høj eller mellemlang uddannelse og som har forpligtelser i forhold til børn og unge.

- Det er stadigvæk sådan, at der er en betydelig andel af dem, som er frivillige, men der er sket vækst i andelen af frivillige blandt de helt unge og meget kraftig vækst blandt de ældre, siger han.

Faldet i frivillighed i de mellemste aldersgrupper kan ifølge Thomas P. Boje skyldes, at vi bliver mere og mere presset i dagligdagen og andre sammenhænge. Derfor er det ikke alle, der har tid til at udføre frivilligt arbejde.

Idræt tiltrækker flest

Rundt omkring i landets mange sportsklubber og foreningen bruger frivillige utallige timer på at være trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer eller blot hjælpe til med at afholde forskellige arrangementer.

Det er nemlig især på idrætsområdet, at størstedelen af danskerne er frivillige, mens socialområdet - her afgrænset til det sociale og humanitære arbejde - er det område, som næstflest af de frivillige er engageret indenfor.

Nordjyderne fører an

Er du nordjyde og læser dette, så tænker du måske, "Dee int så ræng' endda." Det er nemlig i Nordjylland, at man finder den største andel frivillige, mens der på Sjælland er færrest.