Detektor: Sådan får og bruger kommunerne deres penge

Få overblikket over alle kommunernes skatteprocenter.

Forbruget i landets 98 kommuner udgør omkring halvdelen af det samlede offentlige forbrug.

Pengene går blandt andet til at drive skoler, børnehaver og plejehjem, og til investeringer i veje og offentlige bygninger.

Omkring to tredjedele af pengene kommer fra kommuneskatten, som ligger på mellem 22,5 og 27,8 procent, alt efter hvilken kommune man bor i.

Se her, hvor høj en skatteprocent man betaler i alle de 98 kommuner i det kommende år:

Derudover kommer et tilskud fra staten, som skal sikre balance mellem kommunernes udgifter og indtægter. Derudover kan staten udjævne forskellen mellem rige og fattige kommuner.

Kommunerne kan dog kun bruge pengene inden for rammerne, der er fastsat i den årlige økonomiaftale mellem stat og kommuner. Næste år må kommunerne bruge 246 milliarder kroner på velfærd og 17 milliarder kroner på investeringer i veje og bygninger.