Detektor: Se kønsfordelingen af kandidaterne til kommunalvalget i din kommune

Der er en stor overvægt af mænd blandt kandidaterne til kommunalvalget i alle fem regioner.

Der er betydeligt flere mænd end kvinder blandt de opstillede kandidater til kommunalvalget i alle landets kommuner.

Det viser den gennemgang af kandidatlisterne, som Detektor har foretaget.

Der er dog nogle regionale forskelle.

Klik ind på din kommune og se, hvor mange kandidater, der er opstillet, og hvordan kønsfordelingen er.

Størst er uligheden i Region Syddanmark, hvor der er 70,2 procent mandlige kandidater og kun 29,8 procent kvinder på stemmesedlen.

Her finder man også den kommune, hvor kønsforholdet er mest skævt, nemlig Haderslev Kommune, hvor fordelingen hedder 78-22 i mændenes favør.

I den modsatte ende af spektret er Region Hovedstaden, hvor der er den største andel af kvindelige kandidater. Her er mere end hver tredje kandidat kvinde, nemlig 34,4 procent, mens 65,6 procent er mænd.

Det er også i Region Hovedstaden, at man finder kommunen med Danmarks mest lige fordeling. I Gentofte er 42 procent af kandidaterne nemlig kvinder, mens 58 procent er mænd.

I de øvrige Regioner ser fordelingen sådan ud:

Region Nordjylland: 68,5 procent mænd, 31,5 procent kvinder
Region Midtjylland: 69,3 procent mænd, 30,7 procent kvinder