Faktatjek: Bruger sygeplejerskerne fire millioner timer på papirarbejde?

Liberal Alliance vil gerne frigøre landets sygeplejersker fra unødvendigt bureaukrati.

Sundhedssektoren er regionernes hovedopgave. Og her vil Liberal Alliance gerne slå et slag for at rydde op i bureaukratiet og give sundhedspersonalet mere tid til deres egentlige arbejdsopgaver fremfor at spilde arbejdsdagen med papirarbejde.

På Facebook har Liberal Alliance således lavet et opslag, hvor man skriver:

- Sygeplejersker bruger hvert år fire millioner timer på unødvendigt papirarbejde. Det synes vi er for meget. Stem liberalt den 21.

FAKTATJEK - VALG 2017: Sygeplejerskers unødvendige papirarbejde

Hvor: Region Sjælland.

Påstand: Sygeplejerskerne bruger fire millioner timer på unødvendigt papirarbejde.

Afsender: John Axelsen, Liberal Alliance.

Konklusion: Tallet er usikkert.

Opslaget blev delt af John Axelsen, der er kandidat til Regionsråd Sjælland for LA.

Han tilføjede:

- Fire millioner timer går med unødvendigt papirarbejde, og er tid fra patienterne til bureaukrati. En stemme på mig er lig med fokus på mindre kontrol.

Frie hænder til sygeplejerskerne

Det lyder jo meget besnærende at give sygeplejerskerne frie hænder til at arbejde med patienterne i stedet for bruge tid på ligegyldigt papirarbejde. Ikke mindst hvis der er tale om spild af fire millioner arbejdstimer.

Men kan man regne med det voldsomme tal?

Tallet kommer fra en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd har lavet. Timeforbruget er baseret på sygeplejerskernes egen vurdering af, hvad der er unødvendigt. Og det gør, at man er nødt til at tage et forbehold omkring tallet.

Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, stiller i hvert fald spørgsmålstegn ved undersøgelsen.

- Som ansat i et sundhedsvæsen kan man godt opleve, at noget man registrerer, aldrig bliver brugt til noget. Men hvis man skal finde ud af, om det faktisk er nødvendigt eller unødvendigt, så skal man meget tættere på og gå efter de enkelte opgaver, som sygeplejerskerne siger er unødvendige: bruges de til et eller andet, til forskning, til statistik, til patientsikkerhed eller noget andet, som er nødvendigt, men som sygeplejersken i den givne situation ikke kan se er nødvendigt.

- Når det for eksempel drejer sig om, at man skal registrere patientens navn i to forskellige systemer, der ikke kan tale sammen, så står man i en situation som sygeplejerske, hvor man ofte vil kunne sige, at det her ikke er nødvendigt. Så noget af det, der opleves som unødvendigt, er helt sikkert unødvendigt - eller uhensigtsmæssigt, mens andet formentlig bruges til noget.

Tendens til at overvurdere tidsforbruget

Sundhedsøkonomen peger på, at den menneskelige faktor kan have spillet ind, når sygeplejerskerne har skullet vurdere deres tidsforbrug.

- Hvis man synes, at nogle opgaver er rigtigt kedelige, kan man have en tendens til at overvurdere tidsforbruget på dem. De opgaver, som man synes er spændende og relevante, de går ofte hurtigt, og så undervurderer man den tid. Så man skal passe på at bruge sådan en dataindsamling til at sige, hvor mange timer man faktisk bruger på det ene eller andet. Der skal man bruge nogle andre designs, hvis man skal lave noget, der er retvisende.

John Axelsen meddeler Detektor, at han ikke har tid til at stille op, mens Liberal Alliance har valgt at besvare invitationen til et interview med en mail:

- Tallet fire millioner stammer fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Den, regner vi selvfølgelig med, er pålidelig. Sygeplejerådet skriver blandt andet: "Årligt anvendes der i alt 4,3 millioner timer på unødvendig dokumentaton - svarende til 2.615 fuldtidsstillinger. "

Partiet har dog undladt at gøre opmærksom på, at tallet er baseret på sygeplejerskernes skøn, og at der er tale om en vurdering snarere end kolde fakta.

Klik her og se hele indslaget og alle Detektors programmer om kommunalvalget her: