Faktatjek: Klarer S-regionsrådsformænd sig dårlige end deres V-kollegaer?

Venstres Jane Heitmann mener, at de blåt ledede regioner har et bedre sundhedsvæsen end de røde.

Det gør en forskel, hvem der er regionsrådsformand. Det fastslår Venstres folketingsmedlem Jane Heitmann, der er partiets sundheds- og ældreordfører på Christiansborg, i et debatindlæg i Fyens Stiftstidende.

Hendes pointe er, at Venstres regionsrådsformænd gør et bedre stykke arbejde som regionsrådsformænd end deres socialdemokratiske kollegaer.

- Ingen bliver raske af at stå på venteliste. Alligevel er der regioner - særligt de regioner, hvor der sidder en socialdemokrat for bordenden - som tilbyder danskerne markant ringere behandlings- og udredningsmuligheder end i andre regioner, skriver Jane Heitmann blandt andet.

Men giver det mening at drage konklusioner ud fra partifarven?

FAKTATJEK - VALG 2017: ER BLÅ REGIONER MERE EFFEKTIVE END RØDE?

Hvor: Samtlige regioner

Påstand: De blåt ledede regioner opnår bedre resultater i sundhedsvæsnet end de røde

Afsender: Jane Heitmann, MF for Venstre

Konklusion: Det er ikke korrekt.

Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden har alle socialdemokratiske regionsrådsformænd, mens Region Syddanmark og Region Sjælland har Venstre-formænd.

Jane Heitmanns påstand er, at partifarven har stor indflydelse på driften af regionerne.

Men det er professor Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, ikke enig med hende i:

- Partifarven betyder ikke voldsomt meget i ledelsen af regionen. Og det er simpelthen, fordi der er helt andre forhold, der spiller ind. Jeg mener i virkeligheden ikke, at det giver stor mening at tale om.

- Sundhedspolitikken er udenfor valgperioden dybest set noget, der besluttes i fællesskab. Og så siger det noget om, at der er nogle regionsrådformænd, der er bedre til at skabe samarbejde end andre, men vi kan ikke drage konklusioner om hvilken partifarve, regionsrådformanden har, og hvad det fører til af ledelse af regionen.

Men selvom eksperten afviser, at partifarven har betydning for ledelsen af regionen, kan det stadig være interessant at undersøge Jane Heitmanns eksempler nærmere, hvis man vil afklare, om det er de rødt eller de blåt ledede regioner, der opnår de bedste resultater på sundhedsområdet.

Mudret billede

Jane Heitmann nævner de psykiatriske udredningsforløb for børn, og hvem der sørger for at gøre det indenfor den fastsatte tidsfrist. Hun påpeger, at det kun sker i 65 procent af tilfældene i Region Hovedstaden, og det er korrekt. På det her område gør Hovedstaden det dårligst sammen med ligeledes røde Nordjylland og Midtjylland, mens de blå regioner Sjælland og Syddanmark gør det bedst.

Men ser vi på to andre parametre, bliver billedet mere mudret.

Når det gælder ventetid til sygehusoperation, er det røde Region Nordjylland, der har det længste ventetid, efterfulgt af den ligeledes socialdemokratisk ledede Region Hovedstaden. Men den laveste ventetid finder man i røde Region Midtjylland med kun 35 dage, mens Syddanmark og Sjælland ligger midt i feltet.

Og når man ser på, om regionerne gennemfører udredningsforløb af somatiske (fysiske, red.) sygdomme indenfor tidsfristen, sker det kun i 51 procent af tilfældene i Region Hovedstaden. Men de to regioner, der klarer sig bedst, er de to røde regioner i Jylland, Nordjylland og Midtjylland.

- Ud fra de tal, Heitmann har brugt, kan man ikke slutte, om det er socialdemokratisk ledede regioner eller Venstre-regioner, der klarer sig bedst. Det varierer lidt efter hvilke tabeller, man bruger. Og det ville være en forenkling at tro, at man ud fra så få tal kan afgøre hvilke regioner, der klarer sig bedst, afhængig af hvem der er politisk leder i regioner, siger professor Kjeld Møller Pedersen.

Men Jane Heitmann afviser, at der skulle være noget galt med hendes præmis:

- Det jeg gerne vil sætte til debat, det er regionernes prioriteringer i forhold til behandlings- og udredningsretten. Det har været en prioritet for os i Venstre siden 2001, at danskerne har adgang til hurtig behandling og hurtig udredning.

- Det er fuldstændig korrekt, at jeg skriver i min overskrift, at de S-ledede regioner er dårligst, og det er de også i forhold til de eksempler, jeg nævner i mit debatindlæg.

Vigtigt at få fortalt

Men hvis man havde taget nogle andre eksempler, så havde du ikke haft ret. Så er det ikke at sjakre med, hvordan det står til i regionerne - med andre ord skulle man måske bruge sit krudt på at fortælle, hvor forskelligt det er, og ikke om det er S eller V?

- Nej, jeg tror, at det er vigtigt, at man især her et par dage før valget får fortalt vælgerne, at det gør faktisk en forskel, hvem der sidder i formandsstolen i regionerne, og at regionerne har forskellige prioriteter, siger Jane Heitmann og henviser også til kræftpakken, som bevis på, at Venstre-ledede regioner gør det bedst.

Du skriver overordnet set, at S-regioner klarer sig dårligst. Det kan sagtens være rigtigt i nogle regioner, og det har vi fundet eksempler på, men det kan også være rigtigt for Venstre-ledede regioner? Så er det ikke et misvisende billede du tegner?

- Nej, det er fuldstændigt legitimt at skrive en overskrift, som vækker opmærksomhed, og som giver læseren lyst til at dykke ned i debatten, og det er det, jeg gør. Jeg har en fuldstændig retvisende overskrift for de eksempler, som jeg kommer med i debatindlægget, er faktuelt korrekte. Så der er ikke noget at komme efter.

Klik her og se hele søndagens Detektor og alle de andre Detektor-udsendelser om kommunalvalget her.