Faktatjek: Skal 70 procent af jorden ved Limfjorden lægges brak?

10 borgmestre i Nordjylland protesterer over udbredt braklægning for at hjælpe landbruget.

Alle kan være enige om, at det er en god ide at sikre drikkevandet og havmiljøet. Men det kan være svært at blive enige om hvilke tiltag, der er nødvendige, ikke mindst når det gælder landbrugets udledning af kvælstof.

I Nordjylland har 10 borgmestre sammen med landboforeningen Agri Nord i et læserbrev i flere medier protesteret over de krav, der følger med, hvis man skal følge EUs vandrammedirektiv for at sikre renere vand langs kysten og i søer, vandløb og ikke mindst grundvandet.

Her skriver de blandt andet at:

- Landbruget omkring Limfjorden står over for at skulle lægge helt op til 70 procent af landbrugsjorden brak.

Og at:

- Landmændenes muligheder for at producere bliver ødelagt, hvis mere end halvdelen af jorden skal braklægges.

Men hvad er vandrammedirektivet, og hvorfor er det, at det er nødvendigt at lægge noget af jorden brak.

Det forklarer Jørgen Eivind Olesen, professor i agroøkologi, fra Aarhus Universitet:

- Kravene omkring kvælstofreduktion ude i vores fjorde er knyttet til vandrammedirektivet, altså et EU-direktiv, der handler om, at vi skal opnå god økologisk tilstand i vores vandområder inden 2027.

- Vi har udledning af næringsstoffer fra landbrugsjorden, og i denne her sammenhæng er det så især kvælstof, som påvirker vandmiljøet ude i fjordene. Den mest effektive måde at reducere de her kvælstofudledninger på, er at tage jorden ud af dyrkning, det vil sige lægge den brak.

Men er det rigtigt, at landmændene i området omkring Limfjorden bliver tvunget til at braklægge op mod 70 procent af deres jord?

Ifølge de ti lokale borgmestre, der står som afsender på læserbrevet sammen med formanden for landboforeningen Agri Nord, Carl Christian Pedersen, stammer tallet på 70 procent fra en ny rapport fra Landbrug og Fødevarers videnscenter SEGES.

70 procent af udvalgte områder

Detektor har bedt om at få lov at læse rapporten, som er bestilt og betalt af selvsamme landboforening, som Carl Christian Pedersen repræsenterer. Men det afviser både SEGES og landboforeningen.

I stedet har vi fået lov at tale med forskeren bag rapporten, Irene Wiborg, afdelingsleder hos SEGES.

Hun forklarer, at det ikke er 70 procent af al landbrugsjorden omkring Limfjorden, men at der er tale om udvalgte områder, for eksempel ved Hjarbæk Fjord nær Viborg.

Detektor har spurgt fire forskellige andre eksperter på området, og ingen af dem kan genkende, at op til 70 procent af landbrugsjorden omkring Limfjorden skal lægges brak.

Jørgen Eivind Olesen, professor i agroøkologi fra Aarhus Universitet, mener snarere, at der i alt er tale om omkring 13 procent.

- Hvis vi ser samlet for hele Limfjorden, så skal der laves mange indsatser, og mange af de indsatser er ikke nok. Vi har også brug for noget braklægning, og det vil formentlig være i størrelsesordenen 13 procent.

- Der er meget andet, vi kan gøre for at reducere kvælstofudledningen. Der kan gøres noget med efterafgrøder, med gødskning, med tidlig såning af vintersæd og vådområder. Det er stadig ikke nok, hvis vi skal opnå miljømålsætningerne i udvalgte fjorde, der skal yderligere braklægning til. Og den ender på 13 procent for hele Limfjordens opland. Når man siger, at op til 70 procent skal braklægges, så er det en smule misvisende, for det er ikke for hele Limfjords-oplandet, det er for nogle ganske udvalgte områder.

Detektor har kontaktet de 10 borgmestre, der skrev under på læserbrevet. En er sygemeldt og kan ikke kommentere sagen, tre af andre er vendt tilbage med en kommentar:

Mogens Gade, Venstre, fra Jammerbugt Kommune:

- Jeg kan stå inde for artiklen, og netop vendingen op til 70 procent dækker jo helt præcist, det der er tale om - nemlig at der er steder, hvor der er 70 procent - og steder, hvor der er tale om mindre procenttal. Derfor er jeg med på vendingen op til 70 procent.

Michael Klitgaard, Venstre, fra Brønderslev Kommune:

- Det er i udvalgte områder, at der kan ske braklægning i op til 70 procent af ejendommen

Knud Kristensen, Konservative, fra Vesthimmerland Kommune:

- Med hensyn til braklægning af 70 procent af landsbrugsjorden nær Limfjorden, så kan jeg godt medgive, at det er en lille smule overfortolket. Men jeg må sige, at der er nogle af de her landbrugsområder, de bliver virkelig hårdt ramt.

Carl Christian Pedersen, er formand fra Agri Nord, og han vil gerne forklare og nuancere indholdet af læserbrevet:

- Det er fuldstændig korrekt, at 70 procent af nogle områder omkring Limfjorden skal braklægges, fordi det er det eneste virkemiddel vi kan få op i det niveau. Det kunne måske godt have været mere præcist, men det her rammer nogle landmænd ganske hårdt. Det er en katastrofal udvikling for deres landbrug, og den må vi holde fast ved.

Afviser at have overdrevet procenterne

Carl Christian Pedersen afviser, at han har overdrevet med procenterne.

- Det er bestemt ikke for højt et procenttal for de folk, som det går ud over, eller de landbrug, det går udover, vi kan sagtens finde nogle, som har en højere procentsats. For de medlemmer og de af mine kollegaer, som bliver ramt på den måde, der bliver vi nødt til at kommunikere på denne her måde.

- Når du siger det præcise ordvalg, så er jeg ked af, at det er det, der skal præge debatten, og at der ikke er fokus på, hvad det er for en udfordring, som vi står overfor. Det er så vigtigt, at vi får denne her fortælling ud, at det er så store områder, og at det er en milliardregning, som bliver udskrevet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk