Det er på spil i Faxe

Fra Indre Mission til stærk tro på økologi.

Hovedstaden i Faxe hedder Haslev – det er lige til at blive forvirret af. Men sådan er det, når kommuner skal sluttes sammen, og hver by skal have sin luns.

De største private virksomheder er bryggeriet, der heller ikke hedder Faxe mere, men Royal Unibrew, og Haribo Lakrids.

Hovedbyen med de fleste indbyggere er Haslev, der førhen var kendt som hjemsted for åndsvidenskab: Seminariet, Ingeniørhøjskolen, Haslev udvidede Højskole og ikke mindst indremissionæren Christian Bartholdy, der satte meget i gang. Hvor mange missionsfolk der er tilbage, står lidt uklart. Men det er stensikkert, at Haslev ikke længere udklækker hverken skolelærere eller ingeniører.

Sygehus og rådhus forsvandt

Til gengæld har de fået noget så prosaisk som kommunekontoret… til stor fortrydelse for borgerne i især Faxe, der ikke bare mistede status som rådhusby, men også har mistet sit sygehus. Kommunesammenlægning og indlemmelsen af Storstrøms Amt i Region Sjælland er gået hårdt ud over den østsjællandske storkommune, der er fattig på offentlige arbejdspladser, udover de kommunale. Men heldigvis gennemskæres kommunen på langs af Sydmotorvejen.

Demens og økologi

Landsbyen Karise på kanten til Stevns er blevet beriget med det bæredygtige økologiske bofællesskab Permatopia, hvor der både er ejer- og lejerboliger og masser af muligheder for københavnere, der gerne vil udleve drømmen om at få jord under neglene og leve et bæredygtigt liv. De folkevalgte i Faxe har en stærk tro på, at økologi og bæredygtighed er vejen til fremdrift for kommunen, der hænger lidt i bremsen hvad angår erhvervsudvikling. Store vindmøller er også rejst til trods for, at de gav voldsomme dønninger i Venstre. Perioden har også været præget af hård kamp om tilslutning til kloaknettet – de hundredvis af husstande på landet har ømmet sig og protesteret over de store investeringer i renseanlæg ved deres små ejendomme. Men flertallet med den konservative udvalgsformand Ivan Lilleng har stået fast på, at kommunen fortolkede loven korrekt.

Faxe vil også gerne gøre sig verdensberømt i Danmark med en demenslandsby i Haslev efter hollandsk model.

Store V støttede lille S

En usædvanlig konstituering i Faxe fandt sted; Venstre blev det største parti, men endte med at støtte socialdemokraten Knud Erik Hansen sammen med Konservative og SF.

Årsagen var angiveligt, at Venstres spids Dorte Nybjerg for enhver pris ville holde Dansk Folkeparti ude og ikke være borgmester på deres stemmer. Det har givet store interne problemer i Venstre i perioden.

Denne gang stiller Venstre med en helt ny spids, Ole Vive, der ikke sidder i byrådet – han blev udpeget efter knebent kampvalg da Dorte Nybjerg pludselig trak sig tidligere på året. Ole Vive er i starten af 40’erne, har været aktiv i Venstre siden VU-tiden, men har aldrig siddet i kommunalbestyrelsen. Han går efter borgmesterposten, men det er nok mest sandsynligt, at han tager fire læreår i de meniges rækker. Om fire år bliver det formentlig nemmere, da det ventes at Knud Erik Hansen går senest om fire år på grund af alder.

Borgerlistens René Tuekær har været borgmester i to perioder tidligere. Hans liste er en udløber af socialdemokraterne, der blev sprængt på valgnatten for år tilbage, hvor Tuekær første gang erobrede kæden. Han forsøger igen denne gang. Partiet er i valgforbund med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Valgtemaer

I Faxe virker det mest som om, der er kamp om hvem, der skal have lov at fungere som administrator af kommunen. Det er svært at få øje på afgørende politiske forskelle. Alle vil gerne have flere virksomheder til området, og ingen tør foreslå flere skolelukninger. Det er småt med politiske markeringer, hvor man for alvor kan se forskel på rød og blå.