Flere borgmestre og én regionsrådsformand tjener mere end Løkke

Bestyrelsesposter kan være særdeles indbringende for lokalpolitikere. EL vil gøre op med ordning.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Bent Hansen tjener over to millioner kroner om året. Lars Løkke tjener omkring halvanden million. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det kan være en lukrativ forretning, hvis man som lokalpolitiker når helt til tops i sin kommune eller region og bliver enten borgmester eller regionsrådsformand.

Mindst fire borgmestre og én regionsrådsformand tjener således mere end statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), når man foruden grundlønnen medregner de lønnede bestyrelsesposter og formandskaber, de varetager ved siden af borgmesterjobbet eller tjansen som regionsrådsformand. Det fremgår af de forskellige kommuners og regioners hjemmesider.

- Det, synes vi, er udtryk for det rene og skære pamperi, siger Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

I dag stiller Enhedslisten derfor et beslutningsforslag i folketingssalen, der har til hensigt at gøre op med de klækkelige honorarer.

Borgmester: Honorarer er rimeligt

En af de borgmestre, der på grund af bestyrelseshonorarer tjener mere end statsministeren, er Albertslunds Steen Christiansen (S).

Han afviser blankt, at der skulle være tale om "pamperi", fordi han eksempelvis er formand for Vestegnens Kraftvarmeselskab ved siden af sit arbejde som borgmester.

- Nej, det er det ikke. Altså, jeg løser en opgave de steder, jeg er blevet valgt ind. Jeg løser en opgave på vegne af borgerne i Albertslund, og så har jeg så også et ansvar for de selskaber, jeg sidder i.

- Der er det rimeligt, at der er et honorar for den opgave, for man har et særligt ansvar for at sikre, at selskabet er i ordentlig drift, siger Steen Christiansen.

Albertslund-borgmesteren kan dog godt forstå, hvis nogle studser over, at nogle borgmestre samlet set tjener mere end landets statsminister.

- Jeg kan godt forstå, at der er en diskussion i det offentlige rum, og det mener jeg bestemt også, at der skal være. Derfor er det vigtigt med transparens omkring det, og det er vigtigt, at vi stiller op og fortæller, hvad vi laver som politikere i de respektive bestyrelser. Og det har været fuldt ud gennemskueligt i de seneste fire år, hvilke opgaver jeg har løst på vegne af borgerne i de respektive bestyrelser, siger Steen Christiansen.

Topscoreren på listen over vellønnede politikere er formand for Region Midtjylland Bent Hansen (S). Det skyldes særligt posten som formand for Danske Regioner. Samlet tjener Bent Hansen to millioner kroner om året, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen ifølge Statsministeriets hjemmeside tjener halvanden million årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bent Hansen.

Andre eksempler på borgmestre, der tjener mere end statsministeren, er Hernings Lars Krarup (V), Kalundborgs Martin Damm (V), som også er KL-formand, og Frederiksbergs Jørgen Glenthøj (K).

Lønstigning på over 30 procent

Forslaget fra Enhedslisten følger en anbefaling fra den Vederlagskommission, der blev nedsat af Folketinget, og som sidste år foreslog folketingspolitikerne at hæve borgmestres og regionsrådsformænds grundløn med godt 30 procent.

Folketinget vedtog lønstigningen, men Vederlagskommissionens anbefaling om at modregne eventuel ekstra løn for bestyrelsesarbejde og lignende blev afvist af landspolitikerne på Christiansborg.

Det skal der rettes op på, mener Enhedslisten.

- I en tid, hvor vi oplever, at der bliver skåret på vores ældre og børn, og hvor almindelige lønmodtagere – også dem, som arbejder ude i kommunerne – ikke har set så meget til lønstigninger, så er det et mærkeligt signal at sende, at borgmestre og regionsformænd oveni en rigtig gavmild løn også skal hæve ekstra honorarer for at passe deres arbejde og repræsentere kommunen på forskellige bestyrelsesmøder, siger Pelle Dragsted.

Kandidater hos Enhedslisten har i eksempelvis Esbjerg og på Stevns ligeledes stillet forslaget lokalt, og her har den lokale spidskandidat fra Socialdemokratiet i begge kommuner sagt, at S støtter forslaget.

Det er imidlertid ikke den partilinje, som Socialdemokratiet på Christiansborg lægger. Her afviser man Enhedslistens forslag, fastslår kommunalordfører Magnus Heunicke.

- Jeg deltager ikke i det forargelsesspil, som kører nu her, fordi der er en valgkamp rundt om hjørnet. Det er hverken særligt klædeligt eller gavnligt.

- Vi har brug for de allerbedste folk til så vigtige opgaver, og det er et kæmpe ansvar både at drive en region og også drive Danske Regioner. Det er hele vores sundhedsvæsen, vi taler om, siger Magnus Heunicke med henvisning til partifællen Bent Hansen, der både er formand for Region Midtjylland og Danske Regioner.

Venstre: Måske er Løkkes løn ikke stor nok

Dansk Folkeparti meddeler, at partiet vil stemme for Enhedslistens forslag, men Venstre afviser ligesom Socialdemokratiet, og dermed ser det svært ud for Enhedslisten at mønstre et flertal bag forslaget.

Partiets ordfører på Enhedslistens beslutningsforslag, Anni Matthiesen, henviser til, at et bredt flertal i Folketinget i 2016 vedtog de eksisterende regler.

- Det er klart, at når man lige finder nogle eksempler at trække frem, så kan man godt umiddelbart synes, at det her er forkert, men som sagt er vi med i den stemmeaftale, der blev indgået i 2016, siger Anni Matthiesen.

Men er det ikke skørt, at eksempelvis Venstres borgmester i Herning tjener mere end Venstres statsminister?

- Jo, det kan man godt sige, at det kan være. Men det kan også være, fordi statsministerens løn ikke er stor nok.

- Nu tog vi en runde, hvor det gjaldt borgmestrene og regionsrådsformændene, tilbage i 2016, og der synes vi i Venstre, at vi nåede frem til en god stemmeaftale. Derfor synes vi ikke, at vi skal til at tage enkeltelementer ud og begynde at ændre på den aftale, siger Anni Matthiesen.

S-borgmester ned i løn

Debatten om ekstraløn til lokalpolitikere fik i foråret Aalborgs socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, til frivilligt at frasige sig de ekstra vederlag, han er berettiget til for de bestyrelsesposter, han har i kraft af hvervet som borgmester.

Det betyder eksempelvis, at han ikke ønsker at modtage honorarer for sine poster som formand for Aalborg Havn, Nordjyllands Trafikselskab og NOVI Ejendomsfond. De tre poster giver tilsammen knap 280.000 kroner om året.

Ønsket fra Thomas Kastrup-Larsen om at følge Vederlagskommissions anbefalinger og frasige sig honorarerne kom, efter at Morgenavisen Jyllands-Posten havde lavet en opgørelse, der viste, at netop Kastrup-Larsen var landets bedst lønnede borgmester.

Et notat fra Aalborg-borgmesterens egen forvaltning viste efterfølgende, at det rent lovteknisk ikke kunne lade sig gøre at modregne borgmesterens grundløn med honorarer for bestyrelsesarbejde.

Thomas Kastrup-Larsen har ikke ønsket at udtale sig om sit ønske om at gå frivilligt ned i løn.

Skulle Enhedslistens forslag blive til virkelighed, vil borgmestre og regionsrådsformænd dog stadig have mulighed for at modtage vederlag for andre poster i forbindelse med deres arbejde i organisationerne Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Af forslaget fremgår det således -som det også fremgik af Vederlagskommissionens anbefalinger – at vederlag for hverv, hvor enten KL eller Dansk Regioner afholder udgifterne, ikke skal modregnes borgmester- eller regionsrådsformandslønnen.

Dermed ville det stadig være muligt for formanden for Danske Regioner at modtage tæt på en halv million kroner oveni lønnen som regionsrådsformand, der ligger på omkring 1,1 millioner kroner.

FEM EKSEMPLER - DE TJENER MERE END STATSMINISTEREN:

 • Bent Hansen, formand, Region Midtjylland, og formand for Danske Regioner, Socialdemokratiet:

 • Forventet samlet indtægt i 2017: 2.006.688

 • Heraf fra lønnede hverv ved siden af borgmesterposten: 903.361

 • Bl.a. Formand for bestyrelsen for PKA, Sygeplejersker og Lægesekretærer og medlem af bestyrelsen for ATP.

 • Lars Krarup, borgmester, Herning, Venstre:

 • Forventet samlet indtægt i 2017: 1.685.065

 • Heraf fra lønnede hverv ved siden af borgmesterposten: 561.518

 • Sidder bl.a. i bestyrelsen for Realdania og KommuneKredit.

 • Steen Christiansen, borgmester, Albertslund, Socialdemokratiet:

 • Forventet samlet indtægt i 2017: 1.606.736

 • Heraf fra lønnede hverv ved siden af borgmesterposten: 709.625

 • Bl.a. formand for Vestegnens Kraftvarmeselskab og medlem af bestyrelsen for Dansk Fjernvarme

 • Martin Damm, borgmester, Kalundborg, og formand for KL, Venstre:

 • Forventet samlet indtægt i 2017: 1.573.024

 • Heraf fra lønnede hverv ved siden af borgmesterposten: 569.231

 • Formandsposten for KL udløser lidt mere end 527.000 kroner.

 • Sidder herudover i ATP’s repræsentantskab og Kommunernes Lønningsnævn.

 • Jørgen Glenthøj, borgmester, Frederiksberg, Konservative:

 • Forventet samlet indtægt i 2017: 1.571.663

 • Heraf fra lønnede hverv ved siden af borgmesterposten: 448.116

 • Blandt andet næstformand for Metroselskabet I/S og formand for Frederiksberg Energi.

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tjener ifølge Statsministeriet 1.509.624,72 kroner om året.

 • Bemærk: Listen er ikke komplet. Der er også borgmestre, der samlet set ligger på samme eller højere lønniveau som statsministeren, men hvor de lønnede hverv ved siden af borgmesterlønnen overvejende kommer fra poster, som ikke på samme måde har direkte relation til deres politiske virke.

FacebookTwitter