Frederiksberg: Skatteborgerne betalte toppolitikeres fødselsdagsfester

Frederiksberg kommune har på lidt over et år brugt en kvart million skattekroner på fødselsdage og jubilæer.

Frederiksberg kommune brugte inden for et år 188.222 af skatteborgernes kroner på en rund fødselsdag og en jubilæumsreception for Borgmester Jørgen Glenthøj (K), mellem marts 2015 og marts 2016. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Da den konservative borgmester på Frederiksberg, Jørgen Glenthøj, fyldte 60 år i 2015, var der fest på rådhuset med mad, drikke og musik.

Receptionen, der kostede 108.325,19 kroner var betalt af kommunen, som havde inviteret til en såkaldt åben reception, hvor samarbejdspartnere, venner, medarbejdere og borgere var velkomne.

Men den slags arrangementer skal kommunen ikke betale for, mener SF og Enhedslisten på Frederiksberg, der vil stoppe ordningen, hvor kommunen fejrer borgmestre og udvalgsformand, der har jubilæum og runde fødselsdage. Noget Frederiksberg kommune har brugt en kvart million på i løbet af godt 13 måneder.

- En fødselsdag, fordi at man er udvalgsformand og for eksempel fylder fyrre, det mener vi ikke er en kommunal opgave, siger Thyge Enevoldsen, rådmand for Enhedslisten på Frederiksberg.

Forsker: Fødselsdage er strengt privat

Ordningen er vedtaget i magistraten, der svarer til økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen. En af dem, der dengang stemte imod, er Balder Mørk fra SF. Han mener, ikke at en fødselsdagsfejring er i kommunens interesse.

- Jeg er imod, at der skal afholdes nogen former for fester eller receptioner på rådhuset for at fejre politikeres private fødselsdage. Vi er demokratiets repræsentanter, og det kan vi festligholde ved et jubilæum, men ikke når man fylder fyrre eller halvtreds, siger Balder Mørk.

Balder Mørk får opbakning af Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han mener, at fødselsdagsfejring af en borgmester eller en udvalgsformand, er på grænsen af, hvad en kommune kan beskæftige sig med, hvis det skal være i borgernes interesse og leve op til ”kommunalfuldmagten”.

- Når man kigger på sådan noget som fødselsdage, så må man sige, at det er noget strengt privat. Og det er meget svært at sige, at der skulle være en kommunal interesse i at fejre en borgmester eller en udvalgsformand, siger Roger Buch.

Professor i Samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, Bent Greve, er dog ikke helt enig med Roger Buch.

Han mener godt, at man kan tale om en kommunal interesse, fordi de arrangementer, man har holdt på Frederiksberg Rådhus har en brandingværdi, der kan komme borgerne til gode.

- Det kan være en måde at promovere kommunen på også i forhold til det private erhvervsliv. Det er taler imod det der, at når man bruger pengene på arrangementet, så vil der være andre ting, man ikke kan bruge penge på i kommunen, siger han.

I enkelte andre hovedstadskommuner kan borgmesteren holde sin runde fødselsdage på rådhuset for kommunens regning. Men i Frederiksberg kommune kan også udvalgsformænd blive fejret, når de fylder rundt.

En af dem, der fik sådan en fejring, er Jan E. Jørgensen (V), formand for By- og Miljøudvalget, som fik en 50 års fødselsdagsreception på rådhuset for 24.077,41 kroner.

Han understreger at arrangementet udelukkende var professionelt med det formål at skabe gode relationer til borgere og samarbejdspartnere.

Der er tale om større markedsføring af borgmesteren som privatperson, end af selve kommunen.

Balder Mørk, Gruppeformand SF Frederiksberg

- Det er en offentlig reception, som er for samarbejdspartnere og byens borgere. Det er en del af det at være udvalgsformand, at kommunen så at sige fejrer byens ledelse, siger Jan E. Jørgensen.

Den konservative borgmester Jørgen Glenthøj, der både har fejret 25 års jubilæum og en rund fødselsdag inden for blot et år mellem 2015 og 2016, er enig med Jan E. Jørgensen i, at fordelen ved fejringerne er, at man åbner rådhuset for offentligheden.

- Det er nogle lejligheder, hvor vi inviterer byens samarbejdspartnere og byens borgere, siger Jørgen Glenthøj.

Balder Mørk (SF) anerkender da også, at et arrangement som en reception kan skabe en vis brandingværdi, men det rammer skævt, når det drejer sig om fødselsdage, siger han.

- I den her sammenhæng synes jeg, at der er tale om større markedsføring af borgmesteren som privatperson, end af selve kommunen, siger han.

Jørgen Glenthøj understreger, at det længe har været fast praksis med den slags fejringer i Frederiksberg kommune, men åbner dog op for en eventuel ændring.

- Lad os diskutere ordningen igen, når vi starter op i en ny periode i kommunalbestyrelsen, siger Jørgen Glenthøj.

Balder Mørk vil også tage sagen op, når den nye kommunalbestyrelse samles efter kommunalvalget. Det møder opbakning fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet på Frederiksberg.

Resultater og Kommuneportræt

Bliv klogere på Frederiksberg