Det er på spil i Frederikshavn

En bevidst strategi for at skaffe arbejdskraft og tilflytning præger Frederikshavn Kommune.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Der var meget langt fra det sydligste af Sæby Kommune til Grenen i Skagen, da de tre kommuner Sæby, Frederikshavn og Skagen i 2007 blev slået sammen til Frederikshavn kommune. Men selv om den geografiske afstand stadig er stor, så fremstår kommunen i dag langt mere homogen, og der er en større forståelse for at samarbejde på tværs af de gamle kommunegrænser blandt andet i erhvervs og turistforeninger.

Med godt 60.000 indbyggere kan kommunen glæde sig over, at befolkningstallet det seneste år har været svagt stigende, og det skyldes ikke mindst kommunens bevidste strategi om at tiltrække arbejdskraft fra det østlige Europa.

"Vi vil gerne have nye borgere uanset hårfarve og nationalitet", er den generelle holdning blandt politikerne. Flere end 40 familier, mange fra Rumænien, har været med til at sikre arbejdskraft til fiskeindustrien og Karstensens Skibsværft, og dermed sikrer skatteindtægter til en kommunekasse, som stadig er under pres, selvom kommunens økonomi er bedre end for fire år siden.

Frederikshavn kommune er stadig blandt de kommuner som modtager støtte som særligt vanskeligt stillet kommune. I år lyder checken på 20 millioner kroner med adgang til at låne yderligere 35 millioner kroner.

Med en kassebeholdning på 29 millioner kroner, og et gult kort fra Indenrigsministeriet, så var økonomien i bund, da det nye byråd med socialdemokraten Birgit Hansen i spidsen satte sig i til rette i byrådssalen for fire år siden.

Birgit S. Hansen og Socialdemokraterne kan måske få absolut flertal i byrådet i Frederikshavn, der skæres fra 31 til 29 medlemmer. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Kassebeholdningen er nu vokset til 130 millioner kroner, men der er stadig pres på økonomien med krav om besparelser på alle områder. Besparelser som på det seneste har skabt uro og bekymring blandt handicappede borgere og forældre med børn med særlige behov.

På samme måde har der været stor utilfredshed i store dele af kommunen med den nye struktur, som det siddende byråd har vedtaget for skole og børnepasningsområdet. Den har blandt andet betydet, at der er nedlagt skoler i Elling og Jerup, at der er lukket tre børnehaver, og at skoler og børnepasning nu er inddelt i fire store distrikter. Den utilfredshed ulmer stadig.

Så er der mere glæde at hente på andre områder. Trods en stram økonomi så har byrådet netop besluttet at låne 65 millioner til en udvidelse af havnen i Sæby og dermed fortsætte den udvikling, som er skabt i havene i Skagen og Frederikshavn. Både Skagen og Frederikshavn havne er i rivende udvikling og tiltrækker nye arbejdspladser.

Fløjene samarbejder i Frederikshavn

Borgmesterkæden skiftede ved valget for fire år siden fra blå til rød, da Birgit Hansen som socialdemokratiets spidskandidat både sikrede sit parti fremgang og opbakning til at sætte sig i borgmesterstolen.

Socialdemokraterne gik fra 11 til 14 mandater, mens Venstre, som mistede borgmesterposten, holdt fast i sine 10 mandater. Til gengæld fik SF et elendigt valg. Partiet mistede 4 af sine 5 mandater. Kun partiets spidskandidat Christina Lykke Eriksen blev valgt ind i byrådet og SF’s tilbagegang gav plads til Enhedslisten, der blev repræsenteret i Frederikshavn Byråd for første gang.

Med en bred konstituering lagde Birgit Hansen med det samme op til en byrådsperiode med samarbejde, og den linje er blevet fulgt i samtlige fire år. Dermed har det siddende byråd lagt afstand til det dårlige arbejdsklima, som prægede byrådsarbejdet i forrige periode, hvor Venstre havde borgmesterposten med støtte fra SF.

De årlige budgetter er i de seneste fire år blevet vedtaget med et bredt flertal, og det samme har været tilfældet, når der skulle træffes ubehagelige beslutninger om store nedskæringer og forandringer på hele skole- og børnepasningsområdet. Så uanset om man taler med en socialdemokrat eller en venstremand, så fremhæves netop det samarbejdende byråd, at man har stået sammen om at rette op på økonomien, og dermed har været fælles om at tage imod øretæver for de mere kontroversielle beslutninger.

I den forbindelse betyder det nok mindre, at Venstre og Socialdemokratiet på det seneste har været delte på holdningen om, hvornår musikken må spille på restauranterne i Skagen.

Går fra 31 til 29 medlemmer af byrådet

Med det samarbejde og den enighed, som har præget langt de fleste beslutninger i Frederikshavn Byråd, så er det svært at forestille sig en valgkamp, hvor blokkene står skarpt overfor hinanden.

Det er svært at klandre modparten, når man selv har stemt for de fleste af de beslutninger, som har sat rammen for kommunens udvikling de seneste fire år.

Men som i alle valgkampe vil der i Frederikshavn også blive markeret politiske forskelle og blive lagt forskellig vægt på, hvad pengene først og fremmest skal bruges til, og der vil blive krydset klinger om serviceniveau, erhvervsvenlighed, skolestruktur og bosætning.

Samtidig går politikerne til valg med den viden, at der denne gang kun skal vælges 29 medlemmer mod de nuværende 31 medlemmer. Det bekymrer især de mindre partier, som frygter, at det bliver sværere for dem at opnå valg, fordi der skal flere stemmer til et mandat.

Men den største frygt blandt partierne uden for Socialdemokratiet er, at Birgit Hansen opnår så flot et valgresultat, at hun sikrer socialdemokraterne et absolut flertal. Det kan være ødelæggende for den samarbejdskultur, som byrådet har opbygget i indeværende byrådsperiode, er meldingen fra flere af de øvrige partier.

Birgit Hansen spås et flot personligt stemmetal. Hun roses for sin flid og sin synlighed og for sin evne til at være i kontakt med borgerne i kommunen. Spørgsmålet er så, hvad det rækker til, når vælgerne har stemt 21. november.

Arbejdskraft kan blive en udfordring

For de to store partier Venstre og Socialdemokratiet er der ingen tvivl om, at det er også de kommende fire er det økonomiske råderum, som kommer til at diktere de politiske beslutninger.

Frederikshavn Kommune mangler 25 millioner kroner for at udgifter og indtægter passer sammen, og det bliver den første opgave for det nye byråd at få balance mellem indtægter og forbrug.

Den bedste måde at skaffe flere indtægter på, er at øge skattegrundlaget. Derfor er der politisk enighed om, at det skal være attraktivt at bosætte sig i Frederikshavn kommune. Flere nye indbyggere er samtidig en forudsætning for, at erhvervslivet kan få den arbejdskraft, som kommunens virksomheder vil efterspørge de kommende år. Ifølge prognoser vil der være brug for folk i byggeriet, handlen, forretningsservice, kultur, turisme og ikke mindst i metalindustrien.

Og skal det lykkes, så er det nødvendigt at fastholde et samarbejde på tværs af partierne uanset om borgmesteren 1. januar 2018 er rød eller blå, lyder det samstemmende fra partierne i Frederikshavn Kommune.

FacebookTwitter