Frivilligt arbejde for kommunerne bekymrer 3F: Det er en glidebane

Fagforeningen ønsker klare aftaler om det frivillige arbejde. KL afviser behovet.

3F ser med bekymring på kommunernes stigende brug af frivillige - særligt i forhold til de nye regler for, hvor mange timer personer på dagpenge kan bruge på at være frivillige. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix)

Hele 74 procent af landets kommuner har igennem de seneste to år øget samarbejdet med foreninger, viser en ny rundspørge.

Hos fagforeningen 3F følges udviklingen med kritiske øjne.

Ellen Lykkegård, der er formand for den offentlige gruppe i 3F, forklarer, at hun ser en glidebane i udviklingen. Både i forhold til den nye rundspørge, men også grundet interessen for at blive frikommune og dermed kunne søge om dispensation for konkrete regler.

- Vi har også lige fået en ændring også i forhold til, hvor mange timer man kan være frivillig, når man er på dagpenge eller efterløn. Så på den måde synes vi, at der sker nogle ting i de her år, som vi synes, det er vigtigt at holde øje med.

Samme bekymring er ikke at spore hos Kommunernes Landsforening.

Her forklarer formand for løn- og personaleudvalget Michael Ziegler (K) - der også er borgmester i Høje-Taastrup Kommune - at de frivillige skal ses som et supplement til den kommunale ydelse. De kommunalt ansatte derimod skal levere kerneydelsen.

- Nu har jeg fulgt den her debat om frivillighed i mange år, og jeg vil sige – også fra mit eget virke som borgmester – at de gode eksempler på frivillige indsatser tårner sig simpelthen op. Og når jeg kigger ud over min egen kommune, så har jeg meget svært ved at se de der eksempler, hvor man rent faktisk fortrænger ordinært ansatte, forklarer han.

3F vil have klare aftaler

Michael Ziegler erkender dog også, at grænsen er hårfin og ikke fuldstændig krystalklar og at nogle projekter kan bevæge sig ud i en gråzone.

- Så der er selvfølgelig nogle i gråzonen, og hvor man skal have nogle gode diskussioner om, hvorvidt de frivillige går ind og løfter kerneopgaven eller ikke gør, siger han.

Af samme grund ønsker Ellen Lykkegård og resten af 3F, at der skal indgås klare aftaler om, hvornår og hvordan de frivillige kan bruges. Og gerne i samarbejde med fagforeningerne, så frivillige netop ikke går ind og fylder huller i betrængte kommunekasser. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor frivillige overtager vedligeholdelsen af idrætsanlæg og kommunen så giver et ekstra tilskud til idrætsklubben på samme størrelse - eller mindre - som det ellers ville have kostet at lade kommunalt ansatte klare arbejdet.

- Det skal simpelthen være for at gøre alle trygge. Jeg anerkender, at der bliver lavet godt frivilligt arbejde, men alle har brug for at vide, hvad rammerne er for det her, siger hun.

- Vi skal jo huske, at det er i fredstid, at vi laver aftaler – når først vi har en konflikt er det svært. Derfor er det med at gøre det nu, hvor vi kan se, at der måske er noget, som er ved at bevæge sig i en forkert retning.

Selvom Michael Ziegler erkender, at nogle kommunale frivilligprojekter kan bevæge sig ud i en gråzone, så afviser han dog, at der er brug for den slags aftaler.

- Jeg oplever faktisk, at den utryghed, som Ellen taler om, over de sidste ti år er blevet meget, meget mindre, siger han.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man taler sammen - også med systemet - når man oplever konkrete eksempler, der rammer ind i den der gråzone. Men der er alt for godt og fuldstændig klart frivilligt arbejde til, at det giver mening, at vi generelt skal lave aftaler om, at der nu ikke kan laves frivilligt arbejde uden, at det har passeret sådan et aftalesystem.