Det er på spil i Furesø

Tvangsægteskab med milliardgæld i bagagen ser igen fremad

(Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

”Duer ikke – væk”!

Alle naboerne havde det som prinsessen i Klods-Hans, da Farum skulle lægges sammen med en anden kommune ved kommunalreformen i 2007.

Ingen havde lyst til at blive gift med Farum og dermed blive bundet op på den gæld, som Peter Brixtoftes liberale eventyr havde påført kommunen.

Men Værløse trak nitten og fik ”medgiften” - en gæld på adskillige milliarder - og de to kommuner blev til én: Furesø.

10 år senere er gælden der stadig: Helt præcist skylder Furesø samfundet 2,4 milliarder kroner, men med god hjælp og kompensation fra staten og fornuftige, kommunale låneomlægninger er gælden nu indkapslet og under kontrol, så politikerne igen kan begynde at investere og bygge nyt frem for blot at afdrage.

Tvangsægteskabet har for længst overstået syv-års-krisen og er fundet ind i en fornuftig gænge kun afløst af små-skærmydsler fra tid til anden.

Furesø er blevet attraktiv for både børnefamilier og de ældre generationer. De strømmer til den naturskønne kommune, som ligger tæt på både hovedstaden og dens dyre forstadskommuner men som er et godt stykke fra deres prisniveau. Især den nedlagte Flyvestation Værløse, som var en medgift fra staten ved kommunesammenlægningen, er attraktiv for tilflytterne. En satsning på at forbedre forholdene for erhvervs-virksomheder ser også ud til at have givet pote, så Furesø i dag fremstår særdeles virksomhedsvenlig.

Socialdemokratisk stemmesluger kan rydde hele bordet

Ved de to seneste valg har borgmesteren siden 2010, Ole Bondo Christensen (A), konstitueret sig med god hjælp fra bl.a. de Konservative og de Radikale. Det har givet de to små partier vigtige udvalgsformandsposter og forholdsvis stor politisk indflydelse i det brede samarbejde hen over midten i byrådssalen.

Denne gang virker den borgerlige blok dog mere sammentømret end tidligere i forsøget på at fravriste Ole Bondo borgmesterkæden. Håbet er bl.a. begrundet i, at der kun skal flyttes godt 1000 stemmer fra Socialdemokratiet til de blå partier, før der er et borgerligt flertal.

Det er det håb, som Venstres spidskandidat Gustav Juul hænger sine borgmesterambitioner på. For at skabe samling på en ellers splittet borgerlig blok har han stået bag det borgerlige valgforbund mellem Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som i god tid har offentliggjort proforma-enigheden op til dette års kommunalvalg.

Der ligger også en vigtig opgave i at få profileret Venstres politik overfor Socialdemokratiets, da Venstre har lagt stemmer til alle de vigtige politiske beslutninger, som byrådet har taget.

Og selv om der skulle opstå et borgerligt flertal på valgaftenen, kan han stadig ikke regne med støtten fra samtlige borgerlige mandater, da f.eks. de Konservative traditionelt har stået bag Ole Bondos konstituering.

Lars N. Carstensen er ny konservativ spidskandidat, efter at parti-profilen og 2. viceborgmester Susanne Mortensen valgte at sende stafetten videre til ham, selvom han ikke sidder i byrådet.

Dermed bliver hans første udfordring at blive valgt ind i byrådet, inden han kan begynde at sætte næsen op efter en borgmesterpost.

Omvendt skal stemmeslugeren Ole Bondo kun vinde et enkelt mandat for at få absolut socialdemokratisk flertal. Og selv om det ikke skulle ske, står han alligevel stærkt, da han har mange mulige samarbejdspartnere hos både SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og de Radikale, som kan levere det eller de sidste nødvendige mandater. Ved valget i 2013 stemte hver fjerde Furesø-vælger på Ole Bondo personligt!

Endelig har Alternativet, som er i valgforbund med Enhedslisten, en realistisk mulighed for at få en eller to pladser i byrådssalen, mener flere iagttagere.

Borgerinddragelse, kernevelfærd og tryghed kan sætte dagsordenen

Borgerinddragelse: Inddragelse af borgere er et atypisk emne i valgkampen, men i Furesø kan emnet blive hedt. Flere beskylder borgmesteren for at tage beslutninger uden at høre borgerne, især i den prekære sag fra Laanshøj-området på Flyvestation Værløse, hvor Ole Bondo har fået kritik fra borgerne for sin behandling af byggeprocessen. Omvendt er borgerinddragelse et defineret fokuspunkt for kommunen, fordi Furesø har mange frivillige foreninger med hundredvis af engagerede borgere, der vil høres i den politiske beslutningsproces

Kernevelfærd: Bruger kommunen nok penge på skoler, ældreboliger og daginstitutioner, når antallet af børnefamilier og ældre over 80 år stiger markant? Ja, mener borgmesteren. Nej, mener Venstre og Konservative.

Tryghed: Hash-pushere i Farum Midtpunkt, oprettelsen af en visitationszone for første gang og en række villaindbrud har gjort mange borgere utrygge, og der skal strammes op, mener blå blok. Situationen er under kontrol, mener borgmesteren.

FacebookTwitter