16-årige Marius: Det er grineren at lave bestyrelsesarbejde

Mange unge arbejder frivilligt, men er også dem, der bruger færrest timer på arbejdet.

- Det er nogle ting, som jeg interesserer mig for, og så giver det mig mulighed for at gøre det til et pisse fedt sted, siger 16-årige Marius Balsløv, der sidder i bestyrelsen i Musikbunkeren i Gentofte. (Foto: © Musikbunkeren, DR)

- Først og fremmest nyder jeg alt det der hårde arbejde. Det giver en masse erfaring, og så synes jeg, det er grineren.

Sådan lyder det fra 16-årige Marius Balsløv, når han skal forklare, hvorfor han vælger at bruge sin fritid væk fra gymnasiet på frivilligt bestyrelsesarbejde i musikfællesskabet Musikbunkeren i Gentofte.

- Det er også for at hjælpe til de steder, hvor jeg føler, at jeg kan give noget. Og så giver det mig noget indflydelse på, hvad der sker derude. Jeg kan være med til at trækker bunkeren i den retning, jeg ønsker, og få noget gennemslagskraft med mine idéer.

Unge bruger næstflest timer på frivillighed

Marius Balsløv er bare en af de mange 16-19 årige, som er frivillige. Faktisk viser tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, at andelen af frivillige i den aldersgruppe ligger på 41 procent.

Dermed placerer gruppen sig lige efter aldersgruppen 70+, hvor allerflest er frivillige.

Og potentialet for flere unge som frivillige er faktisk endnu højere, mener Ane Grubb, der er ph.d. i Sociologi og ansat som post doc ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og blandt andet har skrevet afhandling om unges deltagelse i frivilligt arbejde.

Hun peger på, at 46 procent af de unge, som ikke er frivillige, ville være det, hvis de blev spurgt. Også det tal placerer sig i toppen.

- Det kan muligvis sige noget om, at hvor de ældre grupper har flere netværk, der kan trække dem ind i frivilligt arbejde - f.eks. gennem børn, arbejde eller noget tredje - så mangler de unge måske nogle flere indgange, anledninger og netværk, siger hun.

Men der er dog også tendenser, der placerer de unge i bunden. Nemlig antallet af timer, som bruges på frivilligt arbejde. I gennemsnit bruger de frivillige i Danmark nemlig omkring 15 timer hver måned på at være frivillige, men for de 16-19 årige er det tal helt nede på otte timer i gennemsnit.

- Det er en relativt veldokumenteret tendens, at de unges engagement i højere grad er mere periodisk, kortvarigt og eventbaseret, forklarer hun.

I Musikbunkeren i Gentofte Kommune er der blandt andet et koncertrum med plads til 150 gæster. (Foto: © Musikbunkeren, DR)

"Det skaber bare noget helt specielt"

For Marius Balsløv har bunkeren blot været en del af hans virkelighed i et lille halvt års tid.

Alligevel har han altså allerede kastet sig ind i arbejdet med at drive den. Og selvom det endnu kun er blevet til ét bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor han blev valgt, så har han allerede fået en del ud af det.

- Man bliver jo nødt til at holde nogle møder og arbejde sammen med nogle mennesker på kryds og tværs af alder, men også musisk, hvor du bor, og hvad du kommer fra. Så du lærer folk at kende på en anden måde, fordi der er det her samarbejde og alle er der, fordi de gerne vil være der og have indflydelse. Det skaber bare noget helt specielt.

Vil have personlig udvikling

Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde er personlig udvikling en af de helt store årsager til, at unge vælger at blive frivillige.

I Musikbunkeren er der blandt andet fordelt 14 øverum foruden lokaler til bare at hænge ud. (Foto: © Musikbunkeren, DR)

Og det afspejles også tydeligt i den måde, som de frivillige organisationer målretter deres tilbud til de unge på, vurderer Ane Grubb.

- De spiller meget på den her aktivitetsbaserede frivillighed, som kan give nogle kompetencer. Og de frivillige projekter gøres matchbare med de unges livssituation og personlige udvikling, forklarer hun.

Vil fortsætte med frivilligt arbejde

Marius Balsløv vil gerne selv forsøge at gå den musiske vej i fremtiden og har blandt andet startet sit eget pladeselskab. Her giver bestyrelsesposten i Musikbunkeren ham også en masse værdifuld erfaring med branchen, at stable koncerter på benene eller søge tilskud fra fonde.

Men tanken om frivilligt arbejde er også kommet let. Hans forældre har altid været frivillige og familien har også været aktive i og omkring sportsklubber.

Og på gymnasiet oplever han også, at folk i høj grad er frivillige.

- Det er ret naturligt. Folk spørger ikke, hvorfor man gør det - det er bare fedt, at man gør det, forklarer han.

Tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser også, at andelen af frivillige falder fra 41 procent blandt de 16-19 årige, til 37 procent af de 20-24 årige og helt ned til 34 procent af de 25-29 årige. Marius Balsløv regner dog selv med at fortsætte med at yde en frivillig indsats i fremtiden.

- Det handler selvfølgelig også om, hvad tiden tillader – og jeg kan godt mærke, at tidsforbruget på gymnasiet fylder, men jeg vil aldrig skære det frivillige arbejde fra, for det giver så meget – det er underholdende, men det giver også meget på cv’et og i netværket.