Inklusionsprojekt møder stor modstand fra forældre: Min søn drukner i folkeskolen

Skolerne inkluderer i stor stil elever med særlige behov. Men i Gentofte vækker et nyt projekt protester blandt forældrene.

Bettina Kyhl-Hansen og Marcus Kyhl-Hansen. Han er stærkt ordblind og har gået i specialskole det seneste halvandet år. (Foto: PRIVAT © DR / Privatfoto)

Det går stærkt med at inkludere børn med særlige behov i undervisningen i folkeskolerne.

Alene i hovedstadsområdets kommuner er antallet af børn, der går i specialklasse eller modtager særlig tilrettelagt undervisning 9,1 procent lavere end for fem år siden, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Men et nyt tiltag i Gentofte Kommune målrettet ordblinde børn, møder stor bekymring blandt forældrene.

Kommunen har besluttet at flytte 16 ordblinde børn, der i dag går i specialskole, over i deres gamle folkeskoleklasser. Det gør man for at styrke børnenes tilknytning til den normale folkeskole, siger skolechef i Gentofte Kommune Hans Andresen.

- For børnene er der stor værdi i at være en del af et normalt miljø. Vi har lyttet til stort set alt, hvad vi kan af faglig ekspertise, og alle peger på, at chancen for at lykkes bedst er, når børnene er dér.

Men blandt forældrene er der stor bekymring for, at det vil gå ud over de ordblinde børn. Bettina Kyhl-Hansen 13-årige søn Marcus er stærkt ordblind, og hun mener ikke, at han kan følge med i undervisningen i en normal klasse.

- Han vil ganske enkelt drukne. Han vil sidde tilbage uden at kunne følge med og han vil få følelsen af, at han er dum og anderledes og en, der ikke kan finde ud af tingene, siger hun.

Faglig og sociale konsekvenser

På den nuværende specialskole bliver børnene undervist af lærere, der er særligt uddannet til at undervise ordblinde elever. Når eleverne rykkes over i folkeskoleklasser, vil de i begyndelsen få nogle støttetimer med speciallærere, men på sigt skal undervisningen varetages af almindelige folkeskolelærere.

- Vi tror på, at vi kan give nøjagtig den samme støtte og måske endda en bedre støtte i en normal skole. Speciallærerne kommer ud og hjælper eleverne på skolerne, og vi sørger for at klæde de andre lærere ude på skolerne på til at håndtere opgaven. Jeg tør godt sige, at vi øger kvaliteten med det her, siger skolechef Hans Andresen.

Gentofte Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor meget støtte de ordblinde børn vil få fra lærere med specialiseret viden om ordblindhed, når de bliver rykket over i en folkeskoleklasse.

Men der skal meget mere støtte til, end hvad der er realistisk, siger Bettina Kyhl-Hansen.

- Hvis vi er rigtigt heldige, får vi fem timers støtte om ugen, og så sidder han alene tilbage resten af ugen, hvor han ikke kan få hjælp til at få forklaret, hvad opgaverne går ud på.

Marcus Kyhl-Hansen er fagligt flere år bagud i forhold til sine jævnaldrende, og Bettina Kyhl-Hansen frygter, at han i en folkeskoleklasse vil sakke så meget bagud, at han ikke kan bestå en afgangseksamen. Men det vil også ramme ham socialt at blive flyttet over i en folkeskoleklasse, mener hun.

- Når der skal laves gruppearbejde, vil de andre elever jo ikke synes det er superfedt at være sammen med ham, der ikke helt kan læse og skrive og ikke forstår opgaven.

Bekymring møder støtte fra Ordblindeforening

De ordblinde børn, der skal tilbage i folkeskole, går i 7., 8., og 9. klasse. På det alderstrin er der stor risiko for, at børnene vil blive tabt, siger kredsformand for Ordblindeforeningen i Nordsjælland, Janne Sabroe. Hun er selv lærer og har siddet med som bisidder for en af de ordblinde elever i Gentofte.

- Lige nøjagtig den her gruppe børn vil opleve en faglig og social eksklusion, hvis de bliver rykket over i en folkeskole. De er stærkt ordblinde og har ikke de faglige kompetencer, der skal til for at være med i udskolingen. Var det børn med en lille grad af ordblindhed, kunne de godt integreres, men når de er så ordblinde, kræver det særlig tilrettelagt undervisning.

Bettina Kyhl-Hansen har sammen med flere andre forældre sendt en klage til Gentoftes borgmester Hans Toft (K). De håber, at kommunen i stedet for at sende de ordblinde elever i normale folkeskoleklasser, opretter en specialklasse på en af kommunens folkeskoler.

Resultater og Kommuneportræt

Bliv klogere på Gentofte