Det er på spil i Gladsaxe

Arbejderkommune med milliard i kassen og Novo Nordisk i baghånden.

(Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Her går det jo meget godt. Det kunne være mantraet fra både den blå og den røde blok, som til daglig styrer udviklingen i den nordvestlige forstadskommune til København.

Der er styr på økonomien, kommunen har vokseværk og er præget af industri og mange arbejdspladser. 60 procent af indbyggerne bor i lejlighed – resten i rækkehuse og villaer.

Som en solid bidragsyder har man Novo Nordisk i Bagsværd, som hvert år lægger en kvart milliard i kommunekassen i skat qua kæmpekoncernens godt 8000 ansatte.

Milliarden i kommunen, som på papiret gør Gladsaxe til en af Danmarks fem mest velhavende kommuner, er dog øremærket til en række investeringer i skoler, letbanestationer og nye institutioner for både børn og ældre.

En pudsig men meget folkelig tradition er, at politikerne hvert år i august præsenterer budgettet for borgerne ved ”Gladsaxe-dagen”.

Det er et åbent arrangement, hvor politikerne diskuterer kommunens politik med borgerne, foreningerne promoverer sig selv, og det hele garneres så med fest og popmusik – i år leveret af Rasmus Walther. En slags lokalt folkemøde, som har kørt i over 25 år foran rådhuset i Buddinge.

Flyvende borgmesterskifte skal sikre kontinuiteten

Gladsaxe har haft en socialdemokratisk leder i over 100 år. Lige så længe kommunen har eksisteret, lige så længe har arbejderpartiet haft magten. Og der er ikke noget, der tyder på, at billedet ændrer sig denne gang, vurderer iagttagere.

Trine Græse er den nye stærke kvinde i borgmesterstolen, efter at Karin Søjberg-Holst - i forbindelse med sin 72-års fødselsdag – i juli planmæssigt overlod sædet til den daværende gruppeformand.

Søjberg-Holst var borgmester i 15 år, selvom hun oprindeligt blev kaldt ”en overgangsfigur”, da hun med kort varsel skulle træde til, fordi forgængeren pludselig døde af et hjertestop.

Dengang vejrede oppositionen morgenluft, fordi Karin Søjberg-Holst efter de borgerlige partiers mening var ”usynlig” og manglede både visioner og råstyrke. Men det ville blot gøre et systemskifte nemmere, mente både Venstre, DF og det daværende CD dengang.

De tog som bekendt fejl, og historien kan sagtens gentage sig med Trine Græse. Hun har i al fald allerede en del af det politiske grundlag på plads, da hun på forhånd har indgået en skriftlig aftale med SF og de Radikale om, at de peger på hende som borgmester denne gang.

Selvom hun tager dermed mindre end et halvt års borgmestererfaring med til valget, giver det hende ikke søvnløse nætter, for hun har været socialdemokratisk gruppeformand i en årrække.

Hvis Trine Græse som forventet fortsætter som borgmester, vil hun fortsætte den midtsøgende, politiske kurs, som hendes forgænger førte. Ved valget i 2013 gik også Enhedslisten og de Konservative med i konstitueringen af en socialdemokratisk borgmester.

Tilbage står en borgerlig opposition, som denne gang siger farvel til en række erfarne politikere. Venstre mister Ebbe Skovsgaard og Kim Vessel Tolvig, som har profileret partiet meget, og i september 2016 mistede Dansk Folkeparti Mogens Camre, som måtte forlade byrådet på grund af sygdom.

Pia Skov er nyvalgt spidskandidat for Venstre, og hendes opgave bliver at samle partiet, så oppositionen kan fremstå samlet og stærk i valgkampen – en stor opgave for Venstre har været splittet i flere sager. Alligevel sigter hun efter borgmesterposten som Venstres første kvindelige spidskandidat.

Christian Niebuhr er Dansk Folkepartis bud på borgmesterposten, selvom partiet er i valgforbund med Venstre og Liberal Alliance. Det er første gang, at DF ikke på forhånd peger på Venstres spidskandidat som borgmester, men denne gang vil partiet stå frit, indtil stemmerne er talt op på valgaftenen.

Lars Abel er 2. viceborgmester og eneste konservative byrådsmedlem, men han har alligevel allerede meddelt, at han er borgmesterkandidat. Ved valget i 2013 brød han enigheden i den borgerlige blok, da han som det 17. mandat i konstitueringen bag Karin Søjberg Holst sikrede sig viceborgmesterposten og formandsposten for Folkeoplysningsudvalget. Det får man ikke borgerlige venner på.

Endelig kan det være, at Alternativet og Nye Borgerlige denne gang kan byde op til yderligere stoledans i byrådssalen.

Politikerne skal diskutere administration, skattelettelser og kernevelfærd

Administration: Kommunen bruger 63 mio. kr. om året på administration, og det er alt for meget, mener de borgerlige. Men ifølge borgmesteren skyldes det bl.a., at der er blevet investeret i forbedringer for borgerne og flere medarbejdere, hvis løn tæller med som administration.

Skattelettelser: Med en milliard i kommunekassen er der plads til skattelettelser især for erhvervslivet, mener de borgerlige. Borgmesteren synes, at skattetrykket er passende.

Kernevelfærd: Hvor mange penge skal der bruges på at bygge skoler, daginstitutioner og måske en ny, dyr skøjtehal i Gladsaxe? DF vil gerne bruge penge på en ny skøjtehal – socialdemokraterne er mere tilbageholdende.

FacebookTwitter