Det er på spil i Gribskov

Liberal landkommune kæmper med ”Danmarks største udbud”.

(Foto: Peter Helles Eriksen © Scanpix)

Det var en skelsættende begivenhed, da Gribskovs politikere i 2014 besluttede at skære et stykke af den kommunale lagkage og lægge den over på private aktørers tallerken.

”Danmarks største udbud” blev det kaldt, da man privatiserede store dele af social- og sundhedsforvaltningen. Det betød at hjemmepleje, madudbringning, plejecentre, sociale tilbud og genoptræning nu skulle varetages af private hænder.

Det var en festlig dag i det liberale laboratorium, som Gribskov kommune ofte blev kaldt, og det enige byråds mål var at få bedre kvalitet for de samme penge.

Men det blev ikke lige den fest, politikerne havde drømt om, for debatten om kvaliteten af ældreplejen er igen blusset op, efter at Ugeposten Gribskov i sommer kunne fortælle historien om 91-årige Agnes, der blev udsat for behandlingsfejl.

Skiftende plejepersonale fra selskabet Attendo behandlede et sår så dårligt, at det ene ben til sidst skulle sættes af, og i sidste ende blev strabadserne så hårde for den tidligere så raske Agnes, at hun døde.

Attendo indrømmede fejl i behandlingen, og politikerne beklagede, men mente ikke at en enkeltsag kunne sige, at de ældre generelt fik dårlig pleje. Det mente kritikerne, som understregede at dette var resultatet af, at kommunen havde været for optaget af et billigt udbud frem for kvalitet for de ældre borgere.

Selvom Gribskov har en stor gruppe af ældre, så går det også godt med at få de attraktive børnefamilier til at flytte til kommunen. Et bevidst politisk valg om at bevare skolerne i de små landsbyer - selvom de er dyrere i drift - har givet pote, og idrætslivet har også fået en hjælpende hånd, da overraskende mange af de små landsbyer har idrætshaller, som kan samle foreningslivet.

Gribskov Kommune er arealmæssigt den største i Nordsjælland med store skove og en imponerede kystlinje. Borgerne i Gribskov er svært stolte over deres egn, hvor befolkningstallet hver sommer stiger enormt, når sommerhusfolket kommer fra de store byer for at slappe af i deres sommerhuse i Tisvilde, Vejby, Rågeleje og Gilleleje.

De lokale butiksejere fryder sig, når de velhavende københavnere shopper for store summer på de regnvejrsdage, som man aldrig kommer udenom i Danmark. Både sommerhusejere, de lokale og politikerne er dog bekymrede for fremtiden for kysten, efter at blandt andet stormen Bodil skyllede ind over strandene og efterlod massive ødelæggelser, som kostede millioner at genopbygge.

Politisk uro i byråd med tradition for stærkt samarbejde

Gribskov er en rigtig Venstre-kommune med lokal opbakning til de liberale ideer. Som en iagttager formulerede det: ”Her bliver Venstres våde drøm udført!”

Et godt eksempel på det er det store udbud, som man allerede begyndte at tale om og planlægge i 1993. Borgmester Kim Valentin havde stor opbakning i baglandet, og ved kommunalvalget i 2013 sikrede han et bredt samarbejde i byrådet, hvor Venstre konstituerede sig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nytgribskov.

Enigheden gik dog i stykker, da budgettet for 2016 skulle lægges. Da der manglede penge til at dække de poster man ønskede, ville Socialdemokratiet og Nytgribskov tage af kassebeholdningen, og det fik Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative til at se rødt. Den gik ikke, og socialdemokraterne og Nytgribskov-politikerne blev smidt ud af konstitueringen i en noget usædvanlig manøvre.

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative lavede derefter en konstituering, hvor man også reducerede antallet af udvalg. De Konservative blev belønnet med to formandsposter og Dansk Folkeparti fik formandsposten i det magtfulde Teknisk Udvalg. Hele forløbet skabte en vending i det politiske liv og medførte en mere hård tone i byrådet.

Nu håber flere politikere fra både rød og blå side i byrådet, at man efter kommunalvalget i år kan nå tilbage til en bred konstituering.

Politikerne vil diskutere ældrepleje, folkeskoler og borgerinddragelse

Ældrepleje: Efter man har ændret på ældreplejen som følge af det store udbud, er skruen ved at være strammet, mener man blandt andet hos Socialdemokratiet og Nytgribskov. Lokallisten kritiserer blandt andet, at de private plejeselskaber får for mange påbud, og at medarbejderne har for travlt. I Venstre og Dansk Folkeparti mener man dog ikke, at det står så slemt til. ”Agnes-sagen” var en enlig svale, lyder det, og generelt har man tiltro til, at Attendo som sidder på størstedelen af plejeudbuddet løser opgaven, som den skal løses.

Skoler: Der er generel enighed om, at det er en god ide med små skoler ude i landsbyerne. Efter at Ramløse Skole har fået selvstændig ledelse, vil Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative tage skridtet videre og give yderligere to små skoler i Blistrup og Esbønderup deres selvstændige ledelse tilbage. I Socialdemokratiet er man fokuseret på, at der ikke bliver sparet yderligere på skoleområdet, og så vil de iværksætte en indsats for de børn, der har det svært derhjemme.

Borgerinddragelse: Er politikerne gode nok til at lytte til borgernes ønsker? Nej, mener lokallisten Nytgribskov, der vil have meget mere borgerinddragelse i byrådet. Det skal blandt andet foregå ved ad hoc-udvalg i byrådet. I flere andre partier er man langt hen ad vejen enige, men blandt andet Venstre synes, at det kan kamme over i populisme. For når dagen er omme, skal pengene prioriteres, og engang imellem må man træffe upopulære beslutninger, lyder det.

FacebookTwitter