Det er på spil i Haderslev

Sønderjysk med hang til trekantvækst.

(Foto: Haderslev Kommune © Haderslev Kommune)

Haderslev er en sønderjysk kommune, der gerne vil brande sig både på sønderjysk historie og kultur og samtidig hægte sig på væksten i trekantområdet.

Det sidste har blandt andet betydet, at Haderslev er indlemmet i samarbejdet med kommunerne i trekantområdet i denne valgperiode.

Største arbejdsplads, udover kommunen med sine 4.000 ansatte, er Flyvestation Skrydstrup, hvor omkring 1.000 ansatte har deres dagligdag. En arbejdsplads der er sikret mange år frem, da folketingspolitikerne slår fast, at de nye kampfly F-35 også skal have deres base i Skrydstrup nær Vojens, når de lander på dansk jord i 2020.

De lokale politikere er også klar til at kæmpe for kasernen, når det næste forsvarsforlig skal indgåes inden længe.

Klimatilpasninger foregår flere steder i Haderslev by og giver debat blandt borgere og politikere, ligesom vindmøller er et hot emne – så hot, at det lige nu er lagt på køl. '

På et byrådsmøde i august vedtog et flertal at skrinlægge planerne om op til 36 landvindmøller i Kastrup Enge nær Gram. Ved afstemningen i byrådet havde både Socialdemokratiet og Venstre stillet deres medlemmer frit.

I nuværende byrådsperiode er der skåret 200 mio. kr. af kommunens gæld og budgetoplægget lægger op til, at der er et overskud på budgettet på ni mio. kr. i 2018.

Svingdør til borgmesterkontoret

Borgmesterkæden har skiftet plads mellem to aktører de seneste fire valg – nemlig mellem socialdemokraten Jens Christian Gjesing og Venstres Hans Peter Geil.

Socialdemokratiet tabte fem mandater ved seneste valg, hvor Socialistisk Folkeparti også mistede begge sine mandater i byrådet, mens Enhedslisten nappede to mandater.

Hans Peter Geil blev borgmester med stemmerne fra sit eget parti Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Radikale Venstre valgte at gå med i den borgerlige fællesgruppe, hvor partiet mente, det ville få mere indflydelse end i opposition.

Denne gang stiller Jens Christian Gjesing op igen, men ikke som spidskandidat og det kan måske få betydning, at det er en mere ukendt politisk person, Henrik Rønnow, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet – efter en enkelt periode som byrådsmedlem.

I modsætning til seneste valg er hverken Venstre eller Socialdemokratiet med i valgforbund denne gang.

De mindre partier på hver deres fløj er gået sammen i valgforbund. Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative er i valgforbund og enige om at pege på en borgerlig borgmester – altså ikke nødvendigvis Hans Peter Geil fra Venstre. Det har fået den nuværende borgmester til at melde ud, at når det handler om at tælle til 16 (der er flertallet i byrådet med 31 medlemmer), så kan det også blive Venstre og Socialdemokratiet, der slår sig sammen på valgnatten, afhængig af resultaterne. En ide, Henrik Rønnow også har tænkt – men så med sig selv som borgmester, da han afviser at pege på andre.

Tidligere var Dansk Folkeparti klar til at agere kongemager og åbnede for et samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om borgmesterposten. Det har ændret sig efter Socialdemokratiets kongres, hvor flere lokale socialdemokrater gik imod partiledelsen i forhold til stop for kvoteflygtninge. Efter de udmeldinger tror Dansk Folkeparti ikke længere på et samarbejde lokalt i Haderslev med Socialdemokratiet.

Ideologi og ingen sparekniv

Sparekniven er blevet i skuffen ved det seneste budgetudspil, så ideologiske emner som privatisering af ældrepleje og lignende kommer måske til at fylde mere i valgkampen.

En ny skole er besluttet i denne periode, og ingen skolelukninger synes at lure rundt om valghjørnet. Diskussionerne om varme/kolde hænder til de ældre skal nok blive en del af debatten.

Flere partier giver også udtryk for, at de ønsker større tryghed og videoovervågning i Haderslev midtby efter flere episoder med vold og hærværk.

Selv om oppositionen i denne periode ingen udvalgsformandsposter har, så er mange ting i løbet af perioden besluttet i bred enighed: Ny skole, pulje til alle lokalområder, som de selv kan bestemme over, og klimasikring.

Og klimaet peger så tilbage til vindmøllerne i Kastrup Enge – for da byrådet i 2013 vedtog planerne i første omgang, så var det med et enigt byråd bag – det er så smuldret med voksende modstand og måske også tæthed til valget, så det altså blev droppet i august.

En anden sag, der også kan påvirke, hvor krydserne sættes på valgdagen, er afdækningen af forbrug af offentlige midler på uddannelsesinstitutionen VUC Syd, hvor borgmester i Haderslev Hans Peter Geil er bestyrelsesformand.

Den seneste udvikling er, at den afgåede direktør, nuværende vicedirektør og bestyrelsesformanden er meldt til politiet for misbrug af offentlige midler.

Også kommunens viceborgmester, Benny Bonde fra Liberal Alliance, har der været en del blæst om. Han er landmand og har haft forskellige miljøsager, der er afgjort – til hans fordel i retten. Han har også i denne periode været med til at sætte pris på muldvarpehaler – et bundt med ti haler giver 20 kroner. Et tilbud mange rystede på hovedet af, men som er blevet brugt flittigt, så flere penge end afsat måtte findes i kommunekassen.

Overvågning og vækst

Mærkesagerne er mange og forskellige – fra Konservatives ønske om videoovervågning i midtbyen, som de deler med Dansk Folkeparti, til hurtigere byggesagsbehandling, som de borgerlige partier deler.

Dansk Folkeparti vil lave en indsats på folkeskolerne med flere timer med to lærere eller lærer og pædagog og gerne hjemmelavet dansk mad på plejecentrene, mens Socialdemokratiet slår på at styrke dagtilbud, skole- og ældreområdet. Et ønske partiet deler med SF.

SF kæmper for at komme i byrådet igen med mærkesager som vindmøllerne er fremtiden og mere grøn energi i det hele taget.

FacebookTwitter