Det er på spil i Herlev

Arbejder- og funktionærkommune under forvandling.

(Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Herlev er lidt ligesom Korsbæk i Matador: Der er en kirke, et gadekær, en bymidte med springvand og et gammelt rådhus. Og så skal alt helst forblive, som det plejer.

Hvis der pludselig sker noget nyt og anderledes, får det stærke følelser og reaktioner frem i borgerne. Og Herlev er faktisk under forvandling i disse år drevet frem af den karismatiske borgmester Thomas Gyldal Petersen (A).

Der skal bygges et nyt rådhus, som dels skal ligge i et nybyggeri i Herlev Bymidte dels i Hjortespring i den nordlige, grønne del af kommunen, og der skal bygges masser af boliger. Selvom der er et stort behov for nybyggerierne, sker det ikke uden småbrokkerier fra borgerne, som helst ikke vil have, at der bygges for højt, for stort eller for dyrt.

Men bygges skal der, mener borgmesteren, og bygget bliver der.

Den lille forstadskommune – landets tredjemindste - mellem Gladsaxe og Ballerup tæt på København oplever lige som sine tætpakkede naboer en stor tilstrømning af tilflyttere. På samme tid bliver der flere og flere ældre, der ikke ønsker at flytte fra smørhullet, og som har brug for noget mere praktisk at bo i.

Derfor bygges der bl.a. mange ældreboliger i Herlev i disse år.

Herlev er som sine naboer en traditionel arbejder- og funktionærkommune, men de stigende priser på de gamle villaer betyder også, at mange højtuddannede med en god løn flytter til kommunen, som nyder godt af de stigende skatteindtægter.

Oplyst enevælde med Herlev som verdens centrum

På rådhuset i Herlev troner en af landets stærkeste og mest populære bykonger. Thomas Gyldal Petersen fejede al politisk modstand til side, da han efter valget i 2013 kunne lade socialdemokrater indtage 13 af de 19 stole i kommunalbestyrelsessalen.

58,7 procent stemte socialdemokratisk, hvilket var valgets bedste resultat for partiet. Og 35 procent af alle der stemte satte deres kryds ved den fremadstormende borgmester – valgets bedste personlige resultat i hele landet!

Der findes end ikke et egentligt oppositionsparti, da de resterende partier hver kun har et enkelt mandat.

Dermed behøver borgmesteren reelt ikke indkalde til kommunalbestyrelsesmøder, da al politik kan klappes af på forhånd på Socialdemokratiets gruppemøder, men sådan arbejder Thomas Gyldal Petersen ikke. Tværtimod forsøger han altid at lave brede, politiske afgørelser med de andre partier i salen minus SF og Enhedslisten.

Thomas Gyldal Petersen profilerer sig også landspolitisk f.eks. som en af de skarpeste modstandere af Thorning-regeringens betalingsring eller som Socialdemokratiets repræsentant i formandskabet i Kommunernes Landsforening – en plads han overtog efter Rødovre-borgmester Erik Nielsen (A).

Spørgsmålet er så, hvor længe Thomas Gyldal Petersen har lyst til at være bykonge i Herlev. Officielt vil han gerne kunne stille op ved kommunalvalget i 2021, og da en seriøs udfordrer til hans borgmestertrone ikke umiddelbart er i sigte, synes kommunalvalget 2017 blot som et skridt på vejen.

Hvis han får alle sine visioner gennemført, vil Herlev fremstå som en mønsterkommune for den socialdemokratiske samfundsmodel.

Politikerne skal diskutere byggerier, økonomistyring og tryghed

Byggerier: Går det for hurtigt med at bygge boliger, daginstitutioner og ældreboliger, og bygges der for højt? Hvor stor skal Herlev være, og hvor mange arbejdspladser skal der skabes?

Økonomistyring: Skal skatten hæves for at få råd til det hele? Nej, mener borgmesteren.

Tryghed: Et uopklaret drab på en gravid kvinde og narkohandel bag biblioteket og kirken skaber utryghed. Hvordan genskabes trygheden?

FacebookTwitter