Det er på spil i Herning

Den vækstorienterede Venstre-kommune, hvor alle partier føler sig inddraget.

(Foto: Visit Herning)

”Her er alle muligheder åbne”, er Herning Kommunes slogan, og zoomer man ud i helikopterperspektiv, så er det også en kommune, hvor det er nemmere at se muligheder end de helt store udfordringer.

Brede forlig præger arbejdet i byrådet, og det har også medført, at der har været meget få politiske sager, hvor bølgerne er gået højt mellem de forskellige partier. Ved sidste kommunalvalg gik alle partier med i konstitueringen, og kun Socialdemokratiet valgte ikke at stemme for budgetaftalen, hvilket nok i virkeligheden har meget at gøre med den position, partiet ønskede at bringe sig i til det kommende valg.

I denne valgperiode har Herning Kommune haft stort fokus på at gøre sig attraktiv i forhold til at tiltrække nye borgere, og det må siges at være lykkedes. Som én af landets få kommuner har Herning en positiv befolkningstilvækst i landdistrikterne såvel som i kommunen som helhed.

Brandingen og profileringen af kommunen vil helt sikkert fortsætte, og med udsigten til et nyt supersygehus og position som midtpunkt på den nye motorvejsstrækning fra Aarhus til Holstebro, så kan man sagtens forestille sig, at der også i fremtiden vil være gode betingelser for vækst i kommunen, både hvad angår befolkning og erhverv.

Herning Kommune er kendt for sit store fokus på kultur. Herning Kultur og Kongrescenter, Boxen og et stort udvalg af museer har i flere år sat Herning på det kulturelle danmarkskort. Det er en position, som kommunens politikere er meget opmærksomme på, at man skal arbejde på at bevare, så derfor vil det upåagtet det kommende valg være et område, som Herning Kommune vil satse på.

19 års Venstre-dominans fortsætter

Herning Kommune er en politisk højborg for Venstre. Siden 1998 har partiet siddet på borgmesterposten, og intet tyder på, at der bliver sat et punktum for den dominans ved dette kommunalvalg.

Kigger man på sammensætningen af det nuværende byråd, så sidder der Venstre-politikere på 19 ud af byrådets 31 stole, og det interessante ved dette valg bliver i højere grad, om Venstre, med borgmester Lars Krarup i spidsen, kan opretholde det absolutte flertal, end om de bevarer borgmesterposten.

Lars Krarup har været borgmester siden 2002, og ved seneste kommunalvalg satte 27,4 procent af vælgerne kryds ud for hans navn, hvilket gjorde ham til landets ottende største stemmesluger. Én af hovedårsagerne til, at Lars Krarup og Venstre efter så mange år ved magten fortsat nyder stor opbakning blandt vælgerne, har været evnen til at skabe et godt arbejdsklima i byrådet, hvilket har gjort, at de ved dette valg ikke har de store fjender.

Eneste modstander til Lars Krarup er Socialdemokratiets nye spidskandidat, Tommy Tønning, der har en rigtig stor opgave foran sig, da det op til valget ikke er lykkedes ham at overbevise hverken SF eller Enhedslisten om, at de skal pege på ham som borgmester.

Ser man bort fra kampen om borgmesterposten, så står Dansk Folkeparti også over for en udfordring, da deres stemmesluger ved seneste valg, Dennis Flydtkjær, ikke genopstiller. Disse mange stemmer kan, hvis de ikke forbliver hos partiet, tilfalde såvel de øvrige blå partier som venstrefløjen primært repræsenteret ved Socialdemokratiet i denne sammenhæng.

Lars Krarup har været borgmester i Herning siden 2002, hvor han overtog posten fra partikollega, Helge Sander.

Handicap og psykiatri, kultur og vækst kommer på den politiske dagsorden

Handicap og psykiatri: Ved seneste valg var et af Venstre og Lars Krarups valgløfter, at man ville flytte fokus fra handicap- og psykiatriområdet over til ældreområdet. En af de få udmeldinger og prioriteringer, der har givet anledning til uenighed og debat i byrådet.

For både Enhedslisten og Dansk Folkeparti er det en mærkesag, at handicap- og psykiatriområdet nu skal have et løft, og det bliver helt sikkert et af de største emner i den forestående valgkamp.

Kultur: Venstre og Det Radikale Venstre, med udvalgsformand Johannes Poulsen i spidsen, har i mange år haft en strategi om at satse benhårdt på kultur og events med det formål at gøre det til et varemærke for Herning Kommune. Senest eksemplificeret med EM i cykling samt en stor støtte til kunstmuseet Heart.

Hvorvidt kommunen også fremadrettet skal bruge alle disse ressourcer på kultur med en deraf følgende nødvendig nedprioritering af serviceområder som ældre, folkeskole og sundhed vil uden tvivl blive et diskussionsområde, når partierne til venstre for midten under valgkampen skal forsøge at så tvivl om krydsets placering hos Lars Krarup og den øvrige højrefløjs vælgere.

Vækst: Som den største by i Midtjylland er Herning et naturligt vækstcenter for hele kommunen. I byrådet er alle mere eller mindre enige om, at arbejdet med at gøre Herning Kommune attraktiv for tilflyttere skal fortsættes, men spørgsmålet er, i hvor høj grad man vil prioritere kommunens landdistrikter. Netop dette spørgsmål kan der med al sandsynlighed gemme sig en del stemmer i, eftersom landdistrikterne igennem den nuværende valgperiode flere steder har måttet erkende, at centraliseringen også er kommet til Herning Kommune.

FacebookTwitter