Det er på spil i Hjørring

Sommerhuse falder i havet, og kommunen bygger provinsens første nye teater i 100 år.

(Foto: christine Nørgaard © DR Nórdjylland)

Opdateret 21. november 2017 med resultater fra Kommunalvalg 2017: Her er de valgte politikere til det nye byråd i Hjørring Kommune. Og den foreløbige fordeling af udvalgsposter.

Det er ikke for ingenting, at Hjørring Kommune både er og gerne vil være kendt for et godt kultur- og idrætsliv. Kommunen er hjemmebane for Danmarks førende fodboldhold for kvinder, provinsens første nybyggede teater i 100 år og en af landets mest kendte sommerrevyer.

Kommunen har 62 kilometer kystlinje i den nordvestlige del af Vendsyssel og hovedbyen Hjørring er placeret lige præcis i midten med omkring 20 minutters kørsel til henholdsvis Vrå, Tårs, Hirtshals, Sindal og Løkken.

På tv og radio har hele landet kunnet følge med i, hvordan havet æder sig ind på kysten ved blandt andet Nr. Lyngby og Nørlev Strand, hvor flere generationer gamle sommerhuse styrter i havet. Men uanset hvor man bor i kommunen, så er der kort afstand til hav, natur og åbne vidder, og naturligt står Hjørring Kommune bag formentlig verdens første folkemøde om natur – nemlig Naturmødet i Hirtshals. Det afvikles i 2018 for tredje gang.

I Hjørring Kommune har det samlede indbyggertal de senere år været nogenlunde status quo på omkring 65.000 - heraf godt 25.000 bosiddende i selve Hjørring by. Fra 2010 til 2017 er antallet af 0 til 16-årige faldet med godt 1700 børn. Til gengæld bliver der flere borgere i kommunen, som er over 65 år gamle.

Siden 2007 er gennemsnitsalderen i kommunen steget fra 41 til 43,7 år i 2017.

Mursten eller mennesker

For første gang i mange, mange år kunne et enigt byråd i september underskrive et budget, der i stedet for besparelser indeholdt et mindre overskud på 13 millioner kroner til drift. Penge, der blandt andet afsættes til at forbedre forholdene for børnefamilier med bedre normeringer i børnehaver og vuggestuer.

Både i forrige og seneste byrådsperiode har der været flere skolelukninger og markante besparelser på børne- og dagplejeområdet. Fire landsbyskoler og en byskole i Hjørring blev lukket i 2015 med begrundelse i faldende børnetal og omkring 100 stillinger blev nedlagt i forbindelse med omstrukturering og nye skolecentre. I tre af landsbyerne har forældre i stedet etableret friskoler.

Alt imens forældre og lærere var frustrerede over besparelser og skolelukninger, så blev spadestikket taget til et nyt teater- og oplevelseshus i Hjørring. Trods protester fra borgere, der mente, man valgte mursten frem for mennesker, så besluttede et enigt byråd at holde fælles fodslag med de to foregående byråd og støtte byggeriet med 60 millioner kroner.

Til gengæld gav Realdania, Det Obelske Familiefond og den lokale ENV-Fond i alt 120 millioner kroner. I dag er frygten for et prestigebyggeri, der ville komme til at stå tomt, blevet vendt til stolthed hos de fleste. Kommunens borgere har et teater, der spiller for røde lygter og dagligt lægger lokaler til arrangementer for alle aldre.

Bredt og konstruktivt samarbejde

Når budgettet for de kommende tre år kunne underskrives efter kun to dages forhandlinger og for anden gang i træk med et bredt forlig, så skyldes det et byråd, der med nordjysk ordentlighed og sund fornuft virkelig har et ønske om at samarbejde og som et langt stykke hen ad vejen også er enige om i hvilken retning, kommunen skal. Forskelligheden ligger i, hvor vi skal hente pengene, som Venstres spidskandidat Henrik Jørgensen påpeger det.

Afgørende for det gnidningsfrie samarbejde er også manden i spidsen, borgmester Arne Boelt (S), der hele vejen rundt i byrådssalen får ros for at kunne sit håndværk. På forhånd har han lyttet til ønsker og sikret, at alle partier og lister kan se sig selv i forliget. Selv Enhedslisten er for første gang således med i et budgetforlig i Hjørring, selvom det ikke lykkedes partiet at få flertal for en skattestigning.

Valgkampens vigtigste emner

Der er ingen tvivl om, at normeringer i skoler og daginstitutioner kommer til at fylde i valgkampen. Besparelserne på området gør stadig ondt. Hos socialdemokraterne går Arne Boelt (S) til valg på, at der ikke bliver lukket skoler de næste otte år.

Også de ældre bliver et emne. Hvad gør vi med det stigende antal ældre, hvad vil de selv og hvordan sikrer vi dem bedst mulig pleje?

Job og bosætning – hvordan sætter politikerne en prop i fraflytningen og sikrer arbejdspladser i landsdelen?

Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt holdt åbningstalen ved Socialdemokraternes kongres 2017 . (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Skal skatten igen stige i Hjørring Kommune, sådan som det senest er sket i 2015 (0,3 procentpoint) og 2013 (0,2 procentpoint)? Enhedslistens Louise Bilde Hvelplund mener, det er nødvendigt med en skattestigning på 0,7 procentpoint, men fik ingen opbakning ved seneste budgetforlig.

Hvad vil politikerne de næste fire år?

Der er mulighed for et mindre overskud i budgettet på grund af rettidig omhu - ikke overflod. Hver en krone skal stadig vendes og drejes i Hjørring Kommune og allerede fra 2018 skal der årligt spares 60 millioner kroner på driften. Så uanset hvem, der kommer til at sidde i borgmesterstolen, så er det højt prioriteret og nødvendigt for politikerne at få ændret den kommunale udligning, så der, efter Hjørrings mening, kommer en bedre sammenhængskraft i Danmark.

Der skal laves en samlet plan for sikring af kysterne. Hjørring er sammen med Helsingør de kommuner i landet, der er hårdest ramt af kysterosion og der er intet, der tyder på, at problemet bliver mindre med årene.

Flere politikere efterspørger en holdningsændring, så borgere og erhvervsliv får større stolthed i stemmen, når de siger, de bor i Hjørring Kommune. Vi er ind imellem vores værste fjender, fordi vi taler det hele ned, lyder det blandt andet.

Og så vil Det Konservative Folkeparti gerne gøre Hjørring Kommune til landets sundeste.

Aktuelle sager i pressen

Flere har spekuleret på, om en sag om en 10-årig anbragt dreng kan få betydning for valget. Myndighederne har bestemt, at drengen ikke kan bo hos sin mor. Og mens et samlet byråd fastholder sin tavshedspligt, så har borgere gennem demonstrationer og adskillige læserbreve krævet, at politikerne griber ind og ændrer beslutningen.

Sidst i oktober stod borgmester Arne Boelt (S) så frem og fortalte, at han gennem længere tid har været udsat for trusler og grov chikane fra ukendte gerningsmænd. Det fik flere hundrede borgere til at samles til demonstration for at hylde demokratiet og sige nej til chikane.

Hver fjerde stemte på borgmesteren

Siger man Hjørring Kommune, så siger man også Arne Boelt (S). Falckredderen, der i 2010 overtog borgmesterstolen efter partifællen Finn Olesen. Og som taler lige ud af posen – helst på vendelbomål – og det så uanset, om han optræder som agent i en velkomstvideo til kommunens nye studerende eller som hovedtaler på socialdemokraternes kongres.

Det ligner et genvalg til Arne Boelt. Ved kommunalvalget i 2013 gik Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti markant frem, mens Venstre og Lokallisten tabte terræn.

Mere end hver fjerde af samtlige afgivne stemmer i 2013 blev givet til Arne Boelt og han fik flere personlige stemmer end partiet Venstre. Ikke desto mindre stiller både Det Konservative Folkeparti og Venstre også med hver deres borgmesterkandidater.

Konservative Daniel Rugholm (K) kunne efter et rigtig flot valg i 2013 måske have været en seriøs udfordrer, men i august meldte han pludselig fra til kommunal politik. Senere er det kommet frem, at det skyldes et nyt topjob i FN.

Derfor er det 42-årige Per Møller, der stiller op som konservativ borgmesterkandidat. Partiet stemmer dog på Boelt som borgmester ved rødt flertal og er i valgforbund med Kristendemokraterne.

Dermed er der ikke planer om et samlet borgerligt valgforbund. Venstre stiller igen med Henrik Jørgensen som borgmesterkandidat. Egentlig tabte han den interne kamp om at være spidskandidat mod Vibeke Haaning. Men hun har efterfølgende valgt at trække sig helt fra politik for at hellige sig sit firma, Blæksprutten.

Venstre er i valgforbund med Liberal Alliance, der i den seneste del af indeværende periode har været repræsenteret af Michael Vajhøj. Han blev valgt ind i byrådet for Det Konservative Folkeparti, men skiftede i 2016 til Liberal Alliance.

Enhedslisten er i valgforbund med SF og Alternativet, mens Socialdemokraterne står alene inden valget.

På liste A er det i øvrigt værd at bemærke Thomas Klimek, der tidligere har været lokalformand og medlem af landsledelsen i SF og i 2013 opnåede 371 personlige stemmer. Han forlod SF i 2016 og stiller altså nu op for socialdemokraterne.

Her er de kandidater, der kan stemmes på til Hjørring Kommunes byråd den 21. november 2017.

Artiklen er opdateret den 10. oktober med kandidatlisten til Hjørring Kommunes byråd.

FacebookTwitter