Det er på spil i Ikast-Brande

Der er fuldt drøn på erhvervslivet - alligevel står mange uden arbejde i Ikast-Brande.

(Foto: Flemming F.L. Staal © Flemming F.L. Staal)

Det kører på skinner for erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune. Dansk Industri kårede for nyligt for syvende gang Ikast-Brande til kommunen med landets bedste erhvervsklima. Kommunen har formået at holde på en lang række større virksomheder som tøjgiganten Bestseller, Siemens Windpower og Give Stålspær. Samtidig lykkedes det kommunen at skabe grobund for nye virksomheder, og derfor er det ikke arbejdspladser, der er mangel på.

Alligevel har kommunen 4.500 borgere der af den ene eller anden årsag står uden for arbejdsmarkedet. En af hovedårsagerne er manglende uddannelse, så uddannelse bliver et stort fokusområde for kommunen.

Ikast-Brande kommune har fast motorvejsforbindelse til større nærliggende byer som Aarhus, Silkeborg, Herning og Vejle, hvilket gør kommunen meget tilgængelig. Det betyder også at over 48 procent (noegletal.dk) af dem, som arbejder i kommunen ikke bor der, men pendler dertil.Selvom der har været en befolkningstilvækst på 882 (svarende til 2,18 %) siden 2013, kæmper kommunen fortsat for at lokke flere af de mange pendlere til at slå sig ned i kommunen.

Økonomisk er der efter mange års kamp med eftervirkningerne af finanskrisen overordnet set kommet styr på udgiftssiden. Til gengæld er stadig udfordringer på indtægtssiden på grund af færre skatteindtægter og mindre tilskud fra staten.

Nord og Syd

Som navnet afslører er kommunen i høj grad præget de to store byer Ikast i nord og Brande i syd. Ikast som den største by, hvor rådhuset ligger, og Brande som byen med de største virksomheder i Siemens Windpower og Bestseller. Det har tidligere været årsag til rivalisering og uenigheder, som byrådet dog har formået at lægge på hylden til kommunens eget bedste. Det er til dels lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem sidste valgs to helt store stemmeslugere – siddende borgmester fra Venstre, Carsten Kissmeyer fra Ikast, og Fælleslistens formand, Preben Christensen fra Brande.

De to stiller dog ikke op i år. Carsten Kissmeyer går efter posten som regionsrådsformand i Region Midtjylland, mens Preben Christensen er gået på pension. Det åbner op for en særdeles uforudsigelig kamp om borgmesterposten. Noget som måske kan puste rivaliseringen mellem Nord og Syd.

Smal borgerlig dominans i rørte vande

Venstre er byrådets største parti, og siden kommunesammenlægningen har borgmesterkæden siddet på partiets Carsten Kissmeyer. Sammen med Dansk Folkeparti og Konservative har Venstre kunnet danne et borgerligt flertal mod Socialdemokratiet, som er det eneste parti fra venstrefløjen i byrådet. Dog er byrådet præget af en vilje til et bredt samarbejde - og så en joker i form af Fælleslisten. Et parti med udspring i Brande, og som ikke bekender sig til én fløj.

Både Venstre og Fælleslisten har den seneste tid været præget af intern uro. Blandt andet har Annette Mosegaard, der i 2013 blev valgt ind for Venstre med fjerde flest personlige stemmer, forladt partiet og er nu Konservatives borgmesterkandidat. Hos Fælleslisten er flere kandidater enten trådt tilbage eller blevet smidt ud, og partiets mangeårige og meget populære formand Preben Christensen har valgt at gå på pension.

Byggeri vs. velfærd

Som i mange andre kommuner bliver prioritering af et stramt budget et af valgets vigtigste temaer. I det seneste budgetforlig har kommunen valgt at prioritere anlægsdriften højt. Fra 2018-2021 er de budgetteret med 500 millioner kroner til anlægsområdet, hvilket betyder, at der skal findes besparelser på 122 millioner på andre områder. Samtidig er skruen strammet hårdt på velfærdsområdet, og især har der af flere omgange været opråb fra borgere og personale inden for ældresektoren, der ikke mener, der kan skæres mere.

Så der er lagt til store diskussioner om, hvordan byrådet vil holde et fornuftigt serviceniveau, samtidig med at der bliver investeret kraftigt på anlægsområdet.

Med 4.500 borgere, mere end 10 procent af kommunens indbyggere, der står uden for arbejdsmarkedet - primært på grund af manglende uddannelse - bliver det også et tema under valgkampen. Med mange produktionsvirksomheder i kommunen vil der være politisk fokus på, hvordan man får flere til at tage en erhvervsuddannelse.

Byfornyelse skal skabe tilflytning

Der er masser af arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune, og byrådet vil fremover have fokus på at få flere tilflyttere i kommunen. Der har været gang i byfornyelse i flere af satellitbyerne som Nørre Snede, Bording og Engesvang, og nu er turen kommet til at gøre hovedbyerne mere attraktive. Blandt andet skal der bygges en ny skole i Brande til 200 millioner kroner. Derudover vil der stadig være fokus på infrastruktur, så kommunen kan beholde førertrøjen som Erhvervskommune nummer ét.

FacebookTwitter