Kommunalvalg: Frivillig arbejdskraft på plejehjem splitter byrådskandidater

Mens særligt de blå partier er varme på idéen, er de røde mere afvisende.

Regeringen har foreslået, at flere robotter skal overtage opgaver på landets plejehjem. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix)

Kommunerne er vilde med frivillige, og et markant flertal af byrødder ønsker at øge brugen af frivillige i fremtiden.

Men når det kommer til landets plejehjem, så er holdningen til den frivillige arbejdskraft mere splittet. Det afslører byrådskandidaternes svar i DR’s kandidattest.

Næsten 40 procent af kandidaterne mener, at der skal inddrages frivilligt arbejde på plejehjem for at aflaste personalet. 50 procent er imod.

En af de positivt indstillede er Ole Søbæk (K) fra Frederikssund Kommune.

- Min tilgang til frivillighed er, at jo flere, som har lyst til at gøre noget godt for andre, jo bedre, forklarer han.

Der er dog også visse grænser. For eksempel har han svært ved at se frivillige overtage opgaver, der kræver en særlig fagekspertise, som for eksempel udlevering af medicin. Men ting som eksempelvis at handle, svinge en kost eller lave aktiviteter med de ældre kan de frivillige sagtens få lov til, mener Ole Søbæk.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle have en særlig værdi, at folk får løn for at lave aktiviteter, forklarer han.

- Men hvis vi er nødsaget til at ansætte en medarbejder til at gøre det, så skal vi naturligvis gøre det.

Frivillige kan komme i spil, når kvaliteten er sikret

Helle Katrine Møller, der sidder i byrådet i Furesø Kommune for De Radikale, er knap så positiv for den frivillige arbejdskraft som Ole Søbæk.

- Det giver en meget usikker arbejdstilrettelæggelse, hvis man baserer det for meget på frivillig arbejdskraft, forklarer hun.

Hun mener, at de ældre skal kunne vide sig sikre på at få den service, som de har ret til. Det skal ikke være afhængigt af, om der møder en frivillig op eller ej.

- Jeg synes, det er politisk ansvarsfraskrivning, hvis ikke man har den kvalitet, man kan være bekendt, og så går ind og supplerer med frivillige i den daglige drift og normering, siger hun.

- Når den basale kvalitetspleje er sikker, så kan de frivillige komme i spil.

Blå er for, rød er imod

At Ole Søbæk og Helle Katrine Møller svarer, som de gør, er ikke så overraskende. For dykker man yderligere ned i tallene og kigger på svarene fra de store partiers kandidater, så afslører der sig også en klar tendens.

Nemlig, at det generelt er partierne fra Christiansborgs blå blok – Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti - der er mest imødekommende over for de frivillige.

Kort sagt er omkring halvdelen af de "blå" byrødder og kandidater til kommunalvalget for at inddrage de frivillige i højere grad, mens 44,6 procent af partierne fra rød blok – Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet - er helt uenig i, at de frivillige i højere grad skal inddrages på de kommunale plejehjem.

 • I kandidattesten er kandidaterne blevet bedt om at forholde sig til, hvor enige de er med sætningen: "Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem for at aflaste personalet".

 • 5.376 af de i alt 9.557 kandidater, som stiller op til kommunalvalget, har svaret på spørgsmålet.

 • Hovedtotal:

 • Meget enig eller delvist enig: 38 %

 • Meget uenig eller delvist uenig: 50 %

 • Hverken enig eller uenig: 12 %

 • Blå blok:

 • Meget enig eller delvist enig: 52 %

 • Meget uenig eller delvist uenig: 35 %

 • Hverken enig eller uenig: 13 %

 • Rød blok:

 • Meget enig eller delvist enig: 26 %

 • Meget uenig eller delvist uenig: 64 %

 • Hverken enig eller uenig: 10 %