Minister vil have flere til at være frivillige: De er limen, der holder landet sammen

Regeringens mål er, at få flere til at blive frivillige, siger socialminister Mai Mercado.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har sammen med de øvrige partier bag satspuljen afsat 97 millioner kroner til at styrke civilsamfundet. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix)

- Jeg synes jo, at han er en fænomenal fyr. Jeg fik helt lyst til at tage til Fanø og takke ham.

Sådan lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), da snakken falder på Peter Michelsen, der står bag projektet Ren Strand Fanø.

Peter er blandt de mange frivillige, som DR Nyheder har sat fokus på i løbet af kommunalvalget. Siden han startede sit projekt tidligere i år, er der blevet opsamlet mere end otte tons skrald fra Fanøs strand. Men det er ikke kun Peters fortjeneste.

Det er også takket være alle de helt almindelige mennesker, som medbringer en pose på strandgåturen til at indsamle skrald og så efterlader den med bundet knude på stranden, hvorefter Peter kommer og henter den.

- Det er helt fantastisk. Tænk, at det personlige ansvar kan nå så langt ud, siger Mai Mercado.

Vigtigt at frivillighed kommer nedefra

I det hele taget er børne- og socialministeren begejstret over den rolle, som civilsamfundet spiller i det danske samfund.

Det er med til at give en bedre forståelse for andre mennesker, skaber mere rummelighed og giver flere perspektiver på livet, lyder det fra Mai Mercado.

- Det er den lim, der er med til at holde landet sammen. Det nedbryder fordomme og er med til at skabe balance. Det tror jeg, at der er brug for, forklarer hun.

Og det frivillige Danmark har regeringen ønsket at styrke. Senest er der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne blevet afsat knap 97 millioner kroner til regeringens civilsamfundsstrategi, der blandt andet skal styrke mulighederne for, at kommuner og frivillige foreninger kan lave fællesskaber og samarbejder.

- Vi forsøger at skabe en ramme for det, men det er vigtigt, at det gror på nedefra, siger Mai Mercado.

Derudover er reglerne for, hvor mange timer efterløns- og dagpengemodtagere må bruge på frivilligt arbejde, blevet lempet - ligesom det også er blevet muligt for kommunerne at forsikre deres frivillige.

Alt sammen med et mål om at vende den nedadgående tendens og få flere til at engagere sig i frivilligt arbejde.

Genbrugsplads og delebus

En stor del af landets siddende byrødder ønsker at deres kommune skal benytte sig mere af frivillig arbejdskraft, end den gør i dag.

Mai Mercado så også gerne, at kommunerne benyttede mere frivillig arbejdskraft - så længe der ikke er tale om kommunernes kerneopgaver, opgaver der normalt løses af fagfolk eller som led i en spareøvelse.

Blandt de eksempler, som DR har beskrevet, er der genbrugspladsen i Vorbasse, som gik fra at have ansat to pensionister et par timer om dagen, til at overlade det til frivillige. Næstformanden i lokalrådet beskrev det som frivillighed med armen vredet om, men er det så et eksempel på, at en kommune er gået for langt ifølge ministeren?

- Jeg synes egentlig, at det er et eksempel på, at man har haft inddraget borgerne og haft en dialog om det. Så der synes jeg, at man er inden for det rigtige, forklarer hun.

I et andet eksempel fra Vordingborg Kommune, havde borgerne i Jungshoved var så trætte af den offentlige trafik, at de startede deres egen delebus - med økonomisk støtte fra kommunen. Den offentlige trafik er - i ordets betydning - en offentlig opgave, men Mai Mercado ser heller ikke det projekt, som et eksempel på en kommune, der er gået for langt.

Så længe Vordingborg Kommune opfylder loven, så har hun ingen problemer med sådanne samarbejdsaftaler.

- Man kan også vende den om og sige, at der var en frivilliggruppe, som bare havde større ambitioner. Det er da fantastisk.

Når faglighed og frivillighed går hånd i hånd

I de bedste tilfælde skal samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige gå op i en højere enhed til glæde for borgerne, forklarer Mai Mercado og nævner et eksempel fra Aalborg.

På botilbuddet Vester Hassing - et døgntilbud for voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse - har socialpædagogerne arbejdet med, at finde det, der gav lys i øjnene hos deres beboere.

De opdagede blandt andet, at beboeren Axel - der ikke har så store sprogfærdigheder - var vild med hunde. Derfor hængte de en efterlysning af en hundeven op i den lokale brugs, og i dag går Axel tur med hunden Zia og dens ejer Dorthe Sletting hver 14. dag.

- Det giver noget til Axel, som socialpædagogerne ikke kan give. Og uden deres faglighed, havde man aldrig fundet ud af det. Og Dorthe kan jo se, hvor stor betydning det har for Axel, siger Mai Mercado.

- Det er et eksempel på de synergier, der kan komme, når faglighed og frivillighed, går hånd i hånd.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) besøgte i oktober selv botilbuddet Vester Hassing, hvor hun blandt andet gik en tur med beboeren Axel, frivillig Dorte Sletting og hendes hund Zia. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)