Næsten 90.000 danskere har ikke en familielæge

Det er især nordjyderne, der i stedet er tilknyttet klinikker med læger ansat i kortere perioder.

Der er store regionale forskelle på, om danskerne er tilknyttet en praktiserende læge eller en klinik drevet af regionerne eller private firmaer. (© DR Nyheder)

Knap 90.000 danskere er ikke tilknyttet en privatpraktiserende læge.

I stedet er de tilknyttet klinikker, hvor lægerne ofte er ansat i kortere perioder.

Klinikkerne er enten drevet af regionerne eller af private aktører og ligger i områder, hvor det ikke har været muligt at få praktiserende læger til at slå sig ned og drive en praksis.

Det er for eksempel tilfældet i den nordjyske by Frederikshavn, hvor Falck Healthcare siden oktober 2015 har drevet en klinik med læger, der typisk er ansat på deltid og i kortere perioder.

For en del af de patienter, som DR Nyheder møder i venteværelset, er det ikke et problem, at de ikke kan regne med at se den samme læge fra gang til gang.

Andre patienter ville gerne have et alternativ til det store lægehus, som har 5.400 patienter tilknyttet.

En af dem er idrætspædagogen Karina Christensen, som fortæller, at hun på det seneste har været en del til lægen med rygproblemer og er blevet tilset af skiftende læger.

- Det er rigtig svært, at vi ikke har en fast læge, for er du i et sygdomsforløb, så skal du egentlig starte forfra hver gang, siger hun.

Karina Christensen ville gerne have de gamle lægeklinikker tilbage med privatpraktiserende læger, (© DR Nyheder)

Fakta: Danskere uden praktiserende læge

 • Næsten 90.000 danskere er tilknyttet enten en udbuds- eller regionsklinik.

 • Knap halvdelen af dem bor i Nordjylland. Syv procent af nordjyderne er ikke tilknyttet deres egen praktiserende læge.

 • Nordjylland: 43.655

 • Sjælland: 23.956

 • Syddanmark: 10.600

 • Midtjylland: 8.204

 • Hovedstaden: 2.830Kilde: Rundspørge lavet af DR Nyheder i september

Læge: Kan fokusere på patienterne

En af de læger, der er stemplet ind på klinikken i Frederikshavn, er Helge Volkmann, som tidligere har haft sin egen praksis.

Han er glad for at arbejde på klinikken, hvor Falck Healthcare tager sig af alle de administrative og økonomiske forpligtelser, så han selv kan fokusere fuldt på lægegerningen.

- Det er tilfredsstillende, at jeg bare kan tage mig af, at vi behandler patienterne ordentligt, siger han.

Dog er Helge Volkmann opmærksom på, at journalen skal føres ekstra grundigt, når skiftende læger tilser patienterne.

- Der er nok den forskel, at man som patient vil skulle begynde forfra med fortællingen flere gange. Og man kan ikke forvente, at lægen ved, hvad der er gået forud. Men sådan som vi har det her, der er det ikke noget problem, siger han.

Professor: Det er lappeløsninger

Professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet mener imidlertid, at det er problematisk, når danskerne ikke har en fast læge.

Især kronisk syge og ældre patienter vil ifølge professoren få en dårligere kvalitet i deres behandling, hvis de gang på gang skal starte forfra med en ny læge.

Han betegner regionsklinikkerne og de private udbudsklinikker som "lappeløsninger".

- Det er klart, at en regionsklinik også vil kunne klare sådan nogle almindelige, banale aktiviteter som ondt i halsen og den slags ting, men det lange, seje træk, som er nødvendigt at have omkring for eksempel kroniske sygdomme og psykiske sygdomme og så videre, det får man ikke den samme behandling for, siger Peter Vedsted.

Falck afviser kritikken

Direktør i Falck Thomas Helt mener ikke, at patienterne på klinikken i Frederikshavn og på firmaets 10 øvrige udbudsklinikker i Danmark bliver spist af med en lappeløsning.

Han understreger, at de ansatte er erfarne læger, der er specialiseret i almen medicin, og at mange af dem har haft deres egen praksis tidligere.

- Så at kalde dem for en lappeløsning, det synes jeg er en hård kritik. Det er ikke på sin plads. Vi leverer et knaldgodt produkt til de patienter, som kommer her, som absolut er på højde med det, man også vil få i en anden klinik, siger han.

Thomas Helt påpeger samtidig, at hverken regionen eller de praktiserende lægers organisation, PLO, har haft succes med at få praktiserende læger til at åbne praksis i de lægedækningstruede områder.

- Alternativet er jo, at der ikke er nogen læge her, siger han.

Fakta: Udbuds- og regionsklinikker

 • Der er 27 regions- og udbudsklinikker i områder, hvor der mangler praktiserende læger.

 • Region Nordjylland har flere regionsklinikker, ligesom Region Hovedstaden har en regionsklinik på Bornholm.

 • Derudover driver private aktører som Nordic Medicare og Falck Healthcare udbudsklinikker i alle regioner med undtagelse af Region Hovedstaden.

 • 11 af klinikkerne ligger i Nordjylland.

- En ganske udmærket løsning

Det er regionerne, der har ansvar for, at alle danskerne har adgang til almen lægehjælp.

Hos Danske Regioner så formand for sundhedsudvalget Ulla Astman (S) helst, at alle danskere var tilknyttet en privatpraktiserende læge.

- Men når det ikke er muligt, så er regionsklinikker en ganske udmærket løsning, siger Ulla Astman, der også er regionrådsformand i Region Nordjylland.

Hun medgiver, at det er en udfordring at sikre kontinuitet i patienternes behandling, når de kommer hos skiftende læger, der er ansat for en kortere periode.

Derfor fremhæver hun, at regionerne har fået dispensation til at drive lægeklinikker i op til seks år.

- Det har vi gjort to steder i Nordjylland - i Morsø Kommune og i Hjørring Kommune - som er ved at være specielt udfordret – og bliver endnu mere udfordret i de kommende år, siger hun.

DR Nyheder vil gerne høre om dine oplevelser med din praktiserende læge: Er det for eksempel svært at få tid til en konsultation, eller er tiden hos lægen for knap? Klik her og svar.

På forhånd tak for hjælpen.