Det er på spil i Næstved

I skildpadde-tempo ad gedestien.

Næstved er over en årrække blevet mest kendt for det, den har mistet: papirfabrikkerne, Gardehusarkasernen og centralsygehuset. Og så er Næstved efterhånden også kendt på Christiansborg som den eneste større by i Danmark, der ikke har en motorvej i baghaven.

Alt sammen ulykker, som overordnede myndigheder bærer ansvaret for. Men Næstveds bystyre har for år tilbage tilsyneladende forsømt at alliere sig med kommuner i HELE landsdelen. Enighed og sammenhold gør indtryk højere oppe i de besluttende lag, når kaserner og sygehuse skal nedlægges. Og når nye motorveje skal bevilges.

Så det er op ad bakke for det nuværende bystyre i Næstved at lappe hullerne efter de mange soldater, der er redet til Slagelse og efter de mange højt specialiserede læger og narkosesygeplejersker, der har taget akutbilerne samme vej. For slet ikke at tale om de tusindvis af biler, der kører i skildpaddetempo de 17 kilometer ad den såkaldte gedesti ud til motorvejen ved Rønnede for at bringe skatteborgerne til og fra arbejde.

Trolden tryller

Men selv klagesange ebber ud. Kasernen og akutsygehuset kommer ikke tilbage. Men der kommer noget andet. Samarbejde med andre kommuner bringer uddannelsesinstitutioner til byen. På samme måde med den manglende motorvej. Den er kommet et stykke, men der skal et kæmpepres til fra hele Sydvestsjælland for at få de næste mange millioner på statsbudgettet.

Regeringen har af gode grunde betænkt Næstved med 400 statslige arbejdspladser fra Udlændingestyrelsen, der skal flytte ind i et helt nyt hus ved banen side om side med det nye uddannelsescenter, der graves ind i Munkebakken, hvor Næstveds trold tidligere huserede. Så på den måde bliver der tryllet arbejdspladser frem til erstatning for de mistede, og det gør det attraktivt for de unge at blive i byen.

Massivt lilla flertal til stemmesluger

Blå blok var 139 stemmer fra at vippe socialdemokraten Carsten Rasmussen af pinden - til trods for, at Carsten Rasmussen fik et kanonvalg med over 12.000 stemmer. Han kunne danne et snævert flertal med SF og Enhedslisten, men foretrak at indlemme Venstre og Konservative og SF som fik fire formandsposter i konstitueringen. Med andre ord: Et lilla byråd.

Samarbejdet er forløbet ok, siger de fleste, med brede budgetforlig. De største problemer har været i Venstres gruppe, hvor især uenighed om skolepolitikken har været fremherskende.

Denne gang stiller Venstre med ny spidskandidat, Kristian Skov-Andersen, der slog Karsten Nonbo ved opstillingsmødet. Kristian Skov-Andersens udfordring er, at han ikke sidder i byrådet i dag. Han er ikke nær så kendt som den detroniserede partifælle Karsten Nonbo, der har en lang folketingskarriere bag sig.

Meget tyder på, at Carsten Rasmussen fortsætter den 100-årige socialdemokratiske tradition i Næstved med, at partiet sætter sig i borgmesterstolen, og han lægger op til magtdeling med de borgerlige igen. Hvis det ikke lader sig gøre, vil Dansk Folkeparti formentlig støtte mod ”betaling”.

Valgtemaer

Skoler: Valgperiodens mest hotte emne har været omfattende ændringer i skolestrukturen, hvor børn er blevet flyttet rundt i ét væk. 17 skoler er blevet til seks områdeskoler med satellitter, og forældre har protesteret voldsomt. En undersøgelse viser nu, at 62 procent af forældrene er tilfredse, men det er langt fra nok, siger Venstre, der vil vurdere om den valgte struktur er god nok. Nej, siger Socialdemokratiet og Konservative. Nu skal der være ro om skolerne. Hedt emne i valgkampen.

Erhvervsskat: Næstved kommune har en særlig skat på erhvervslivet, en dækningsafgift, der er nedsat fra fem til tre promille i perioden og giver 15 millioner i kommunekassen.

Havnen: Næstved Havn fungerer som en stat i staten, og det irriterer mange i byrådet. En ny havnebestyrelse kan blive et must på valgnatten. Det overvejes om flere af havnens tunge virksomheder - eksempelvis sand og grus til glasfabrikken - skal flyttes ud på den anden side af Svingbroen.

FacebookTwitter