Det er på spil i Nordjylland

Mangel på læger giver politisk uro i Region Nordjylland.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Region Nordjylland består af 11 kommuner – kommunerne i det tidligere Nordjyllands Amt samt Morsø og Thisted kommuner.

Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

Regionens slogan er: "I gode hænder."

Regionen forklarer: "Det er store ord, der både omfatter tryghed, professionalisme, kompetencer, omsorg og meget mere. Men vi vil det, og vi arbejder hele tiden hårdt på at blive endnu bedre til at få netop dig i gode hænder og give dig den bedst mulige service i din kontakt med os. I gode hænder er altså noget, som regionens personale arbejder efter, og som vores omverden kan måle os på."

Ny førsteudfordrer fra Venstre

Det reelle formandsvalg i regionen ved valget 2017 står mellem Socialdemokraternes spidskandidat, Ulla Astman – der har været regionsrådets formand i knap 10 år - og Venstres nye spidskandidat. Dennegang prøver partiet med en kvinde som førsteudfordrer til Ulla Astman. Lone Sondrup afløser Jess V. Laursen, og hun erkender, at Ulla Astman er populær og svær at slå af pinden.

- Men vi vil gøre, hvad vi kan, siger hun.

Socialdemokraterne mistede ved sidste valg et mandat. De fik 16 medlemmer valgt. Der skal 21 til et flertal – men Ulla Astman blev allerede før valget lovet støtte af SF, Enhedslisten og de radikale. De tre partier fik tilsammen seks mandater – og dermed var der flertal for at pege på Ulla Astman som regionsrådsformand.

De øvrige partier i regionsrådet bakkede senere alle op, og dermed var der også opbakning til en bred konstitueringsaftale, og det gav en første næstformandspost til Venstres Jess V. Laursen, mens de radikales Ninni Lodahl Gjessing blev anden næstformand.

Ved dette valg ser det igen ud til at blive en snæver valgsejr til – ja, enten Ulla Astman eller Lone Sondrup.

Imod Lone Sondrup taler, at Venstre siden sidste kommunalvalg på landsplan har oplevet et stort dyk i meningsmålingerne fra omkring 26 procent til 18 procent. Et fald, der plejer at slå igennem med det halve på lokalt plan. Men jokerne kan være de (nye) partier/lister, der stiller op denne gang: Den sociale Fællesliste og Alternativet. Social Fælles Liste peger sandsynligvis på Ulla Astman – men Alternativet?

Til fordel for Ulla Astman taler også, at den borgerlige blok ikke går i takt. Eksempelvis vil den konservative Per Larsen gerne være regionsrådsformand, fordi han er den mest erfarne borgerlige spidskandidat med sin nu fjerde valgkamp. Endelig kan det ikke udelukkes, at Dansk Folkeparti peger på Ulla Astman.

Regionens nye storsygehus i Aalborg ventes at stå klart til brug i år 2020. Byggeriet er budgetteret til at koste 4,1 milliarder kroner. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Lægemangel spøger stadig

De seneste fire års arbejde i regionsrådet har været kendetegnet ved stor enighed og stor uenighed – især når det kommer til spørgsmålet om sygehuse og matrikler. I juni 2015 besluttede et flertal i regionsrådet at lukke Dronninglund Sygehus og sygehuset i Nykøbing Mors som led i en strukturændring, der skulle give en samlet årlig besparelse på 40 millioner kroner. Sagen splittede regionsrådet – ikke blot partierne imellem, men også i partierne internt.

Der har også været uenighed om, hvorvidt det er en god ide at lave forsøg med at løse lægemangelen i almen praksis ved at oprette praksisklinikker på sygehusene – hvor lægerne dels kan få lov at forske, for så på andre tidspunkter at stå til rådighed som praktiserende læge.

Til gengæld står alle partier last og brast om at forsøge at redde sygehuset i Thisted, som er hårdt ramt af lægemangel og hvor det har været nødvendigt at lukke afdelinger. Men forhåbentlig kun midlertidigt. Alle medlemmer af regionsrådet er enige om, at lukningen af afdelinger er en nødløsning, mens man forsøger at finde en vedvarende løsning.

Der har også været bred enighed om arbejdet med råstofplaner og regionale udviklingsplaner.

De regionale budgetter er også blevet vedtaget med brede flertal – dog hver gang uden Enhedslisten. Hvilket undrer de andre partier i regionsrådet. Men Enhedslisten mener, at de andre partier er for autoritetstro – og ikke tør udfordre aftaler og love - til skade for patienter og ansatte.

Valgkampen vil formentlig komme til at handle meget om driften af sundhedsvæsenet. For eksempel hvordan regionen kan bidrage til løsningen af manglen på praktiserende læger og speciallæger på sygehusene. Region Nordjylland er i særdeleshed hårdt ramt af manglen på læger – men hvordan løser man det problem, indtil der igen er læger nok?

Andre sundhedsemner kan også blive aktuelle – eksempelvis ambulancernes udrykningstid, men lukningen af sygehuse bliver ikke et tema. Ikke et eneste parti har eller vil foreslå lukning af yderligere sygehuse. Det kommer formentlig først op i næste periode, når det nye universitetshospital i Aalborg Øst færdigt.

Veteran får debut på stemmesedlen

246 kandidater stiller op til valget, og det er 64 flere end i 2013, som havde den hidtidige rekord. I dag er otte partier og to løsgængere repræsenteret i regionsrådet. Ved det kommende valg stiller 15 lister med kandidater til valget.

Hos Socialdemokraterne er der debut til tidligere MF´er og skatteminister Ole Stavad på stemmesedlen – og han skal nok kunne trække ekstra stemmer til partiet efter 35 år i lands-og byrådspolitik. Henrik Ringbæk Madsen og Poul Erik Andreasen siger til gengæld farvel og tak for denne gang.

De radikale skifter spidskandidat. Ninni Lodahl Gjessing genopstiller ikke. Hun vil – efter otte år i regionsrådet - have mere tid til sit virke som maler og galleriejer. I stedet stiller Gitte Lopdrup fra Aars op som spidskandidat.

De konservative stiller igen op med Per Larsen som spids- og formandskandidat. Også Vibeke Gamst er med i front igen – mens Kirsten Moesgaard, der har meldt sig ud af partiet bliver erstattet af en anden vesthimmerlandsk konservativ: Pia Buus, der er gruppeformand i byrådet.

Hos SF genopstiller Lene Linnemann. Det gør Bente Lauridsen derimod ikke. Den tidligere spidskandidat har siddet i regionsrådet siden 2005, men orker ikke længere de lange køreture fra Thisted til hovedsædet i Aalborg.

Liberal Alliance stiller igen med Agnethe Benedict Mørch som spidskandidat. Hun blev valgt ind ved valget i 2013.

Kristendemokraterne forsøger igen at komme i regionsrådet. Spidskandidat er Peter Øhrstrøm.

Dansk Folkeparti stiller denne gang op med 59-årige Ib Madsen fra Brovst som spidskandidat og et ønske om at nedlægge regionerne og lade staten overtage deres arbejdsopgaver.

De to seneste DF-frontfigurerer i det nordjyske regionsråd, Morten Marinus og Rikke Karlsson, trak sig begge i valgperioden, fordi de blev valgt til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet. Det tredje medlem af DFs gruppe, Peter Sørensen fra Agger, er sit partis spidskandidat i Thisted og ønskede og fik en placering længere nede på kandidatlisten.

Venstre har valgt Lone Sondrup som spids- og formandskandidat. Svend Heiselberg og Asta Skaksen genopstiller ikke. To brødre stiller i øvrigt op for Venstre denne gang: Mads Thomsen fra Aalborg og lillebror Klaus Thomsen fra Hjørring.

Enhedslisten stiller igen op med Susanne Flydtkjær og Lis Jensen i front. De blev begge valgt ind i regionsrådet for første gang ved sidste valg. Lis Jensens søn er i øvrigt rådmand Lasse Olsen i Aalborg byråd.

Alternativet stiller for første gang op ved valget til regionsrådet. Foreløbig med fem kandidater. Spidskandidat er Louise Ursell-Schmidt.

Social Fælles Liste er også ny på stemmesedlen og stiller blandt andet op med tidligere SF-rådmand i Aalborg, Anne-Dorte Krog.

Nye Borgerlige debuterer også Øverst på listen står Erling Pedersen-Bach.

Retsforbundet var ikke at finde på stemmesedlen ved det seneste valg. De er tilbage og stiller med Martin Sørensen som spidskandidat.

Nationalpartiet er også ny - og har kun een kandidat: Tamim Parwani.

Kommunisterne stillede sidste gang op som Kommunistisk Parti i Danmark. Denne gang er der tre kandidater og Emil Olsen var også med sidst.

FacebookTwitter