Det er på spil i Rebild

Landets eneste radikale borgmester sidder på taburetten i Rebild Kommune.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det går godt i Rebild. I hvert fald når man ser på de hårde fakta. Flere flytter til kommunen, og indbyggerne har regionens højeste gennemsnitlige indkomst. Ledigheden er med 3,4 procent lav og under landsgennemsnittet.

Kommunen ligger lige syd for regionens hovedby Aalborg, og storkommunens vækst smitter af på Rebild. Særligt Støvring og Skørping mærker væksten, men måske mere overraskende er der også befolkningsvækst i kommunens landområder.

Der er gang i hjulene, og det giver også udfordringer. Kommunen har slået sig op som en familievenlig kommune med gode børnepasningsmuligheder. Men tilstrømningen af børnefamilier til især hovedbyen Støvring har været større, end kommunen har forberedt sig på. Det har udløst kritik fra forældre, når de ikke har kunnet få deres børn passet.

Kommunen gennemskæres af motorvej E45, som giver virksomheder gode beliggenhedsmuligheder tæt ved en motorvejstilkørsel. Men det er nok mere natur, de fleste tænker på, når man siger Rebild. Landets næststørste skovområde Rold Skov med Rebild Bakker er et stort attraktiv som trækker nye indbyggere til. Også dele af naturområdet Lille Vildmose ligger i kommunen.

Alt står åbnet om borgmesterposten

Efter to perioder med Venstre-ledelse i Rebild efter kommunalreformen, så indtog den radikale Leon Sebbelin stolen efter sidste valg. I øvrigt som den eneste radikale borgmester i landet.

På valgnatten i 2013 lavede S-RV-K-SF-Å (nu liste L) en konstitueringsaftale. Ugen igennem fortsatte forhandlingerne, og de øvrige partier tilsluttede sig aftalen, så samtlige 25 byrådsmedlemmer er med i konstitueringsaftalen.

I 2014 stod en helt ny byrådssal klar i Rebild Kommune. Den ligger i Støvring. (© Rebild Kommune)

Det har dog ikke givet politisk ro. Ofte tales der højt i byrådssalen, og sager diskuteres flittigt i medierne. For eksempel sagen om dårligt arbejdsmiljø med mobning og trusler i Sundhedscentret og senest kritik af ledelsen af Terndrup Skole. I den sidste sag har blandt andet Den Sociale Fællesliste (L) forsøgt at få rullet en beslutning om fælles skoleledelse med Terndrup Skole og to andre skoler tilbage.

Socialdemokratiet gik stærkt tilbage ved sidste valg. De mistede mandater til især Den Sociale Fællesliste. Et S-medlem har siden også skiftet til listen. Også i Venstre har der været uro. Fire medlemmer har forladt partiet. To er skiftet til Konservative, mens to står udenfor partier.

Venstre har til gengæld fået tilgang af Oplandslistens stemmesluger Jeppe Ugilt, der forlod listen blot to dage efter sidste valg. Først stod han udenfor partier og lister, men har siden meldt sig ind i Venstre.

Det mudrede politiske billede udpeger ingen klare favoritter til borgmesterposten. Der er adskillige kandidater til posten. Blandt andre den nuværende radikale borgmester Leon Sebbelin. Men også den erfarne venstremand Gert Fischer, socialdemokraternes nye spidskandidat Thøger Kristensen og konservatives Lene Aalestrup er reelle kandidater til titlen.

Outsideren er Den Sociale Fælleslistes Allan Busk. Som en af kandidaterne siger: Den kommentator, der kan forudsige udfaldet, bliver en holden mand! I Rebild kan alt ske.

Valgkamp om børnepasningen og ældrepleje

To centrale kommunale opgaver, børnepasning og ældrepleje, ser ud til at blive centrale emner i valgkampen.

Kommunen har ikke kunnet give tilflyttende forældre med børn de pasningsmuligheder, som de kunne forvente. Der har været mangel på pladser i særligt daginstitutioner og dagpleje, og nødløsninger med satellit-institutioner og andet er taget i brug. En ny institution er besluttet, men behovet er alligevel ikke dækket.

Der er også brug for mere plads på skolerne i Støvring. Skal der bygges til eller måske bygges en ny skole?

Det har givet anledning til kritik, at der i årets budget er sparet på ældreplejen.

Et tema kan også blive Støvring kontra resten af kommunen. Gør kommunen nok for at udvikle landområderne?

Det vil politikerne de næste fire år

Både Socialdemokraterne og Venstre taler om, at der skal arbejdes for et bedre samarbejdsklima politikerne imellem, men også med administrationen. Som Socialdemokraternes spidskandidat Thøger Kristensen udtrykker det: "At rende efter skandalerne er en politisk sygdom i Rebild Kommune. Hvis vi vil opnå resultater, så skal vi have fælles løsninger."

Der synes bred enighed om, at der skal være tilstrækkelige børnepasningspladser, ligesom skolekapaciteten i Støvring skal udvides.

Både Venstre og Socialdemokraterne vil give ældreplejen et løft.

De radikale ønsker at sætte bredt ind for at udvikle kommunen som bosætningskommune. De vil blandt andet have kigget grundigt på tilbuddene til 0-6 årige.

Og ja … her kommer sikkert mange flere forslag, som valgkampen tager fart.

FacebookTwitter